anskov Mester
16. maj 2018 - 13:51 Der er 15 kommentarer og
1 løsning

Kør noget af VBA koden hvis D14=1 osv.

Hej Alle

Jeg har nedenstående kode.
Koden skal bruges til at lave indgangskontrol på emner.
2 vigtige ting:
1)Ved ingangskontrol af forskellige emner/vare kan det variere hvor mange stk. ud af et parti man skal lave kontrol af. Dog vil dette antal blive regnet ud og fremgå i en celle.
2) Det vil også variere hvor mange kontrolpunkter man skal lave på en vare. Dog har jeg sat det op så der max laves 6 kontrol punkter på en vare.

Koden kopier den indtastet information, når der bliver trykket på en knap, til et andet ark hvor jeg vil lave noget sortering og statestik osv.
Hver gang der trykkes på knappen kopiers der til næste tomme række.

Det jeg dog gerne vil er følgende:
Hvis vi går ud fra at der skal laves ingangskontrol på 5 emner ud af det modtaget parti, så skal man kunne trykke på knappen 5 gange.

1. gang man trykker så kopier den grund data samt den første kontrols værdier til NÆSTE tomme række. Herudover ligger den +1 til en celle, f.eks. D14 så den kan have styr på hvor mange kontroller der er lavet og til sidst sletter den kontrol værdierne, så der kan skrives nye ind.

2. 3. 4. man trykker kopiers kontrol værdier over, disse indsættes i samme række (DOG som skrevet under punkt 2 varier det hvor mange kontrol punkter der er til en vare. Men jeg sætter det op så der altid er plads til 6 kontrolpunkter. EKSEMPEL: Kontrol 1 vil altid benytte de første 6 KOLLONER (A-F), kontrol 2 værdier vil blive kopieret til 7-14 (G-L) osv. Der ligges +1 til D14 og sletter værdier

5. gang man trykker kopiers kontrol værdier over, og igen til samme række. Alt slettes og dokumentet gemmes og lukkes.

Det eneste jeg er i tvivl om i denne lange smøre er hvordan jeg deler min kode op så når D14 er lig 1 så køres første del af koden. Når D14 er lig 2 så køres anden del af koden og når D14 er lig 5 så køres sidste del af koden.

Jeg er også i tvivl om hvordan jeg får den til at kopier i samme række (Når D14 er større end 1) men tænker det handler om at fjerne +1 fra denne del af koden?
intSidsteraekke = Sheets("Rapportering").Cells(Sheets("Rapportering").Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
intInputraekke = intSidsteraekke + 1

Nedenstående er min kode, den er noget anderledes end mit forklarende ovenstående eksempel...men hvis i kan vise hvordan man deler koden op, så er det lige meget hvor i deler op henne.

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim shtInput As Worksheet
Dim shtOutput As Worksheet
Dim intSidsteraekke As Integer
Dim intInputraekke As Integer

'find sidste række med data så der kopieres ind i næste række
intSidsteraekke = Sheets("Rapportering").Cells(Sheets("Rapportering").Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
intInputraekke = intSidsteraekke + 1

