KurtG Seniormester
22. marts 2020 - 19:56 Der er 27 kommentarer

Manchester decodening

Jeg ved ikke, hvilken gruppe dette spørgsmål skal være i, så fortæl mig venligst, hvor det eller skal anbringes!

Jeg har en vejrstation Meteoscan Pro 923 (samme som Nexus), hvor jeg gerne vil opsamle data fra de medfølgende sensorer via en modtager til 433 MHz og et Arduino-program.
Det er lykkedes for så vidt, at jeg kan finde synk og vha. af kraftig skelen til koder fra https://rayshobby.net/wordpress/reverse-engineer-wireless-temperature-humidity-rain-sensors-part-1/ kan jeg dekode data, der er Manchesterkodet.
Problemet er, at jeg ikke rigtig ved, hvor data starter.

Se billeder på http://www.kg2.dk/Man/Manchester.htm.

Figur1 viser hele datapakken, der hver gang gentages ialt 3 gange. De blå kanal er selve data, den røde kanal er de tidspunkter, hvor data fanges. Derunder er der vist forskellige digitale kanaler fra Arduino-boardet:
- D6 viser det vindue, indenfor hvilket der hentes data.
- D7 er en triggerpuls
- D8 er regeneret clock fra Manchesterkoden. Muligvis skal polariteten vendes om!
- D10 er det samme som den røde kanal, altså hvor data samples.
- D11, D12 og D13 viser synkroniseringen på hver enkelt af de brede startpulser.
Figur2 og Figur3 er forstørrelser af henholdsvis starten og slutningen af pulstoget.
Jeg har her valgt at lade datahentningen starte lige efter de tre brede pulser, men hvis der sendes hele bytes derefter, kommer der 4 bits i overskud i slutningen. Hvis synk består af en hel byte, er der stadig et bit i overskud.
Er der nogen, som har erfaringer med lignende eller har gode ideer til hjælp!
Først når jeg har styr på synk er det værd at forsøge at finde kodningen!
snestrup2000 Professor
22. marts 2020 - 20:55 #1
Hej,

Har arbejdet lidt med Manchester kode (IBM 3270) i mine yngre dage,  men kan ikke se dit billede på
http://www.kg2.dk/Man/Manchester.htm  - får en code 404... 

Kan du sende det igen ?

Kristian
KurtG Seniormester
22. marts 2020 - 21:47 #2
Jeg har lidt problemer med at opdatere den side, men med lidt held skulle det være OK nu.
snestrup2000 Professor
22. marts 2020 - 23:13 #3
Hej,

Meget bedre, kan læse brødteksten nu, men selve billederne mangler -- men jeg regner med at det arbejder du med. ;-)

KR
KurtG Seniormester
22. marts 2020 - 23:54 #4
Og nu fik jeg også billederne med, tror jeg :-)
KurtG Seniormester
23. marts 2020 - 00:10 #5
Rettelse: Min vejrstation svarer til en TFA Sinus og ikke en Nexus.
snestrup2000 Professor
23. marts 2020 - 14:12 #6
Hej,

Bingo, der var bil'derne.

MANCHESTER-kode er (bl.a) karakteriseret ved, at der er både DATA-info og KLOKKE / Takt -info i selve signalet.  Normalt kommer DATA og så (millI-SEKUNDER (?)) senere kommer klokken/takten.

(Og så er der den "omvendte" - den INVERTEREDE også kaldet, men også her er formatet DATA og klokke/takt  - den eneste forskel er at et '0' sendes som et '1' og omvendt .. )

Jeg ved ikke om du (udover disse billeder) ved noget om MANCH--koden ?

Men det betyder, at dersom du skal sende eks. 8 '0'-ller må der ske et fase-skift, således at korrekt fase (= 0 ) bliver klokket/taktet. Det er det du ser på fig 3 (bl.a).
(og '1' ved den inverterede .. ).

Har du kode (micro-controlleren eller PC) som kan læse denne Manch-kode ? eller må den (de)-kodes manuelt. 

Er der mønstre som går igen (eks. i 3270 protokollen starter hver transmission med en PRE-AMPLE, som giver besked til modtageren at nu er der data (og klokke) og ligeledes ved EOT (end of transmission ) ?  Og er du sikker på at det er ASCII som udsendes ? 

Har du en instruktions-manual på samme  TFA Sinus - hvis ikke prøv at finde den på nettet ???  Og hvad er kommunikations-protokollen ?? 

Eller sagt lidt mere direkte -  prøv at  finde mere information på samme TFA- sinus .. 

Evt. prøv at kontakte stedet/forhandleren, hvor du har købt den.

Kan du oplyse type - og præcsist navn på samme TFA Sinus , da vi (sikkert) er flere her i gruppen, som ønsker at hjælpe med dit problem.

KR 


KurtG Seniormester
23. marts 2020 - 17:39 #7
Jeg har læst en del om Manchester kodningen og ved, hvordan den kan kodes og dekodes med IC-er.
Jeg har lavet programmet i Arduino til dekodningen og får fint data ud, som svarer til de data, som PicoScope viser.
På Arduinos serielle monitor får jeg følgende ud for figur1:
Nr: 52.  35 8D 16 B2 77 FD 8B DA BD BF  00110101.10001101.00010110.10110010.01110111.11111101.10001011.11011010.10111101.10111111.
hvilket jo passer med PicoScopes dekodning.

