igoogle Mester
13. februar 2018 - 12:30 Der er 7 kommentarer

Indsæt mail header og tekst i sql database

Hej,

jeg prøver at få sat en løsning op så når jeg modtager en mail så laver den en linje i min sql database med afsender header og brødteksten (første 100 tegn)

men er løbet tør for gode ideer om hvordan dette lige kan strikkes sammen.

Nogen der har nogen gode snippets som jeg kan fikse sammen ?

-igoogle
13. februar 2018 - 12:43 #1
Hvilket mailprogram bruger du?
igoogle Mester
13. februar 2018 - 13:05 #2
Outlook 2016
sidwave Ekspert
13. februar 2018 - 13:30 #3
find ud af formatet på mails, skil den ad med en text/hex editor/html editor

du skriver du kun vil have 100 tegn af teksten, så husk at kopiere slutningsheaderen i mailen med.
acore Guru
13. februar 2018 - 13:51 #4
Hvor ligger dine mails?

Hvor ligger din sql database?

Du kan med php læse mails via imap protokollen og gemme dem i din database. Så er den ged barberet. Men nu poster du under "E-mail programmer", så forestiller du dig, at dette skal ske loklat fra dit mail-program, eller...?
13. februar 2018 - 14:05 #5
Step 1

Option Explicit
Private WithEvents inboxItems As Outlook.Items
Private Sub Application_Startup()
  Dim outlookApp As Outlook.Application
  Dim objectNS As Outlook.NameSpace
 
  Set outlookApp = Outlook.Application
  Set objectNS = outlookApp.GetNamespace("MAPI")
  Set inboxItems = objectNS.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Items
  MsgBox "her"
End Sub
Private Sub inboxItems_ItemAdd(ByVal Item As Object)
On Error GoTo ErrorHandler
Dim Msg As Outlook.MailItem
Dim MessageInfo
Dim Result
If TypeName(Item) = "MailItem" Then
    MessageInfo = "" & _
        "Sender : " & Item.SenderEmailAddress & vbCrLf & _
        "Sent : " & Item.SentOn & vbCrLf & _
        "Received : " & Item.ReceivedTime & vbCrLf & _
        "Subject : " & Item.Subject & vbCrLf & _
        "Size : " & Item.Size & vbCrLf & _
        "Message Body : " & vbCrLf & Item.Body
    Result = MsgBox(MessageInfo, vbOKOnly, "New Message Received")
End If
ExitNewItem:
    Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox Err.Number & " - " & Err.Description
    Resume ExitNewItem
End Sub


Placeres i ThisOutlookSession
13. februar 2018 - 14:38 #6
Step 2

Efter
Result = MsgBox(MessageInfo, vbOKOnly, "New Message Received")


kan du indsætte

    Dim oCon As ADODB.Connection
    Dim oRS As ADODB.Recordset
    Set oCon = New ADODB.Connection
    oCon.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;Server=.\SQLEXPRESS;Database=DINDATABASE; Trusted_Connection=yes;"
    oCon.Open
    oCon.Execute "INSERT INTO Emails (Mailaddress) VALUES ('" & Item.SenderEmailAddress & "')"
    '
    oCon.Close
    If Not oCon Is Nothing Then Set oCon = Nothing


Der skal desuden sættes hak i Microsoft ActiveX Data Objects xx Libray

Så skulle du kunne komme resten af vejen selv ;-)
13. februar 2018 - 14:57 #7
En lille krølle...
Hvis du vil undgå SQL Injection bør du bruge parametre

Dim oCon As ADODB.Connection
    Dim oRS As ADODB.Recordset
    Dim oCm As ADODB.Command
    Dim oPm As ADODB.Parameter
    Set oCon = New ADODB.Connection
    oCon.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;Server=.\SQLEXPRESS;Database=DINDATABASE; Trusted_Connection=yes;"
    oCon.Open
    Set oCm = New ADODB.Command
    With oCm
        .ActiveConnection = oCon
        .CommandText = "INSERT INTO Emails (Mailaddress) VALUES (?)"
        .CommandType = adCmdText
        Set oPm = .CreateParameter("mailaddress", adVarChar, adParamInput, 50)
        oPm.Value = Item.SenderEmailAddress & "test"
        .Parameters.Append oPm
        .Execute
    End With
    oCon.Close
    If Not oCon Is Nothing Then Set oCon = Nothing
Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links

Opret Preview

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester

Premium
Hjalp virksomheder Atea med at klage over omstridt udbud i Region Sjælland? Forsvarer udpeger Ib Kunøe som fællesnævner
Der indløb klager fra flere it-selskaber, da Region Sjælland i 2015 udpegede 3A-it som vinder af et stort it-udbud foran næsen af Atea. Det pudsige er, at klagerne var næsten ens. Forsvarer i Atea-sagen peger på et interessant sammenfald - Ib Kunøe.
Computerworld
Fona-ejer skal betale million-beløb tilbage: Hævede 22 millioner kroner lige inden krak
Fona-ejeren Elkjøp Nordic trak uretmæssigt 22 millioner kroner ud af selskabet lige inden salget af den kendte kæde gik ned med flaget.
CIO
Her er tre vigtige spørgsmål, som du altid bør stille til sælgere af it-systemer
Klumme: Softwareudviklere elsker at hade sælgere, der generelt er lidt for glatte, lidt for smilende, lidt for hjertelige og også dygtige til at undvige eller parere, når man fagligt argumenterer for sine forbehold overfor det system, man lige har fået præsenteret og lynhurtigt har spottet ikke vil fungere.
Job & Karriere
Regeringen vil gøre it-undervisning obligatorisk i folkeskolen: "Planen er, at alle danske børn skal lære at kode," siger undervisningsministeren
Interview: Regeringen indfører obligatorisk undervisning i it i folkeskolen på alle klassetrin og præsenterer fredag ny plan. Ny forsøgsordning i op til 50 skoler skal bane vejen. “Visionen for planen er, at alle danske børn skal lære at kode,” siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).
White paper
Er cloud godt eller skidt for GDPR?
Er cloud en hjælp eller en forhindring i bestræbelserne på at overholde EU’s persondataforordning? Det er det interessante spørgsmål, dette whitepaper fra IDC sponsoreret af Oracle søger at give et svar på. På baggrund af samtaler med en række europæiske CIO’er peger whitepaper’et på fordele og ulemper og på de særlige forhold, man som it-ansvarlig skal være opmærksom på. Desuden giver whitepaper’et en grundig introduktion og redegørelse for IDC’s ’GDPR Technology Framework’. IDC Whitepaper fra november 2017. 7 sider på engelsk. Få samtidig whitepaper’et ’Helping Address Your GDPR Needs Using Oracle IT Infrastructure’ - 8 sider på engelsk.