Avatar billede autohh Nybegynder
03. april 2008 - 23:37 Der er 2 kommentarer

Hijackthis log

Hej Eksperter, min bærbar er blevet rigtig langsom , håber der er en af jer der lige gider prøve at guide mig igennem hvordan jeg får den til at køre optimalt igen..


log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 23:26:48, on 03-04-2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Programmer\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\GHOSTS~2.EXE
C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Programmer\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Programmer\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\LTSMMSG.exe
C:\Programmer\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Programmer\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Programmer\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Programmer\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
C:\Programmer\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\Programmer\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Programmer\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programmer\NETGEAR\MA101 USB Adapter Configuration Utility\WlanMonitor.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Teleca Shared\CapabilityManager.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Programmer\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\Programmer\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Programmer\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Programmer\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Tiscali A/S - Microsoft Internet Explorer
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Hyperlinks
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programmer\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programmer\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Hjælp til tilmelding til Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\programmer\google\googletoolbar4.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Programmer\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Programmer\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Programmer\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\programmer\google\googletoolbar4.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LTSMMSG] LTSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Programmer\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Programmer\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programmer\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccApp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccRegVfy.exe
O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Programmer\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Programmer\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Programmer\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Programmer\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETVÆRKSTJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: MA101 Configuration Utility .lnk = C:\Programmer\NETGEAR\MA101 USB Adapter Configuration Utility\WlanMonitor.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: PacificPoker4 - {94EDF7B4-4272-4af3-8F8B-4E2F68E225B7} - C:\PROGRA~1\PACIFI~1\pacificpoker.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {01111C00-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com ActionRunner Class) - https://netsupport2.tdconline.dk/sdccommon/download/tgctlar.cab
O16 - DPF: {01111E00-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com SmartIssue) - https://netsupport2.tdconline.dk/sdccommon/download/tgctlsi.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - https://bba.bloomberg.net/Citrix/ICAWEB/en/ica32/wficat.cab
O16 - DPF: {A590956F-AE99-4419-BB39-3C721276C625} - https://udstedelse.certifikat.tdc.dk/csp/authenticode/PrimeInkCSP-0504.exe
O16 - DPF: {D216644A-C6DB-49D9-BBCF-D38FE7991BF2} (Util Class) - https://udstedelse.certifikat.tdc.dk/csp/authenticode/tdccsp-0506.exe
O16 - DPF: {F9408298-9658-482C-8B02-93F09A80225F} - https://udstedelse.certifikat.tdc.dk/csp/authenticode/PrimeInkCSP-0104.exe
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Programmer\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\GHOSTS~2.EXE
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Programmer\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Unknown owner - C:\Programmer\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\FLLESF~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

--
End of file - 9347 bytes
Avatar billede levich Nybegynder
03. april 2008 - 23:49 #1
Ja, ud fra hijackthis-logfilen ser det ikke ud til at du har virus/spyware, men for at være lidt mere sikker så prøve det her.

Hent AVG Anti-Spyware her: http://free.grisoft.com/doc/downloads-products/us/frt/0?prd=asf
Start AVG Anti-Spyware, opdater det, vælg fanebladet "scanner" og klik på "complete system scan".
Bagefter klik "apply all actions", "save report", "save report as", gem den på skrivebordet og kopier den herind.
Avatar billede nva Nybegynder
04. april 2008 - 07:52 #2
Norton får ofte skyld for at bruge mange ressourcer, så måske skal du prøve den gratis AVG istedet. Kør også en tur med Ccleaner og defragmenter bagefter.
Avatar billede Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.

Loading billede Opret Preview

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester

CIO
Stort CIO-interview: Lemvigh-Müllers milliard-omsætning er blevet digital