Jeg har overvejet at kontakte TFA, men de vil have, at man fortæller hvilket firma man er fra, og der kniber det. Desuden tror jeg ikke, at de frivilligt giver de oplysninger, det er jo en del af deres forretning.
Manualen inderholder kun brugervejledning.

https://rayshobby.net/wordpress/reverse-engineer-wireless-temperature-humidity-rain-sensors-part-1/ omtales andre sensorer af andre fabrikater, og de har pre-ample, men her er der kun de tre brede pulser og nok også de to efterfølgende korte pulser, ikke noget med en masse andre pulser før.

Jeg har tilføjet et billede af kontrolskærmen til dekodningen af manchester-kode i PicoScope på www.kg2.dk.

Er det almindeligt, at pre-ample og synk er hele bytes? Eller er der ikke nogen 'sædvane'!
Hvad plejer EOT at være?

KG
snestrup2000 Professor
24. marts 2020 - 13:15 #8
Hej,

Har fået din besked.

Jeg må gå i tænkeboks.  Og jeg har lidt externe opgaver (nu hvor sneen er ved at forsvinde) så der KAN gå et par dage inden jeg svarer igen.

Men:  Jeg har en ide om, at PREAMPLE kan samtidig være en identifikation af bit-strømmen (altså en indikation af HVEM (= TFA sinus)) som sender og at den sidste byte er en checksum (en LRC checksum / CRC8 (sandsynligvis LRC da chksum'men synes at være 8 bits) ).  Det, som er imellem preample oc chksum er data ,  men er det temperatur, barometertryk, luftfugtighed og/eller  ????  . 
Hvis dette er rigtigt mangler "bare" (!) at fortolke disse data.  (suk!!)

Har du en ide om hvor ofte denne opdatering sker.....   

EOT kan være forskellig fra fabrikant til fabrikant.  Men jeg tror at i dette tilfælde er Chksum = EOT .

KR

PS: Kan du sende mig f.eks 10 forskellige bit-strømme, så kan jeg se på LRC/CRC 8 checksummen - ved lejlighed (om e par dage (1))...


Umiddelbar ville jeg sende forskellige temperaturer ind i "kassen" og se hvordan resultaterne (bit mønstrene) ændrer sig i forhold til de tidligere udsendte (med kendte temperaturer).
KurtG Seniormester
25. marts 2020 - 13:31 #9
OK med en tænkepause, jeg har selv tænkt meget omkring dette!
Der er flere sensorer til vejrstationen:
2 externe temperatur/fugtighed med ca. 47 sekunders interval (max 5 stk)
1 regnmåler med ca. 3 minutters interval
1 vindmåler/temperatur ca. 33 sek. interval
Desuden har der været en UV-måler, den den har jeg ikke tilsluttet.
Datapakken fra regnmåleren ser ud til at være kortere end de andre.

Den modtager, som jeg i øjeblikket bruger, er ikke særlig følsom, så du får kun data fra de to externe termometre/hydrometre.

Du får data senere, skal det være her eller direkte til dig via e-mail?
snestrup2000 Professor
25. marts 2020 - 22:29 #10
Hej,

Jeg må vist hellere forklare lidt (efter at have tænkt lit over en bemærkning i sidste indlæg:)

I vores have har (læs: HAVDE) vi et drivhus, som kollapsede under de massive snemængder sidste vinter, så vi har et drivhus-ruin i haven.  I sidste uge lykkedes det
endelig konen at få fat i relevante oplysninger om hvor vi skaffer de rigtige (!) reservedele til samme drivhus, og nu er det så min opgave at få dette drivhus op igen. Og det var det jeg mente med eksterne opgaver  (omend det eksterne er i egen have). Og det betyder, at jeg det meste af den lyse tid vil være i haven (reparerer det ******** (læs: fandens ) drivhus), hvis vejret tillader det.  (Samtidig vil jeg tænke lidt over opgaven! - det var det jeg mente med tænkeboksen !)

Hverken GOOGLE eller YAHOO tillader at jeg/du sender eksekverbare filer (med mindre vi "snyder" og laver dem om til JPEG bil'der) , så jeg kan kopiere (CTL-C) og lægge dem ind i min LRC-checker. (Et delphi 7 program skrevet til formålet).  Og hvornår du gør det er din afgørelse . Men må jeg foreslå til FREDAG.  (Jeg hat lidt tid søndag.)

KR
KurtG Seniormester
25. marts 2020 - 23:27 #11
Jeg har selv et projekt med fliselægning, så det gør ikke mig så meget, at der går nogen tid.
Det med at gemme data i billedfiler kender jeg ikke noget til, med mindre man da bare laver om på 'efternavnet'.
Jeg lægger dem her, så kan det være, at andre også får lyst til at løse opgaven.
KurtG Seniormester
28. marts 2020 - 09:33 #12
Det bliver ikke nemt, det her.
Der er i virkeligheden tre forskellige sæt data i hver sending fra termometeret.
Der var flere pakker, men ved samme temperatur og fugtighed var de ens.

