Avatar billede chrel Nybegynder
07. januar 2007 - 18:40 Der er 19 kommentarer og
1 løsning

Inficeret fil

Efter jeg uheldigvis stødte på en inficeret fil er der flere almindelige windows services som er blevet deaktiveret, Jobliste og systemgendannelse etc...

Efter at have skannet min harddisk med flere anti virus og spyware programmer, har jeg ingen anelse om hvad jeg skal stille op lige nu er der muligvis nogen der kan hjælpe ?
Avatar billede zynzz Praktikant
07. januar 2007 - 18:45 #1
Aktivere joblisten igen:
REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f
Avatar billede chrel Nybegynder
07. januar 2007 - 19:49 #2
det viser sig at også kommandoprompt er deaktiveret, kan heller ikke bruge redeit, og hver gang jeg starter op åbner system32 mappen og papirkurven sig...
Avatar billede chrel Nybegynder
07. januar 2007 - 20:01 #3
mit cpu og ram forbrug er også forøget og pc'en crasher konstant
07. januar 2007 - 20:32 #4
_Kan_ du gennemfør en HiJackThis Log ?
http://www.spywareinfo.dk/index.htm#/manualer/hijackthis.htm

Copy Log Teksten her i tråden - så skal jeg nok følge op ..
07. januar 2007 - 20:33 #5
Velkommen til Eksperten.dk
Generelt -> http://expfaq.1go.dk/
Avatar billede chrel Nybegynder
07. januar 2007 - 21:02 #6
tak, her har du den

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:01:13, on 07-01-2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5450.0004)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programmer\Canon\CAL\CALMAIN.exe
C:\Programmer\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
C:\Programmer\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Programmer\Razer\Copperhead\razerhid.exe
C:\Programmer\QuickTime\qttask.exe
C:\Programmer\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Programmer\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe
C:\Programmer\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programmer\Razer\Copperhead\razertra.exe
C:\Programmer\Steam\Steam.exe
C:\Programmer\Razer\Copperhead\razerofa.exe
C:\Programmer\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Programmer\XemiComputers\Active Desktop Calendar\ADC.exe
C:\Programmer\Logitech\G-series Software\Applets\LCDClock.exe
C:\Programmer\BitTorrent\bittorrent.exe
C:\Programmer\Packard Bell Data Secure\PBDataSecure.exe
C:\Programmer\Logitech\G-series Software\Applets\LCDMedia.exe
C:\Programmer\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Programmer\Maxthon\Maxthon.exe
C:\Documents and Settings\Christian\Dokumenter\hijackthis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55245&clcid={SUB_CLCID}
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 61.43.33.209:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Hyperlinks
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe
F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe
F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programmer\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programmer\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\Programmer\TEXTware\QUICKfind\PlugIns\IEHelp.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programmer\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Programmer\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Programmer\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Programmer\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] "C:\Programmer\Fælles filer\Logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE"