' kopier fra input til output
Sheets("Rapportering").Cells(intInputraekke, 1) = Sheets("Start").Range("B4").Value
Sheets("Rapportering").Cells(intInputraekke, 2) = Sheets("Start").Range("B6").Value
Sheets("Rapportering").Cells(intInputraekke, 3) = Sheets("Start").Range("B7").Value
Sheets("Rapportering").Cells(intInputraekke, 4) = Sheets("Start").Range("B13").Value
Sheets("Rapportering").Cells(intInputraekke, 5) = Sheets("Start").Range("B15").Value
Sheets("Rapportering").Cells(intInputraekke, 6) = Sheets("Start").Range("B17").Value
Sheets("Rapportering").Cells(intInputraekke, 7) = Sheets("Start").Range("B19").Value
Sheets("Rapportering").Cells(intInputraekke, 8) = Sheets("Start").Range("B21").Value
Sheets("Rapportering").Cells(intInputraekke, 9) = Sheets("Start").Range("B23").Value
Sheets("Rapportering").Cells(intInputraekke, 10) = Sheets("Start").Range("A26").Value
Sheets("Rapportering").Cells(intInputraekke, 11) = Sheets("Start").Range("B34").Value
Range("B34") = Range("B34") + 1
    Range("B4").Select
    Selection.ClearContents
    Range("B6").Select
    Selection.ClearContents
    Range("B13").Select
    Selection.ClearContents
    Range("B15").Select
    Selection.ClearContents
    Range("B17").Select
    Selection.ClearContents
    Range("B19").Select
    Selection.ClearContents
    Range("B21").Select
    Selection.ClearContents
    Range("B23").Select
    Selection.ClearContents
    Range("A26:D32").Select
    Selection.ClearContents
ThisWorkbook.Close savechanges:=True


End Sub
sidwave Ekspert
16. maj 2018 - 14:13 #1
brug CASE
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/visual-basic/language-reference/statements/select-case-statement

Select [ Case ] D14 
    D14=1 
        kør kode1 
    Case D14=2
        kør kode 2
  Case D14=5
        kær kode3 
End Select

(noget i den dur)
det er en IF THEN ELSE, med flere punkter
anskov Mester
16. maj 2018 - 14:16 #2
jeg kunne godt tænke mig det sat ind i min formular, jeg er i tvivl hvor og hvordan jeg gør.
sidwave Ekspert
16. maj 2018 - 15:05 #3
fly indholdet af D4 over i en variabel og giv den et navn

så kan du skrive

IF variabel=1 then
  kør noget
else IF
  variabel=2 then
  kør noget
else IF
  variabel=5 then
  kør noget
END IF
anskov Mester
16. maj 2018 - 15:28 #4
Når jeg køre din case metode får jeg en syntax error på første linje "Private Sub CommandButton1_Click()"

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim shtInput As Worksheet
Dim shtOutput As Worksheet
Dim intSidsteraekke As Integer
Dim intInputraekke As Integer

Select [ Case ] D14
    D14 = 1
    'find sidste række med data så der kopieres ind i næste række
intSidsteraekke = Sheets("Rapportering").Cells(Sheets("Rapportering").Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
intInputraekke = intSidsteraekke + 1

Sheets("Rapportering").Cells(intInputraekke, 1) = Sheets("Start").Range("H3").Value

Range("D14") = Range("D14") + 1
       
Case D14 = 2
    intSidsteraekke = Sheets("Rapportering").Cells(Sheets("Rapportering").Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
intInputraekke = intSidsteraekke


Sheets("Rapportering").Cells(intInputraekke, 2) = Sheets("Start").Range("H4").Value

     

Range("D14") = Range("D14") + 1
     
 
  Case D14 = 3
      intSidsteraekke = Sheets("Rapportering").Cells(Sheets("Rapportering").Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
intInputraekke = intSidsteraekke


Sheets("Rapportering").Cells(intInputraekke, 3) = Sheets("Start").Range("H5").Value


Range("D14") = Range("D14") + 1


End Sub
store-morten Ekspert
16. maj 2018 - 20:06 #5
Sub test()
Range("D14").Value = 1

For i = 1 To 5
    Antal = Range("D14").Value
    Select Case Antal
        Case Is = 1
            MsgBox ("Nu udføres " & Antal & ". trin")
            Range("D14") = 2
        Case Is = 2
            MsgBox ("Nu udføres " & Antal & ". trin")
            Range("D14") = 3
        Case Is = 3
            MsgBox ("Nu udføres " & Antal & ". trin")
            Range("D14") = 4
        Case Is = 4
            MsgBox ("Nu udføres " & Antal & ". trin")
            Range("D14") = 5
        Case Is = 5
            MsgBox ("Nu udføres " & Antal & ". trin")
            Range("D14") = 0
    End Select
Next
End Sub
store-morten Ekspert
16. maj 2018 - 20:14 #6
Eller endnu kortere:
Sub test2()