Fugtigheden er sandsynligvis i en enkelt byte, medens temperaturen måske er i decimaltal. Og måske som syv bit med paritetsbit.

Data er for Kanal1 termometeret efter synk. Der mangler altså næsten en byte i starten.
Første linje er temperatur og fugtighed aflæst på termometret.
Anden linje er hex og binære værdier.

24,0 24%
53 97 4A 6E 83 E8 E1 2A 91 59  01010011.10010111.01001010.01101110.10000011.11101000.11100001.00101010.10010001.01011001.
53 97 4A 2E 83 E8 E1 2A 93 77  01010011.10010111.01001010.00101110.10000011.11101000.11100001.00101010.10010011.01110111.
53 97 4A 4E 83 E8 E1 2A 90 43  01010011.10010111.01001010.01001110.10000011.11101000.11100001.00101010.10010000.01000011.

24,3 24%
53 97 4A 68 33 E8 E1 2A FA 4A  01010011.10010111.01001010.01101000.00110011.11101000.11100001.00101010.11111010.01001010.
53 97 4A 28 33 E8 E1 2A F8 64  01010011.10010111.01001010.00101000.00110011.11101000.11100001.00101010.11111000.01100100.
00:03:23 Nr: 27.  53 97 4A 48 33 E8 E1 2A FB 50  01010011.10010111.01001010.01001000.00110011.11101000.11100001.00101010.11111011.01010000.

24,8 25%
53 97 4A 61 C3 EB 1D 2A 9A 05  01010011.10010111.01001010.01100001.11000011.11101011.00011101.00101010.10011010.00000101.
53 97 4A 21 C3 EB 1D 2A 98 2B  01010011.10010111.01001010.00100001.11000011.11101011.00011101.00101010.10011000.00101011.
53 97 4A 41 C3 EB 1D 2A 9B 1F  01010011.10010111.01001010.01000001.11000011.11101011.00011101.00101010.10011011.00011111.

25,4 26%
53 97 4A 63 33 E9 1D 2A 35 19  01010011.10010111.01001010.01100011.00110011.11101001.00011101.00101010.00110101.00011001.
53 97 4A 23 33 E9 1D 2A 37 37  01010011.10010111.01001010.00100011.00110011.11101001.00011101.00101010.00110111.00110111.
53 97 4A 43 33 E9 1D 2A 34 03  01010011.10010111.01001010.01000011.00110011.11101001.00011101.00101010.00110100.00000011.

26,1 27%
53 97 4A 6F B3 EA E1 2A 02 7F  01010011.10010111.01001010.01101111.10110011.11101010.11100001.00101010.00000010.01111111.
53 97 4A 2F B3 EA E1 2A 00 51  01010011.10010111.01001010.00101111.10110011.11101010.11100001.00101010.00000000.01010001.
53 97 4A 4F B3 EA E1 2A 03 65  01010011.10010111.01001010.01001111.10110011.11101010.11100001.00101010.00000011.01100101.

26,6 28%
53 97 4A 64 43 E8 61 2A 1D 62  01010011.10010111.01001010.01100100.01000011.11101000.01100001.00101010.00011101.01100010.
53 97 4A 24 43 E8 61 2A 1F 4C  01010011.10010111.01001010.00100100.01000011.11101000.01100001.00101010.00011111.01001100.
53 97 4A 44 43 E8 61 2A 1C 78  01010011.10010111.01001010.01000100.01000011.11101000.01100001.00101010.00011100.01111000.

26,6 27%
53 97 4A 64 43 EA E1 2A BD 0C  01010011.10010111.01001010.01100100.01000011.11101010.11100001.00101010.10111101.00001100.
53 97 4A 24 43 EA E1 2A BF 22  01010011.10010111.01001010.00100100.01000011.11101010.11100001.00101010.10111111.00100010.
53 97 4A 44 43 EA E1 2A BC 16  01010011.10010111.01001010.01000100.01000011.11101010.11100001.00101010.10111100.00010110.

26,5 26%
53 97 4A 6C 43 E9 1D 2A C2 7D  01010011.10010111.01001010.01101100.01000011.11101001.00011101.00101010.11000010.01111101.
53 97 4A 2C 43 E9 1D 2A C0 53  01010011.10010111.01001010.00101100.01000011.11101001.00011101.00101010.11000000.01010011.
53 97 4A 4C 43 E9 1D 2A C3 67  01010011.10010111.01001010.01001100.01000011.11101001.00011101.00101010.11000011.01100111.

26,3 26%
53 97 4A 68 43 E9 1D 2A 82 04  01010011.10010111.01001010.01101000.01000011.11101001.00011101.00101010.10000010.00000100.
53 97 4A 28 43 E9 1D 2A 80 2A  01010011.10010111.01001010.00101000.01000011.11101001.00011101.00101010.10000000.00101010.
53 97 4A 48 43 E9 1D 2A 83 1E  01010011.10010111.01001010.01001000.01000011.11101001.00011101.00101010.10000011.00011110.

26,1 25%
53 97 4A 6F B3 EB 1D 2A 7D 40  01010011.10010111.01001010.01101111.10110011.11101011.00011101.00101010.01111101.01000000.
53 97 4A 2F B3 EB 1D 2A 7F 6E  01010011.10010111.01001010.00101111.10110011.11101011.00011101.00101010.01111111.01101110.
53 97 4A 4F B3 EB 1D 2A 7C 5A  01010011.10010111.01001010.01001111.10110011.11101011.00011101.00101010.01111100.01011010.

