Artikel top billede

Derfor trækker den kontroversielle strid om nye afgifter på din smartphone i langdrag

ComputerViews: Sagen om blankmedieafgiften har udviklet sig til en politisk varm kartoffel. Meget tyder nu på, at beslutningen om nye afgifter på smartphones og bærbare computere skal træffes af en ny regering.

ComputerViews: 15,42 kroner.

Det er mindre end prisen for en pose MatadorMix, men alligevel er det en af tidens varmeste kartofler i den danske it-branche.

For repræsentanterne for de danske rettighedshavere til blandt andet film og musik mener, at forbrugerne i fremtiden skal betale mindst 15,42 kroner ekstra for deres smartphones, bærbare computer og andre enheder, der giver mulighed for, at der kan lagres indhold på dem.

De færreste forbrugere vil givetvis bemærke, at prisen på en i forvejen dyr iPhone stiger med 15 kroner.

Men ikke desto mindre kæmper erhvervslivets brancheorganisationer hårdt for at sætte en stopper for den ny afgift, der må antages at få konsekvenser for detailhandlen.

Læs også: Copydan kræver afgift på din smartphone: "Der finder stadigvæk masser af privat kopiering sted. Det kan man næppe bestride"

Frygt for højere satser

Beløbet på 15,42 kroner stammer fra anbefalingerne i Kulturministeriets blankmedierapport.

I 2017 anbefalede udvalget bag rapporten, at faste lagermedier - som eksempelvis smartphones og bærbare computere - skulle pålægges en afgift på 15,42 kroner, mens løse lagringsmedier - som eksempelvis hukommelseskort eller blanke dvd-skiver - skulle pålægges en afgift på 1,42 kroner.

Af blankmedieudvalget rapport fremgår det dog, at repræsentanter fra Copydan ønskede endnu højere satser og dermed et endnu højere kompensationsniveau til kunstnerne.

Det er eksempelvis velkendt, at der hos erhvervslivet er en frygt for, at man med inspiration fra de svenske regler ønsker at indføre en såkaldt gigabyte-model, hvor afgiften er afhængig af lagermediets størrelse.

I Sverige betyder denne model i praksis, at en ny smartphone kan blive pålagt afgifter på flere hundrede kroner.

Blankmedieafgiften skal kompensere rettighedshavere for såkaldt lovlig privatkopiering.

Det vil sige situationer, hvor privat-personer kopierer eksempelvis musik eller film til eget brug.

Ubetydeligt omfang

Men hos erhvervslivets interesseorganisation vurderer man, at streamingtjenesternes stigende popularitet har reduceret denne form for kopiering så kraftigt, at omfanget i dag må være at betegne som ubetydeligt.

Herfra lyder argumenterne således, at hvis forbrugerne ikke længere foretager denne form for kopiering, så vil blankmedieafgift ikke længere være en kompensation, men snarere have karakter af en erhvervsstøtte til kulturlivet.

I blankmedieudvalgets rapport fra 2017 argumenterede Anders Thomsen, medlem af blankmedieudvalget samt global affairs-chef for Microsoft i Danmark, for at en sådan støtte derfor i stedet bør ske via medielicensen eller direkte over finansloven.

Partnerne er langt fra hinanden

Det står således klart, at parterne står særdeles langt fra hinanden.

Alligevel gav kulturminister Mette Bock (LA) – som Computerworld for nylig kunne fortælle – parterne seks måneder til at finde en løsning.

”Hos IT-Branchen er vi klar til at gå konstruktivt ind i forhandlingerne, men vi må også sige, at vi ikke er særligt optimistiske, når det gælder mulighederne for at komme frem til et godt resultat,” lød vurderingen fra Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i brancheforeningen IT-Branchen, for nylig i Computerworld.

Læs også: Ny dansk smartphone-afgift kan være på vej: It-branchen og de danske kunstnere har seks måneder til at finde løsning på kontroversiel afgifts-strid

Folketingsvalg er en joker

Når kulturministeren alligevel giver partnerne seks måneder til at finde en løsning, er der således grund til at tvivle på, at det er fordi ministeren har en reel tro på, at parterne kommer frem til en spiselig løsning.

Det handler måske snarere om, at der inden kulturministerens deadline udløber har været afholdt et folketingsvalg i Danmark.

Og selvom 15 kroner er peanuts, så er det en afgift af den slags, som en borgerlig liberal minister helst vil undgå op til et folketingsvalg.

For ikke alene er der tale om en afgift på nogle af tidens mest populære forbrugsgoder, der også en tale om en afgift, som mange vælgere vil opfatte som ulogisk.

Folketingsvalget kan dog omvendt også tilføre en ny dynamik til forhandlingerne.

For begge parter vil naturligvis også være bevidste om, at hvis de ikke når til enighed, så er det sandynligt, at sagen ender på bordet hos en rød regering, der ud fra konventionel politisk logik må forventes at være mindre lydhør over for erhvervslivet ønsker og mere positivt stemt overfor kulturlivet.

Læs også: Ny dom tvinger Telia til at betale stort millionbeløb efter mangeårig strid om kopiering på iPhones