Antal = 1

For i = 1 To 5
    Select Case Antal
        Case Is = 1
            MsgBox ("Nu udføres 1. trin")
            Antal = 2
        Case Is = 2
            MsgBox ("Nu udføres 2. trin")
            Antal = 3
        Case Is = 3
            MsgBox ("Nu udføres 3. trin")
            Antal = 4
        Case Is = 4
            MsgBox ("Nu udføres 4. trin")
            Antal = 5
        Case Is = 5
            MsgBox ("Nu udføres 5. trin")
    End Select
Next
End Sub
store-morten Ekspert
16. maj 2018 - 20:24 #7
Sub test3()

Antal = 1

For i = 1 To 5
    Select Case Antal
        Case Is = 1
            Call Makro_1
            Antal = 2
        Case Is = 2
            Call Makro_2
            Antal = 3
        Case Is = 3
            Call Makro_3
            Antal = 4
        Case Is = 4
            Call Makro_4
            Antal = 5
        Case Is = 5
            Call Makro_5
    End Select
Next
End Sub

Sub Makro_1()
MsgBox ("Nu udføres 1. trin")
End Sub

Sub Makro_2()
MsgBox ("Nu udføres 2. trin")
End Sub

Sub Makro_3()
MsgBox ("Nu udføres 3. trin")
End Sub

Sub Makro_4()
MsgBox ("Nu udføres 4. trin")
End Sub

Sub Makro_5()
MsgBox ("Nu udføres 5. trin")
End Sub
anskov Mester
17. maj 2018 - 12:02 #8
Hej Morten

Angående dit sidste svar.
Så starter du koden sådan her
For i = 1 To 5
    Select Case Antal
        Case Is = 1
            Call Makro_1

To ting:
Første ting, i den kode ved den ikke det er D14 den skal tjekke værdi på vel?

Anden ting:
Nu er det ikke altid at der skal laves 5 gange kontrol.
Men hvis vi nu siger jeg har D14 der tæller hvor mange gange Range("D14") = Range("D14") + 1 der er trykket på knappen og D15 der angiver mange gange kontrol skal udføres (om det er 3,4,5,6,7,8 skal være underordnet). Kan jeg så ikke få den til at sige hvis D14= 1 kør macro 1, hvis D14 større and D14 og mindre end D15 kør makro 2 og til sidst hvis D14=D15 Kør makro 3
anskov Mester
17. maj 2018 - 12:09 #9
Stavefejl, prøver igen:
Kan jeg så ikke få den til at sige hvis
D14= 1 kør macro 1
Hvis D14 større end 1 og mindre end D15 kør makro 2
og til sidst hvis D14=D15 Kør makro 3
store-morten Ekspert
17. maj 2018 - 12:40 #10
Og når D14 > D15 ?
anskov Mester
17. maj 2018 - 12:51 #11
D14>D15 Nej det er lige meget...for hvis D14=D15 så skal den køre makro 3 som til sidst gemmer og lukker arket.
store-morten Ekspert
17. maj 2018 - 12:58 #12
OK, vender tilbage når jeg er ved en pc.
store-morten Ekspert
17. maj 2018 - 16:16 #13
Prøv:
Private Sub CommandButton1_Click()

If Range("D14").Value = 1 Then Makro = 1
If Range("D14").Value > 1 And Range("D14").Value < Range("D15").Value Then Makro = 2
If Range("D14").Value = Range("D15").Value Then Makro = 3