25,9 24%
53 97 4A 6E C3 E8 E1 2A 95 6E  01010011.10010111.01001010.01101110.11000011.11101000.11100001.00101010.10010101.01101110.
53 97 4A 2E C3 E8 E1 2A 97 40  01010011.10010111.01001010.00101110.11000011.11101000.11100001.00101010.10010111.01000000.
53 97 4A 4E C3 E8 E1 2A 94 74  01010011.10010111.01001010.01001110.11000011.11101000.11100001.00101010.10010100.01110100.

25,7 24%
53 97 4A 6B 33 E8 E1 2A CA 29  01010011.10010111.01001010.01101011.00110011.11101000.11100001.00101010.11001010.00101001.
53 97 4A 2B 33 E8 E1 2A C8 07  01010011.10010111.01001010.00101011.00110011.11101000.11100001.00101010.11001000.00000111.
53 97 4A 4B 33 E8 E1 2A CB 33  01010011.10010111.01001010.01001011.00110011.11101000.11100001.00101010.11001011.00110011.

25,5 23%
53 97 4A 6C C3 E8 E1 2A B5 2C  01010011.10010111.01001010.01101100.11000011.11101000.11100001.00101010.10110101.00101100.
53 97 4A 2C C3 E8 E1 2A B7 02  01010011.10010111.01001010.00101100.11000011.11101000.11100001.00101010.10110111.00000010.
53 97 4A 4C C3 E8 E1 2A B4 36  01010011.10010111.01001010.01001100.11000011.11101000.11100001.00101010.10110100.00110110.

25,4 23%
53 97 4A 63 33 EA 1D 2A F5 06  01010011.10010111.01001010.01100011.00110011.11101010.00011101.00101010.11110101.00000110.
53 97 4A 23 33 EA 1D 2A F7 28  01010011.10010111.01001010.00100011.00110011.11101010.00011101.00101010.11110111.00101000.
53 97 4A 43 33 EA 1D 2A F4 1C  01010011.10010111.01001010.01000011.00110011.11101010.00011101.00101010.11110100.00011100.

25,2 23%
53 97 4A 67 33 EA 1D 2A B5 7F  01010011.10010111.01001010.01100111.00110011.11101010.00011101.00101010.10110101.01111111.
53 97 4A 27 33 EA 1D 2A B7 51  01010011.10010111.01001010.00100111.00110011.11101010.00011101.00101010.10110111.01010001.
53 97 4A 47 33 EA 1D 2A B4 65  01010011.10010111.01001010.01000111.00110011.11101010.00011101.00101010.10110100.01100101.

25,1 22%
53 97 4A 6F 33 E9 E1 2A CA 0E  01010011.10010111.01001010.01101111.00110011.11101001.11100001.00101010.11001010.00001110.
53 97 4A 2F 33 E9 E1 2A C8 20  01010011.10010111.01001010.00101111.00110011.11101001.11100001.00101010.11001000.00100000.
53 97 4A 4F 33 E9 E1 2A CB 14  01010011.10010111.01001010.01001111.00110011.11101001.11100001.00101010.11001011.00010100.

25,0 23%
53 97 4A 60 C3 EA 1D 2A CA 7A  01010011.10010111.01001010.01100000.11000011.11101010.00011101.00101010.11001010.01111010.
53 97 4A 20 C3 EA 1D 2A C8 54  01010011.10010111.01001010.00100000.11000011.11101010.00011101.00101010.11001000.01010100.
53 97 4A 40 C3 EA 1D 2A CB 60  01010011.10010111.01001010.01000000.11000011.11101010.00011101.00101010.11001011.01100000.

24,9 23%
53 97 4A 6E 33 EA 1D 2A 25 51  01010011.10010111.01001010.01101110.00110011.11101010.00011101.00101010.00100101.01010001.
53 97 4A 2E 33 EA 1D 2A 27 7F  01010011.10010111.01001010.00101110.00110011.11101010.00011101.00101010.00100111.01111111.
53 97 4A 4E 33 EA 1D 2A 24 4B  01010011.10010111.01001010.01001110.00110011.11101010.00011101.00101010.00100100.01001011.

24,8 23%
53 97 4A 61 C3 EA 1D 2A DA 5B  01010011.10010111.01001010.01100001.11000011.11101010.00011101.00101010.11011010.01011011.
53 97 4A 21 C3 EA 1D 2A D8 75  01010011.10010111.01001010.00100001.11000011.11101010.00011101.00101010.11011000.01110101.
53 97 4A 41 C3 EA 1D 2A DB 41  01010011.10010111.01001010.01000001.11000011.11101010.00011101.00101010.11011011.01000001.

24,7 23%
53 97 4A 6B C3 EA 1D 2A 7A 16  01010011.10010111.01001010.01101011.11000011.11101010.00011101.00101010.01111010.00010110.
53 97 4A 2B C3 EA 1D 2A 78 38  01010011.10010111.01001010.00101011.11000011.11101010.00011101.00101010.01111000.00111000.
53 97 4A 4B C3 EA 1D 2A 7B 0C  01010011.10010111.01001010.01001011.11000011.11101010.00011101.00101010.01111011.00001100.