O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [razer] C:\Programmer\Razer\Copperhead\razerhid.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programmer\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programmer\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Programmer\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PostCast Server] C:\Programmer\PostCast Server Professional\postcastserver.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Programmer\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] "C:\Programmer\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [startkey] C:\WINDOWS\system32\server.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Generic Host Process] C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Generic Host Process] C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Programmer\Steam\Steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [BlazeServoTool] "C:\Programmer\BlazeVideo\BlazeDVD 5 Professional\MediaDetector.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Programmer\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Active Desktop Calendar] C:\Programmer\XemiComputers\Active Desktop Calendar\ADC.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Programmer\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized
O4 - HKCU\..\Run: [igndlm.exe] C:\Programmer\IGN\Download Manager\DLM.exe /windowsstart /startifwork
O4 - HKCU\..\Run: [Packard Bell Data Secure] C:\Programmer\Packard Bell Data Secure\PBDataSecure.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Programmer\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Programmer\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [startkey] C:\WINDOWS\system32\server.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Programmer\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Gyldendals Røde Ordbøger.lnk = C:\Programmer\TEXTware\Illuminator 2\Illview02.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: HP Image Zone Hurtig start.lnk = C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Programmer\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Programmer\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Programmer\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Opslag - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programmer\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programmer\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
O9 - Extra button: Trend Micro Security Services - {D5E1CDC8-64B9-4f8c-8155-FC3B6D6749F7} - http://tmss.trendmicro.com/dashboard/dashboard.aspx?FGHAADADDABGEADBEBCIACGIJEDABGIIGCDJC (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Trend Micro Security Services - {D5E1CDC8-64B9-4f8c-8155-FC3B6D6749F7} - http://tmss.trendmicro.com/dashboard/dashboard.aspx?FGHAADADDABGEADBEBCIACGIJEDABGIIGCDJC (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - http://a516.g.akamai.net/f/516/25175/7d/runaware.download.akamai.com/25175/citrix/wficat-no-eula.cab
O16 - DPF: {410A8B3C-7CCB-40E8-8B11-28B099E5C488} (Trend Micro Security Services Control) - http://tmss.trendmicro.com/Dashboard/controls/activex_10/TMSSReportW.CAB
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: CA ISafe (CAISafe) - Computer Associates International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\isafe.exe
O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Programmer\Canon\CAL\CALMAIN.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Programmer\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: SQL Server (SQLEXPRESS) (MSSQL$SQLEXPRESS) - Unknown owner - c:\Programmer\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSQLEXPRESS (file missing)
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
07. januar 2007 - 21:17 #7
Jeg ser på den - standby...
Avatar billede chrel Nybegynder
07. januar 2007 - 21:22 #8
okay
07. januar 2007 - 21:47 #9
Afinstaller
* BitTorrent
via
[Start][Indstilninger][Kontrolpanel][Tilføj/fjern programmer]