Antal = Makro

    Select Case Makro
        Case Is = 1
            Call Makro_1
            Range("D14").Value = Range("D14").Value + 1
        Case Is = 2
            Call Makro_2
            Range("D14").Value = Range("D14").Value + 1
        Case Is = 3
            Range("D14").Value = 1
            Call Makro_3
    End Select
End Sub

Sub Makro_1()
MsgBox ("Nu udføres 1. makro")
End Sub

Sub Makro_2()
MsgBox ("Nu udføres 2. makro")
End Sub

Sub Makro_3()
MsgBox ("Nu udføres 3. makro")
End Sub
anskov Mester
17. maj 2018 - 19:45 #14
JAMEN det er jo fantastisk....den virker i hverfald med dit eksempel.
Jeg arbejder videre og integrere min kode i dit eksempel.
VIRKELIG fantastisk....TAK :-)
store-morten Ekspert
17. maj 2018 - 19:52 #15
Velbekomme.

Skal den evt. kører automatisk?

ps. slet: Antal = Makro
store-morten Ekspert
17. maj 2018 - 19:58 #16
Som her:
Private Sub CommandButton1_Click()
  Dim Antal As Byte
    Antal = Range("D14").Value
    Do Until Antal > Range("D15").Value

        If Range("D14").Value = 1 Then Makro = 1
        If Range("D14").Value > 1 And Range("D14").Value < Range("D15").Value Then Makro = 2
        If Range("D14").Value = Range("D15").Value Then Makro = 3

    Select Case Makro
        Case Is = 1
            Call Makro_1
            Range("D14").Value = Range("D14").Value + 1
        Case Is = 2
            Call Makro_2
            Range("D14").Value = Range("D14").Value + 1
        Case Is = 3
            Range("D14").Value = 1
            Call Makro_3
    End Select
   
        Antal = Antal + 1
    Loop
End Sub

Sub Makro_1()
MsgBox ("Nu udføres 1. makro")
End Sub

Sub Makro_2()
MsgBox ("Nu udføres 2. makro")
End Sub

Sub Makro_3()
MsgBox ("Nu udføres 3. makro")
End Sub
Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links

Opret Preview

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester

Premium
Microsoft med klar melding til sine 3.000 danske partnere: "Overlæggeren er, at det er cloud or nothing at all"
Interview: Tiderne, hvor du som Microsoft-partner bare kunne sælge nogle licenser og have succes med det, er forbi. Hvis du vil være en af de hotteste partnere hos Microsoft, skal du bevise overfor partnerdirektør Claus Jul Chrisitansen, at du er klar til at basere hele din forretning på cloud.
CIO
Tech fra Toppen: Det har CIO Mads Madsbjerg Hansen fra FLSmidth lært af flere års global it-konsolidering
Tech fra Toppen: Flere års arbejde har betydet en reduktion i antallet af it-systemer hos FLSmidth. Men processen har ikke været uden overraskelser. Hør hvad CIO Mads Madsbjerg Hansen har lært af den omfattende og globale proces.
Job & Karriere
Efter blodrødt regnskab: Nu fyrer Atea 20 medarbejdere i Danmark
Atea fyrer nu 20 medarbejdere. Det sker som en direkte konsekvens af, at den danske forretning er under pres, oplyser selskabets direktør.
White paper
Er din Citrix monitorering klar til virtuelle Apps og desktops 7.x?
Citrix XenApp 6.5 nåede End-of-Life (EoL) d. 30. juni 2018 og det betyder at organisationer rundt i hele verden er ved at skifte til Citrix Virtual Apps og Desktops 7.x, som blev udgivet første gang i 2013. Der er siden tilføjet et hav af nye funktionaliteter og udvidelser. Hvis du og din virksomhed endnu ikke har opgraderet til den nye version, kan det kraftigt anbefales at I gør det, for at kunne drage fordel af alle de nye muligheder. I dette whitepaper gennemgår vil netop forskelle, nyheder og muligheder og ikke mindst de åbenlyse gevinster der ligger og venter ved at opgradere.