24,7 24%
53 97 4A 6B C3 E8 E1 2A C5 36  01010011.10010111.01001010.01101011.11000011.11101000.11100001.00101010.11000101.00110110.
53 97 4A 2B C3 E8 E1 2A C7 18  01010011.10010111.01001010.00101011.11000011.11101000.11100001.00101010.11000111.00011000.
53 97 4A 4B C3 E8 E1 2A C4 2C  01010011.10010111.01001010.01001011.11000011.11101000.11100001.00101010.11000100.00101100.

24,6 24%
53 97 4A 64 33 E8 E1 2A 3A 3C  01010011.10010111.01001010.01100100.00110011.11101000.11100001.00101010.00111010.00111100.
53 97 4A 24 33 E8 E1 2A 38 12  01010011.10010111.01001010.00100100.00110011.11101000.11100001.00101010.00111000.00010010.
53 97 4A 44 33 E8 E1 2A 3B 26  01010011.10010111.01001010.01000100.00110011.11101000.11100001.00101010.00111011.00100110.

24,6 25%
53 97 4A 64 33 EB 1D 2A C5 42  01010011.10010111.01001010.01100100.00110011.11101011.00011101.00101010.11000101.01000010.
53 97 4A 24 33 EB 1D 2A C7 6C  01010011.10010111.01001010.00100100.00110011.11101011.00011101.00101010.11000111.01101100.
53 97 4A 44 33 EB 1D 2A C4 58  01010011.10010111.01001010.01000100.00110011.11101011.00011101.00101010.11000100.01011000.
KurtG Seniormester
28. marts 2020 - 13:39 #13
Det ovenstående er ret uoverskueligt, så jeg har sorteret efter stigende temperatur og fugtighed, og fjernet de tre første byte, der altid var det samme.
Det ser ud til, at polariteten af 0 og 1 skal byttes.

Pakke 1    De første 3 byte er fjernet
24,0 24% 6E 83 E8 E1 2A 91 59  01101110 10000011 11101000 11100001 00101010 10010001 01011001
24,3 24% 68 33 E8 E1 2A FA 4A  01101000 00110011 11101000 11100001 00101010 11111010 01001010
24,8 25% 61 C3 EB 1D 2A 9A 05  01100001 11000011 11101011 00011101 00101010 10011010 00000101
25,4 26% 63 33 E9 1D 2A 35 19  01100011 00110011 11101001 00011101 00101010 00110101 00011001
26,1 27% 6F B3 EA E1 2A 02 7F  01101111 10110011 11101010 11100001 00101010 00000010 01111111
26,6 28% 64 43 E8 61 2A 1D 62  01100100 01000011 11101000 01100001 00101010 00011101 01100010
26,6 27% 64 43 EA E1 2A BD 0C  01100100 01000011 11101010 11100001 00101010 10111101 00001100
26,5 26% 6C 43 E9 1D 2A C2 7D  01101100 01000011 11101001 00011101 00101010 11000010 01111101
26,3 26% 68 43 E9 1D 2A 82 04  01101000 01000011 11101001 00011101 00101010 10000010 00000100
26,1 25% 6F B3 EB 1D 2A 7D 40  01101111 10110011 11101011 00011101 00101010 01111101 01000000
25,9 24% 6E C3 E8 E1 2A 95 6E  01101110 11000011 11101000 11100001 00101010 10010101 01101110
25,7 24% 6B 33 E8 E1 2A CA 29  01101011 00110011 11101000 11100001 00101010 11001010 00101001
25,5 23% 6C C3 E8 E1 2A B5 2C  01101100 11000011 11101000 11100001 00101010 10110101 00101100
25,4 23% 63 33 EA 1D 2A F5 06  01100011 00110011 11101010 00011101 00101010 11110101 00000110
25,2 23% 67 33 EA 1D 2A B5 7F  01100111 00110011 11101010 00011101 00101010 10110101 01111111
25,1 22% 6F 33 E9 E1 2A CA 0E  01101111 00110011 11101001 11100001 00101010 11001010 00001110
25,0 23% 60 C3 EA 1D 2A CA 7A  01100000 11000011 11101010 00011101 00101010 11001010 01111010
24,9 23% 6E 33 EA 1D 2A 25 51  01101110 00110011 11101010 00011101 00101010 00100101 01010001
24,8 23% 61 C3 EA 1D 2A DA 5B  01100001 11000011 11101010 00011101 00101010 11011010 01011011
24,7 23% 6B C3 EA 1D 2A 7A 16  01101011 11000011 11101010 00011101 00101010 01111010 00010110
24,7 24% 6B C3 E8 E1 2A C5 36  01101011 11000011 11101000 11100001 00101010 11000101 00110110
24,6 24% 64 33 E8 E1 2A 3A 3C  01100100 00110011 11101000 11100001 00101010 00111010 00111100
24,6 25% 64 33 EB 1D 2A C5 42  01100100 00110011 11101011 00011101 00101010 11000101 01000010