Genstart for at fuldføre afinstalationen...

(Det er DER at balladen kommer fra !!!)
---------------------------------------

Hent og udpak denne scanner
http://www.spywareinfo.dk/download/mwav.exe
(Du skal ikke aktivere den endnu)

---------------------------------------

Du bør rense temp med denne fil, det tager kun få sek. Hent den lille batfil, dobbeltklik på filen, og der går et split sek. Så er temp renset.
www.spywareinfo.dk/download/cleantempxp2k.bat

---------------------------------------

Kør en scanning med Hijackthis,
Du får herunder nogle filer, som du skal fixe. Det, du skal gøre, er at sætte et flueben ud for disse filer. Når du har gjort det, så lukker du alle andre vinduer ned. Det er meget vigtigt at det eneste vindue, som er åbent er HijackThis vinduet. Husk også at lukke dette vindue, når du har markeret filerne. Nu må du fixe. Klik på Fix checked.

Det er disse, som skal fixes:

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe
F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe
F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programmer\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [startkey] C:\WINDOWS\system32\server.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Generic Host Process] C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Generic Host Process] C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe
O4 - HKCU\..\Run: [startkey] C:\WINDOWS\system32\server.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Programmer\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Programmer\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

Genstart i fejlsikret tilstand http://www.spywareinfo.dk/#/htm/fejlsikret_tilstand.htm
For at kunne se alle filer og mapper, så følg denne vejledning:
http://www.spywareinfo.dk/tip-og-tricks/mappeindstillinger.htm

Søg og slet de markerede filer/mapper hvis de stadig findes. Ellers fortsætter du bare vejledningen. De kan være røget i fixet.

C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe <- BEMÆRK PLACERING + STAVEMÅDEN !!!
C:\WINDOWS\system32\server.exe

---------------------------------------

Nu kører du mwav skanneren som vi hentede før
Sæt flueben i følgende:
Memory, Startup folders, drive, Registry, System folders og Services.
Sæt prik i følgende:
All local drives og Scan all files

Klik på scan.
Tip: du skal ikke klikke på Add to Startup folders så scannes din maskine hver gang du starter Windows op.
Denne scanning kan godt tage et par timer alt efter hvor meget du har liggende på din computer.

---------------------------------------

Genstart, kør en ny scanning med hijackthis, og kopier en frisk log herind til tjek.

