Annonceindlæg fra ProData Consult

En global, distribueret og dynamisk tilgang af IT-kompetencer er fremtiden

I 2020 overgik virksomhedernes arbejdsstyrke til at arbejde mere remote og distribueret end nogensinde før.

En tendens, der allerede var under udvikling, tog et kvantespring på ganske kort tid. Og den nye virkelighed er en kærkommen lejlighed for virksomheder til at anskue anskaffelsen af kompetente IT-specialister i et andet lys.

Pandemien har rykket udviklingen af distribueret og remote-arbejde frem. Selv indenfor IT, hvor man ellers har været vant til at arbejde distribueret, har man skulle forholde sig til en ny virkelighed. Virksomheder er i dag blevet langt mere ’lokations-agnostiske’ og har erfaret, hvordan man i høj grad kan lykkes på trods af en fysisk distance. Og denne nye virkelighed skal ses som en mulighed, fremfor en udfordring, især med henblik på at sikre virksomhedens adgang til specialiserede IT-kompetencer og services.

De bedste søger projekterne

Imens virksomhederne er blevet mere rutinerede til at håndtere distribuerede teams og arbejde, oplever vi en stadigt stigende efterspørgsel på kompetente IT-specialister i markedet. Der er rift om de gode folk, især i de nordiske lande. Har man udelukkende en lokal tilgang til at sikre sig IT-specialister, oplever flere og flere virksomheder at lokale ressourcer i et traditionelt ansættelsesforhold ikke er tilgængelige i den skala, der er nødvendig for at opretholde konkurrenceevnen og som kan sikre, at nye løsninger leveres til tiden. Mange virksomheder løber panden mod muren herhjemme, når det handler om at tiltrække lokale IT-medarbejdere. Det skyldes blandt andet at konkurrencen om specialisterne er benhård, men også fordi de mest specialiserede folk søger spændende projekter og en selvstændig tilværelse som freelancekonsulenter.

En tilværelse som freelancekonsulent er blevet populær blandt de dygtigste IT-specialister i Europa. De dygtigste ved, at deres kompetencer er i høj kurs, og at der er mangel på dem. Der skal være mening i deres arbejde, og de søger udfordrende opgaver, hvor de føler de kan gøre en forskel. De bedste kræver mere. Specialisterne orienterer sig mere imod projekter end ansættelser. De vil arbejde indenfor deres ekspertområde på projekter, hvor de kan udnytte deres kompetencer til fulde og gøre den størst mulige forskel.

Lokalt suppleret af globalt giver fleksibilitet og skalerbarhed

Alle tendenser peger i én retning. For at være konkurrencedygtig nu og i fremtiden, kræves det at virksomheder bliver mere fleksible og agile i deres måde at tilgå specialistkompetencer og services. Det er tid til at omfavne en global tilgang for at sikre sig kompetent IT-talent, hvor man i højere grad supplerer sin fastansatte arbejdsstyrke med fleksibiliteten fra både lokale og globale specialiserede eksperter, for at holde projekter på skinner og få dem over målstregen.

En global, distribueret og dynamisk tilgang til IT-kapacitet og services er vejen frem, hvis man ønsker, at de rette kompetencer er tilgængelige, når behovet for disse opstår. Virksomheder bør udnytte det momentum og den modenhed, der har indlejret sig i organisationerne under pandemien til yderligere at udforske, hvordan man lykkes med globale, distribuerede teams.

Vores erfaring er, at de virksomheder der lykkes med at have et både lokalt og globalt perspektiv på at tilgå specialistkompetencer og services, i højere grad opnår den fleksibilitet, agilitet og skalerbarhed, der er nødvendig for at navigere under konstant foranderlige forhold, hvor digitalisering spiller en stadigt større rolle i forretningernes evne til at vækste og vinde.

Tag føringen i digitaliseringskapløbet

Hos ProData Consult servicerer vi virksomheder med markedets bedste forretnings- og IT-konsulenter. Hvad end det er lokalt, remote eller fra ét af vores nearshoring-centre i Polen. Vi er vores kunders garanti for, at de altid har adgang til de IT-kompetencer og services, der nødvendige for at de lykkes.

Som konsulenthus og partner til mere end 3500 aktive konsulenter over hele Europa, ved vi, hvad der driver IT-specialisterne og den stigende gruppe af freelancere. De samarbejder med os, fordi vi forstår at sætte dem i spil til opgaver, hvor de kan gøre en forskel for kunden og være en del af banebrydende IT-projekter. Det kan vi i kraft af vores samarbejde med mere end 450+ slutkunder[1].

Vi mener, at pandemien har medført en kærkommen mulighed for at gøre op med måden vi anskuer anskaffelsen af IT-kompetencer og services på. Evnen til at få tilført de rette kompetencer i et fleksibelt og skalerbart setup, vil blive endnu mere afgørende for virksomheders succes i fremtiden. Og de virksomheder der lykkes med dette, vil tage føringen i digitaliseringskapløbet og være bedst rustet til fremtiden.

 

[1] Tallene angivet i dette afsnit er forbeholdt myndighedsgodkendelse af opkøbet af emagine Group.