Pakke2        De første 3 byte er fjernet
24,0 24% 2E 83 E8 E1 2A 93 77  00101110 10000011 11101000 11100001 00101010 10010011 01110111
24,3 24% 28 33 E8 E1 2A F8 64  00101000 00110011 11101000 11100001 00101010 11111000 01100100
24,6 24% 24 33 E8 E1 2A 38 12  00100100 00110011 11101000 11100001 00101010 00111000 00010010
24,6 25% 24 33 EB 1D 2A C7 6C  00100100 00110011 11101011 00011101 00101010 11000111 01101100
24,7 23% 2B C3 EA 1D 2A 78 38  00101011 11000011 11101010 00011101 00101010 01111000 00111000
24,7 24% 2B C3 E8 E1 2A C7 18  00101011 11000011 11101000 11100001 00101010 11000111 00011000
24,8 23% 21 C3 EA 1D 2A D8 75  00100001 11000011 11101010 00011101 00101010 11011000 01110101
24,8 25% 21 C3 EB 1D 2A 98 2B  00100001 11000011 11101011 00011101 00101010 10011000 00101011
24,9 23% 2E 33 EA 1D 2A 27 7F  00101110 00110011 11101010 00011101 00101010 00100111 01111111
25,0 23% 20 C3 EA 1D 2A C8 54  00100000 11000011 11101010 00011101 00101010 11001000 01010100
25,1 22% 2F 33 E9 E1 2A C8 20  00101111 00110011 11101001 11100001 00101010 11001000 00100000
25,2 23% 27 33 EA 1D 2A B7 51  00100111 00110011 11101010 00011101 00101010 10110111 01010001
25,4 23% 23 33 EA 1D 2A F7 28  00100011 00110011 11101010 00011101 00101010 11110111 00101000
25,4 26% 23 33 E9 1D 2A 37 37  00100011 00110011 11101001 00011101 00101010 00110111 00110111
25,5 23% 2C C3 E8 E1 2A B7 02  00101100 11000011 11101000 11100001 00101010 10110111 00000010
25,7 24% 2B 33 E8 E1 2A C8 07  00101011 00110011 11101000 11100001 00101010 11001000 00000111
25,9 24% 2E C3 E8 E1 2A 97 40  00101110 11000011 11101000 11100001 00101010 10010111 01000000
26,1 25% 2F B3 EB 1D 2A 7F 6E  00101111 10110011 11101011 00011101 00101010 01111111 01101110
26,1 27% 2F B3 EA E1 2A 00 51  00101111 10110011 11101010 11100001 00101010 00000000 01010001
26,3 26% 28 43 E9 1D 2A 80 2A  00101000 01000011 11101001 00011101 00101010 10000000 00101010
26,5 26% 2C 43 E9 1D 2A C0 53  00101100 01000011 11101001 00011101 00101010 11000000 01010011
26,6 28% 24 43 E8 61 2A 1F 4C  00100100 01000011 11101000 01100001 00101010 00011111 01001100
26,6 27% 24 43 EA E1 2A BF 22  00100100 01000011 11101010 11100001 00101010 10111111 00100010
26,6 28% 24 43 E8 61 2A 1F 4C  00100100 01000011 11101000 01100001 00101010 00011111 01001100

Pakke 3        De første 3 byte er fjernet
24,0 24% 4E 83 E8 E1 2A 90 43  01001110 10000011 11101000 11100001 00101010 10010000 01000011
24,3 24% 48 33 E8 E1 2A FB 50  01001000 00110011 11101000 11100001 00101010 11111011 01010000
24,6 24% 44 33 E8 E1 2A 3B 26  01000100 00110011 11101000 11100001 00101010 00111011 00100110
24,6 25% 44 33 EB 1D 2A C4 58  01000100 00110011 11101011 00011101 00101010 11000100 01011000
24,7 23% 4B C3 EA 1D 2A 7B 0C  01001011 11000011 11101010 00011101 00101010 01111011 00001100
24,7 24% 4B C3 E8 E1 2A C4 2C  01001011 11000011 11101000 11100001 00101010 11000100 00101100
24,8 23% 41 C3 EA 1D 2A DB 41  01000001 11000011 11101010 00011101 00101010 11011011 01000001
24,8 25% 41 C3 EB 1D 2A 9B 1F  01000001 11000011 11101011 00011101 00101010 10011011 00011111
24,9 23% 4E 33 EA 1D 2A 24 4B  01001110 00110011 11101010 00011101 00101010 00100100 01001011
25,0 23% 40 C3 EA 1D 2A CB 60  01000000 11000011 11101010 00011101 00101010 11001011 01100000
25,1 22% 4F 33 E9 E1 2A CB 14  01001111 00110011 11101001 11100001 00101010 11001011 00010100
25,2 23% 47 33 EA 1D 2A B4 65  01000111 00110011 11101010 00011101 00101010 10110100 01100101
25,4 23% 43 33 EA 1D 2A F4 1C  01000011 00110011 11101010 00011101 00101010 11110100 00011100
25,4 26% 43 33 E9 1D 2A 34 03  01000011 00110011 11101001 00011101 00101010 00110100 00000011
25,5 23% 4C C3 E8 E1 2A B4 36  01001100 11000011 11101000 11100001 00101010 10110100 00110110
25,7 24% 4B 33 E8 E1 2A CB 33  01001011 00110011 11101000 11100001 00101010 11001011 00110011
25,9 24% 4E C3 E8 E1 2A 94 74  01001110 11000011 11101000 11100001 00101010 10010100 01110100
26,1 25% 4F B3 EB 1D 2A 7C 5A  01001111 10110011 11101011 00011101 00101010 01111100 01011010
26,1 27% 4F B3 EA E1 2A 03 65  01001111 10110011 11101010 11100001 00101010 00000011 01100101
26,3 26% 48 43 E9 1D 2A 83 1E  01001000 01000011 11101001 00011101 00101010 10000011 00011110
26,5 26% 4C 43 E9 1D 2A C3 67  01001100 01000011 11101001 00011101 00101010 11000011 01100111
26,6 27% 44 43 EA E1 2A BC 16  01000100 01000011 11101010 11100001 00101010 10111100 00010110
26,6 28% 44 43 E8 61 2A 1C 78  01000100 01000011 11101000 01100001 00101010 00011100 01111000
snestrup2000 Professor
28. marts 2020 - 13:56 #14
Hej,