NB: Inden næste kørsel med HiJackThis.exe skal du OMDØBE programfilen HiJackThis.exe til ALTERNATIV.exe , da visse uønskede elementer har en tendens til at skjule sig når der kører en process ved navn HiJackThis.exe !!!

---------------------------------------

Mere kan/vil følge - dette er runde #1 ...

---------------------------------------

NB(2): Ved du selv hvad dette er ->
O4 - HKCU\..\Run: [Active Desktop Calendar] C:\Programmer\XemiComputers\Active Desktop Calendar\ADC.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PostCast Server] C:\Programmer\PostCast Server Professional\postcastserver.exe
O4 - HKCU\..\Run: [igndlm.exe] C:\Programmer\IGN\Download Manager\DLM.exe /windowsstart /startifwork
Avatar billede chrel Nybegynder
07. januar 2007 - 21:53 #10
Active dekstop calender = min kalender :)
Post cast server = En gamle smtp application som jeg ik har fået slettet
IGN = Fileplanets downloader app

Mange tak, jeg går igang med scanning osv nu
Avatar billede ejvindh Guru
07. januar 2007 - 22:10 #11
dr1: Du skal køre SDfix på den computer...
07. januar 2007 - 22:17 #12
<ejvindh> .. OK - har lige sakset "Standard" teksten... afventer i første omgang <chrel> ...
Avatar billede chrel Nybegynder
07. januar 2007 - 22:34 #13
den skanner nu, jeg skriver resultatet i morgen

Forresten du er godt klar over jeg slet ik kan bruge nogen form for bat filer / kommandoprompt ?

Mange tak for hjælpen so far
Avatar billede chrel Nybegynder
08. januar 2007 - 15:49 #14
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 15:48:02, on 08-01-2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5450.0004)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programmer\Canon\CAL\CALMAIN.exe
C:\Programmer\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
C:\Programmer\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Programmer\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Programmer\Razer\Copperhead\razerhid.exe
C:\Programmer\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Programmer\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe
C:\Programmer\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programmer\Logitech\G-series Software\Applets\LCDClock.exe
C:\Programmer\Logitech\G-series Software\Applets\LCDMedia.exe
C:\Programmer\XemiComputers\Active Desktop Calendar\ADC.exe
C:\Programmer\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Programmer\Razer\Copperhead\razertra.exe
C:\Programmer\Razer\Copperhead\razerofa.exe
C:\Programmer\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Documents and Settings\Christian\Dokumenter\Alternativ.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55245&clcid={SUB_CLCID}
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 61.43.33.209:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Hyperlinks
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programmer\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programmer\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\Programmer\TEXTware\QUICKfind\PlugIns\IEHelp.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programmer\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Programmer\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Programmer\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Programmer\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] "C:\Programmer\Fælles filer\Logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE"
O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [razer] C:\Programmer\Razer\Copperhead\razerhid.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programmer\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Programmer\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Programmer\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] "C:\Programmer\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Programmer\Steam\Steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Programmer\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Active Desktop Calendar] C:\Programmer\XemiComputers\Active Desktop Calendar\ADC.exe
O4 - HKCU\..\Run: [igndlm.exe] C:\Programmer\IGN\Download Manager\DLM.exe /windowsstart /startifwork
O4 - HKCU\..\Run: [Packard Bell Data Secure] C:\Programmer\Packard Bell Data Secure\PBDataSecure.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Programmer\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Programmer\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Programmer\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Gyldendals Røde Ordbøger.lnk = C:\Programmer\TEXTware\Illuminator 2\Illview02.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: HP Image Zone Hurtig start.lnk = C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Programmer\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Programmer\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Opslag - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programmer\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programmer\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
O9 - Extra button: Trend Micro Security Services - {D5E1CDC8-64B9-4f8c-8155-FC3B6D6749F7} - http://tmss.trendmicro.com/dashboard/dashboard.aspx?FGHAADADDABGEADBEBCIACGIJEDABGIIGCDJC (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Trend Micro Security Services - {D5E1CDC8-64B9-4f8c-8155-FC3B6D6749F7} - http://tmss.trendmicro.com/dashboard/dashboard.aspx?FGHAADADDABGEADBEBCIACGIJEDABGIIGCDJC (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - http://a516.g.akamai.net/f/516/25175/7d/runaware.download.akamai.com/25175/citrix/wficat-no-eula.cab
O16 - DPF: {410A8B3C-7CCB-40E8-8B11-28B099E5C488} (Trend Micro Security Services Control) - http://tmss.trendmicro.com/Dashboard/controls/activex_10/TMSSReportW.CAB
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: CA ISafe (CAISafe) - Computer Associates International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\isafe.exe
O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Programmer\Canon\CAL\CALMAIN.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Programmer\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: SQL Server (SQLEXPRESS) (MSSQL$SQLEXPRESS) - Unknown owner - c:\Programmer\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSQLEXPRESS (file missing)
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
Avatar billede ejvindh Guru
12. januar 2007 - 18:07 #15
Det ser ud til at Dr1 er droppet ud her, så jeg tager over:

