Stort nedbrud:KMD arbejder på højtryk for at klarlægge omfanget og årsagen - rammer flere af selskabets kunder

Artikel top billede

Jeg er it-chef, men jeg bruger altså forholdsvis lidt tid på it

Klumme: For ofte handler digitaliseringen lige så meget om at rette brug og processer ind som at skifte ud i arkitekturen. Vi er nødt til at have fokus på strategi frem for teknologi – og så købe ind dér, hvor teknologien rent faktisk understøtter strategien.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

Netop i denne tid runder jeg mit første år i installationsbranchen.

Det er en branche, jeg ikke havde et særligt indgående kendskab til, før jeg takkede ja til at stille mig ved roret for den digitale transformation for 860 kollegaer.

Det gjorde jeg, fordi jeg åbenlyst kunne se, at der både i vores egen virksomhed, men også i branchen generelt, er et stort potentiale, når det handler om at sætte sejl og implementere forretningsdrevet teknologi.

Vi rammes af store bølger

Der en bevægelse i gang i branchen. Det er ikke længere kun småskvulp, der rammer os, men store bølger af teknologisk modenhed og velvillighed, der gør det muligt for alvor at sætte skub i transformationen.

Markedet er i forandring, og det samme er de krav, som vi møder fra samfundet og vores kunder.

Der er et hastigt stigende fokus på emner som bæredygtighed, automation, dokumentation og kvalitetssikring samt proaktiv kommunikation til kunden.

Alle områder, hvor teknologien kan spille os bedre og udvikle os positivt.

Installationsbranchen har historisk været langt fremme, og branchen har de seneste år oplevet en fortsat vækst blandt andet qua udviklingen af teknologinære specialer. Udfordringen er imidlertid, at det på ingen måde er automatisk værdiskabende at indføre ny teknologi - snarere det modsatte.

Eksplosivt

Den teknologiske udvikling er accelereret eksplosivt.

Det går i dag så stærkt, at udfordringen ikke overvejende består i at indkøbe og sikre sig de rigtige værktøjer, der kan styrke forretningen – for dem er der rigeligt af. Udfordringen består i langt højere grad i at få teknologien implementeret i det rigtige tempo i hele værdikæden.

Som it- og digitaliseringschef er det derfor forholdsvis lidt af min tid, jeg bruger på at beskæftige mig med IT. Det kan lyde paradoksalt, men forklaring følger:

Jeg har brugt det meste af min første tid på at tale med kollegaer om, hvordan de bruger – og hvor de ikke bruger – vores implementerede forretningssystemer.

Digitalisering handler ikke bare om at lære at anvende nye teknologier. Det handler om at ændre et kulturelt mindset og den daglige ageren i en digital tænkning.

Min erfaring er, at behovsafdækningen og kommunikationen er den første forudsætning for at opnå succes.

For ofte handler digitaliseringen lige så meget om at rette brug og processer ind som at skifte ud i arkitekturen. Vi er nødt til at have fokus på strategi frem for teknologi – og så købe ind dér, hvor teknologien rent faktisk understøtter strategien.

Prioriteres synligt og strategisk

It- og digitaliseringsafdelingen har, som jeg ser det, over de seneste år fået en langt mere synlig og strategisk prioritet internt i virksomhederne.

Der er efterhånden ingen, der tvivler på, at digitalisering og nye teknologier er en afgørende nøgle til at skabe værdi.

Men for mig at se, er det en ligeså vigtig rolle, at vi også påtager os det ansvar, det er at sikre, at virksomhedskulturen og medarbejderne bliver gearet til at håndtere det IT-tekniske kompetenceløft.

For nylig afholdt vi i EL:CON et seminar for mere end 100 ledere og samarbejdspartnere, hvor den interne digitalisering var på dagsordenen.

Her havde vi inviteret to af vores samarbejdspartnere for at få en dybere forståelse af, hvad det for nogle krav, de stiller til, at de digitale processer spiller og er strømlinet hos os som leverandør – og hvordan vi udvikler os sammen med vores kunder.

Når man er en national spiller, som vi er i EL:CON, stiller det krav store til, at der er en digital ensartethed på tværs af afdelinger og regioner, så kunderne oplever den samme service gennem hele værdikæden - tilpasset de individuelle behov.

De interne digitaliseringsperspektiver er alfa omega for, at vi i sidste ende kan skabe værdi for vores kunder.

Læren efter mit første år i EL:CON er derfor, at det er altafgørende at få bygget bro mellem it- og digitalisering, medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder, hvor vi kommunikerer med hinanden og lytter til hinandens behov.

Det er den eneste måde, hvorpå vi kan sikre, at vi bliver digitalt forankret i hele virksomheden og i alle berøringsflader med kunden. Når dette er på plads, kan vi skalere og bygge videre på it-arkitekturen.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.