Modtaget.
Prøver at finde sammenhængen mellem data.  Melder tilbage når jeg tror jeg har noget.

KR
KurtG Seniormester
01. april 2020 - 17:33 #15
Jeg kan ikke finde hverken hoved eller hale i det her.

Datastrømmen er da Manchrster-kodet? Se http://www.kg2.dk/Man/Manchester.htm.
Er der andre muligheder?

Nu overvejer jeg at købe en ny vejrstation eller sensorer.
snestrup2000 Professor
01. april 2020 - 19:57 #16
Hej,

Har arbejdet med dine data.  Foreløbig ingen umiddelbar løsning,  men jeg synes jeg kan kan se et vist mønster i data. Har skrevet et system som sorterer disse data og det er ud fra dette skema  jeg (SYNES) jeg kan se dette mønster.    Jeg har en fornemmelse af at koden 0x2a  (som synes at gå igen i alle data) er skilletegnet mellem de 2 målingsdata.  Men hvordan de hhv. 3 data og efterflg. 2 data  skal fortolkes - er endnu uklart.

spekulerer osse lidt på,  om det er 2 bytes pr data eller ??????   

Men nåj jeg arbejder i haven (graver, roder, potter, planter etc.) tænker jeg (i baghovedet) på hvor disse data kan/skal dekodes. 
(PS: du sku ha set  de såkaldte "lige" rækker når jeg tænker (hehe... )  jeg mener de ULIGE r,,,, ) -- De er rettet op nu !

Kan være floating point arith, omend i et noget specielt format.   

Står der noget om det i bruger manualen ????

KR
snestrup2000 Professor
01. april 2020 - 19:59 #17
Glemte noget:

PREAMPLE / Checksum er osse i noget specielt format.  - hverken CRC eller LRC ...

KR
KurtG Seniormester
02. april 2020 - 08:17 #18
Tak fordi du hænger på!
Nej, der står absolut ikke nogen oplsninger af teknisk art i manualen.
snestrup2000 Professor
02. april 2020 - 13:05 #19
HEJ,

Pha  ens osse.....

Prøver noget nyt.

Begynder at checke bit mønstre .    Selv om det ikke er defineret i den oprindelige MANCH code kan det tænkes (??) om der er synch-bits inde i selve data. Hvis ja er det "bare" af "afbit(t)e" disse bits.  Men det hører du mere om.   

Jeg synes det er morsomt at "detektivere" (ordet opfundet til formålet) sådanne opgaver. Da jeg var aktiv i erhvervslivet, var det mange gange min opgave at løse denne form for tekniske opgaver.  Så dette er "bare" en fortsættelse.

(Længe leve DELPHI (hehe)..) .

KR
KurtG Seniormester
02. april 2020 - 15:42 #20
Når men ser bitmønstret, kan det så være andet end Manchester codet?
Jeg har prøvet at invertere bitmønstret og derefter lagt data ind i Word. her har jeg så søgt med bitmønstret for f.eks 22, 24 og flere andre. Jeg formoder ikke, at man vil bruge mere dataplads end nødvendigt. Da der er flere målinger med samme fugtighed, skulle der jo være samme mønster ved samme fugt. Det har heller ikke givet mening, men det er jo ikke sikkert, at det blot er et enkelt byte, måske er de decimalt, men der burde alligevel være redundans.
Fra mit arbejde 'arvede' jeg Delphi 5 prof. den har jeg også brugt meget til tekstbhandling og til GPS-tracking, Men i de senere år er det php, der optager mig (selv om de unge mennesker siger, at det er umoderne til hjemmesider - de kan nok ikke finde ud af det :-)).
Siden fredag aften, hvor jeg lige nåede det sidste flisearbejde, har jeg ligget underdrejet med kraftig feber, men doktormanden vil ikke se min før mandag - han havde ikke flere testpinde.
snestrup2000 Professor
02. april 2020 - 16:20 #21
hEJ,

Det har også "slået" mig, at data for  f.eks 24 varierer over stort set alle målinger. 

Og det er netop det som giver mig tanken om "synch" bits.