-- Hent denne fil, og pak den ud til en mappe på skrivebordet:
http://downloads.andymanchesta.com/RemovalTools/SDFix.exe
Dobbeltklik på filen, og lad den pakke sig ud til en mappe i roden af din harddisk (typisk: c:\SDfix)

-- Genstart i fejlsikret, hvis du ikke ved hvordan så kig her:
http://www.ctrlaltdel.dk/forum/forum_posts.asp?TID=23&PN=1

-- Gå så ind i mappen SDFix, som du fik oprettet tidligere. Dobbeltklik på filen RunThis.bat, for at starte værktøjet. Tryk "y" for at bekræfte, at du kører værktøjet på egen risiko. Så vil værktøjet gå i gang med at fjerne trojanservicen, og lave et par reparationer af registreringsdatabasen. På et tidspunkt vil det bede dig om at trykke en taste for at genstarte computeren. Det skal du gøre, hvorefter computeren vil genstarte efter 15 sekunder.

Genstarten vil tage lidt længere end sædvanligt, idet værktøjet skal have tid til at udføre sit arbejde. Når skrivebordet dukker op, vil værktøjet skrive "Finished". Tryk herefter en taste for at indlæse dine skrivebordsikoner igen.

Åben så SDFix-mappen, find filen Report.txt, og kopier indholdet af denne fil herind, sammen med en ny log fra Hijackthis.
12. januar 2007 - 20:03 #16
(Just Go' For It' ...)
Avatar billede chrel Nybegynder
16. januar 2007 - 16:47 #17
Ókay tak, her har du logsene:
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:45:23, on 16-01-2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5450.0004)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programmer\Canon\CAL\CALMAIN.exe
C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Programmer\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
C:\Programmer\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Programmer\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Programmer\Razer\Copperhead\razerhid.exe
C:\Programmer\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Programmer\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe
C:\Programmer\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programmer\Razer\Copperhead\razertra.exe
C:\Programmer\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Programmer\Razer\Copperhead\razerofa.exe
C:\Programmer\Logitech\G-series Software\Applets\LCDClock.exe
C:\Programmer\Logitech\G-series Software\Applets\LCDMedia.exe
C:\Programmer\Logitech\G-series Software\Applets\LCDCountdown\LCDCountdown.exe
C:\Programmer\Steam\Steam.exe
C:\Programmer\Logitech\G-series Software\Applets\LCDPop3\LCDPOP3.exe
C:\Programmer\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Programmer\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Documents and Settings\Chrel\Skrivebord\alternativ.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55245&clcid={SUB_CLCID}
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54834
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Hyperlinks
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programmer\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programmer\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\Programmer\TEXTware\QUICKfind\PlugIns\IEHelp.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programmer\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Programmer\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Programmer\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Programmer\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] "C:\Programmer\Fælles filer\Logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE"
O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [razer] C:\Programmer\Razer\Copperhead\razerhid.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programmer\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Programmer\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Programmer\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] "C:\Programmer\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programmer\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Programmer\Winamp\winampa.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Programmer\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [igndlm.exe] C:\Programmer\IGN\Download Manager\DLM.exe /windowsstart /startifwork
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Programmer\Steam\Steam.exe" -silent
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Programmer\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Gyldendals Røde Ordbøger.lnk = C:\Programmer\TEXTware\Illuminator 2\Illview02.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: HP Image Zone Hurtig start.lnk = C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Programmer\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
O4 - Global Startup: LNSS Status Monitor.lnk = C:\Programmer\GFI\LANguard Network Security Scanner 7.0\statusmonitor.exe
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Programmer\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Opslag - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programmer\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programmer\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
O9 - Extra button: Trend Micro Security Services - {D5E1CDC8-64B9-4f8c-8155-FC3B6D6749F7} - http://tmss.trendmicro.com/dashboard/dashboard.aspx?GHJDJEEFIFCIBCHFDBAGIEFFIGJBBFCHHDFIE (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Trend Micro Security Services - {D5E1CDC8-64B9-4f8c-8155-FC3B6D6749F7} - http://tmss.trendmicro.com/dashboard/dashboard.aspx?GHJDJEEFIFCIBCHFDBAGIEFFIGJBBFCHHDFIE (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - http://a516.g.akamai.net/f/516/25175/7d/runaware.download.akamai.com/25175/citrix/wficat-no-eula.cab
O16 - DPF: {410A8B3C-7CCB-40E8-8B11-28B099E5C488} (Trend Micro Security Services Control) - http://tmss.trendmicro.com/Dashboard/controls/activex_10/TMSSReportW.CAB
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: CA ISafe (CAISafe) - Computer Associates International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\isafe.exe
O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Programmer\Canon\CAL\CALMAIN.exe
O23 - Service: GFI LANguard N.S.S. 7.0 Attendant Service - Unknown owner - C:\Programmer\GFI\LANguard Network Security Scanner 7.0\lnssatt.exe" -service (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Programmer\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: SQL Server (SQLEXPRESS) (MSSQL$SQLEXPRESS) - Unknown owner - c:\Programmer\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSQLEXPRESS (file missing)
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
SDFix: Version 1.59

16-01-2007 - 16:32:56,76

Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]

Running From: C:\SDFix

Safe Mode:

Checking Services:

Name:


Path:Restoring Windows Registry Entries
Restoring Default Hosts File

Rebooting

Normal Mode:

Checking Files:


Files will be copied to Backups folder then removed:

C:\WINDOWS\system32\ckl009.dat  - Deleted
C:\WINDOWS\system32\plugin1.dat  - Deleted
C:\WINDOWS\system32\SysPr.prx  - DeletedAlternate Stream Check:

C:\WINDOWS\system32
No streams found.
                                Final Check:

Remaining Services:
------------------


Authorized Application Key Export:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\\Programmer\\Messenger\\msmsgs.exe"="C:\\Programmer\\Messenger\\msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"
"C:\\Programmer\\BitTorrent\\bittorrent.exe"="C:\\Programmer\\BitTorrent\\bittorrent.exe:*:Enabled:BitTorrent"
"C:\\Programmer\\Electronic Arts\\The Battle for Middle-earth (tm) II\\game.dat"="C:\\Programmer\\Electronic Arts\\The Battle for Middle-earth (tm) II\\game.dat:*:Enabled:The Battle for Middle-earth(tm) II"
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\\Programmer\\EA GAMES\\Battlefield 2\\BF2.exe"="C:\\Programmer\\EA GAMES\\Battlefield 2\\BF2.exe:*:Enabled:Battlefield 2"
"C:\\Programmer\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Programmer\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0"
"C:\\Programmer\\MSN Messenger\\msncall.exe"="C:\\Programmer\\MSN Messenger\\msncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"
"C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"="C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe:*:Enabled:hpqtra08.exe"
"C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"="C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe:*:Enabled:hpqste08.exe"
"C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"="C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe:*:Enabled:hpofxm08.exe"
"C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"="C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe:*:Enabled:hposfx08.exe"
"C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"="C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe:*:Enabled:hposid01.exe"
"C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"="C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe:*:Enabled:hpqscnvw.exe"
"C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"="C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe:*:Enabled:hpqkygrp.exe"
"C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"="C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe:*:Enabled:hpqcopy.exe"
"C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"="C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe:*:Enabled:hpfccopy.exe"
"C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"="C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe:*:Enabled:hpzwiz01.exe"
"C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"="C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe:*:Enabled:hpqphunl.exe"
"C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"="C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe:*:Enabled:hpqdia.exe"
"C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"="C:\\Programmer\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe:*:Enabled:hpoews01.exe"
"C:\\WINDOWS\\PCHealth\\HelpCtr\\Binaries\\helpctr.exe"="C:\\WINDOWS\\PCHealth\\HelpCtr\\Binaries\\helpctr.exe:*:Enabled:Fjernsupport - Windows Messenger og samtale"
"C:\\Programmer\\iTunes\\iTunes.exe"="C:\\Programmer\\iTunes\\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"
"C:\\Programmer\\Skype\\Phone\\Skype.exe"="C:\\Programmer\\Skype\\Phone\\Skype.exe:*:Enabled:Skype"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\\Programmer\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Programmer\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0"
"C:\\Programmer\\MSN Messenger\\msncall.exe"="C:\\Programmer\\MSN Messenger\\msncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"


Remaining Files:
---------------

Backups Folder: - C:\SDFix\backups\backups.zip

Listing Files with hidden attributes:

C:\NTDETECT.COM
C:\Musik\VA - The Ultimate DJ Top 100 (2006) - Dance 5 CDs\VA - Now Dance 2007 (2006) - Dance [www.torrentazos.com]\Thumbs.db
C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\system32\cdplayer.exe.manifest
C:\WINDOWS\system32\logonui.exe.manifest
C:\IO.SYS
C:\MSDOS.SYS
C:\pagefile.sys
C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp
C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv02.tmp
C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv03.tmp

                                Finished
Avatar billede ejvindh Guru
16. januar 2007 - 16:53 #18
Så er loggen ren. Kører den også bedre nu?

For at gøre arbejdet helt færdig:
Det kan være en god ide og rydde op i systemgendannelses filerne. Deaktiver systemgendannelse (http://www.spywarefri.dk/virusscannere.htm#alle) - genstart din computer - aktiver systemgendannelse.
Og så kan det også være en god ide at skjule dine systemfiler og -mapper igen, så du ikke ved en fejl kommer til at slette en vigtig fil. Det gør du samme sted, hvor du satte det til at vise alle filer, denne gang vælger du bare: Vis ikke skjulte filer og mapper.

Det kan også være en god ide at få renset ud i dine midlertidige filer. Det kan gøres på en hurtig og nem måde med denne fil
www.spywareinfo.dk/download/cleantempxp2k.bat
---------------------------

For at forhindre gentagelser, vil jeg anbefale dig at lægge nogle små programmer ind, som forhindrer spyware i at komme ind i første omgang. Du finder links og gode råd her:
http://www.spywarefri.dk/manualer/sikkerhedspakke.htm

Jeg vil også foreslå, at du læser disse artikler om hvordan du kan undgå at blive inficeret i fremtiden:
http://www.spywarefri.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14414
http://www.ejvindh.net/viewtopic.php?t=37

Jeg lægger dette som svar, men vil mene at Dr1 også bør have andel i pointene.
Avatar billede chrel Nybegynder
16. januar 2007 - 20:31 #19
Mange tak for hjælpen, det var virkelig fedt at i gad at hjælpe mig
Avatar billede ejvindh Guru
16. januar 2007 - 20:54 #20
Du er velkommen :-)

@dr1: http://www.eksperten.dk/spm/756471
Avatar billede Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.

Loading billede Opret Preview

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester

CIO
Stort CIO-interview: Lemvigh-Müllers milliard-omsætning er blevet digital