OM du stadig er aktiv i Delphi  kan jeg sende dig min kode ?  (det blir bare ikke i dag, men senere ! )

Men jeg tvivler stærk om den vil køre, dat jeg har en komponent som du (sandysnligvis) ikke har, da den er defineret for min D6 , men ????

KR

Du hører nærmere, jeg har en ledig stund i aften...  (det blæsr a helhest til nu )
KurtG Seniormester
23. april 2020 - 18:32 #22
Hvordan går det, har du opgivet?
snestrup2000 Professor
23. april 2020 - 18:58 #23
Hej,

Nej, endnu ikke.

Men denne opgave er langt sværere end nogen af de tidligere jeg har arbejdet med. Jweg har prøvet at lave binære analyser af de opgivne data /både på '1'-er og '0'-ler og det giver resultater, som ligger langt fra de decimale værdier. 

Prøvet at ekskludere bit mønstre , sammenligne bit-mønstre, vende bits og vende bytes, men resultaterne er stadig langt fra de opgive decimal (24 grader etc..  )  .

Det (eneste ?? endnu ) jeg ikke har prøvet er om det er en form for bitmanipulering (i stil med Windows XP, W10 ) produktkoder ,  men den metode kræver lidt mere avanceret programmering.  Og nu hvor have-sæsonen er kommet rigtig i gang må jeg lave arbejdet i weekenden og det afhænger også af om vi er ude eller har gæster. 

Men jeg arbejder med sagen -  selv om den repræsenterer visse udfordringer - for at sige det mildt.... 

KR
KurtG Seniormester
27. april 2020 - 00:00 #24
OK med haven, den spøger også her!
Selv har jeg næsten opgivet at finde ud af det, men håber, at du finder løsningen.

Skal jeg lave nogle bestemte målinger med temperatur eller fugtighed, f.eks. omkring 0 grader?
snestrup2000 Professor
27. april 2020 - 14:12 #25
heJ
Fint om du kunne.    Jo flere variable , jo bedre.

Men kan du lave dem således, at du holde den ene variabel konstant . eks. tempeartur og så varierer fugtigheden og derefter fugtighed konstant og variabel temperatur.  Så er der noget at sammenligne.   


Jeg brugte uge-enden (weekenden) til at tænke (og det er farligt- det giver ideer )) og det vil jeg prøve i løbet af nogen dage.  Og melder tilbage.

KR
KurtG Seniormester
27. april 2020 - 14:42 #26
Jeg skal prøve, men det bliver først sidst på ugen, da jeg har noget, der skal afleveres senest torsdag!
snestrup2000 Professor
27. april 2020 - 15:21 #27
Hej,

Kan du bruge        SNESTRUP2016@gmail.com    i fremtiden.      Jeg tror vi "misbruger" dette forum lidt med dette. 

Omkring fredag - passer mig super .

Kr
Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links

Opret Preview

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester

Premium
PA Consulting ser store muligheder i ny ejer: "Vi er på en god rejse både i Danmark og globalt," siger direktør Søren Knudsen
Interview: "Vi er gang med et meget stærkt 2020. Vi har en ret klar plan. Jacobs giver os en masse muligheder," siger PA Consultings danske direktør, Søren Krogh Knudsen, om selskabets nye ejer, der inden længe overtager 190 danske medarbejdere.
Computerworld
Bitcoinen nåede lige at kulminere igen – men så kom krakket
Der blev sat en ny rekord for bitcoinens værdi i år – men godt 24 timer efter blev der høvlet næsten 20.000 kroner af den.
CIO
Podcast: Her er seks gode råd om ledelse og digitalisering fra danske top-CIO'er
The Digital Edge: Vi har talt med 17 af Danmarks dygtigste digitale ledere - og samlet deres seks bedste råd om digitalisering og ledelse. Få alle rådene på 26 minutter i denne episode af podcasten The Digital Edge.
Job & Karriere
Se Waoos forklaring: Derfor har selskabet fyret topchef Jørgen Stensgaard med omgående virkning
Waaos bestyrelse opsiger fiberselskabets topchef, Jørgen Stensgaard, der fratræder med omgående virkning. Se hele forklaringen fra Waao her.
White paper
Optimér netværket til håndtering af hybrid- og multicloud infrastruktur
I januar 2020 konstaterede Gartner, at cloudcomputing var blevet ”The New Normal” – og op gennem året gjorde Covid-19 det endda helt essentielt at være i stand til at drifte infrastrukturen helt eller delvist fra skyen. Situationen har tvunget virksomheder til hastigt at omstille eller gentænke deres driftsstrategi, og hybride infrastrukturmodeller er nu mere udbredte end nogensinde før. Men mange har også været nødt til at erkende, at den stigende kompleksitet – i særdeleshed på det netværks- og sikkerhedsbaserede felt – stiller helt nye krav til de organisationer, der anvender dem. Denne hvidbog går i dybden med nogle af de mest udbredte udfordringer, som disse transformationsscenarier stiller din organisation overfor. Den giver et solidt bud på, hvordan en netværkshub baseret på Interxion-teknologi gør det muligt at gentænke og optimere netværksinfrastrukturen. Særligt med henblik på at optimere den til at kunne håndtere en hybrid- eller multicloudbaseret infrastruktur.