Artikel top billede

Foto: JumpStory

Bevar handlekraften i en krisetid

Klumme: Hos os er vi ikke i panik, for vi har valgt at placere vores paniktanker der, hvor sindsroen befinder sig, og i stedet agere på de områder, hvor vi mener, at noget rent faktisk kan ændres.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

Jeg er ikke et religiøst menneske, men i disse tider har jeg som virksomhedsleder og ejer alligevel anvendt ’Sindsro-Bønnen’:

Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting,
jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting jeg kan,
og visdom til at se forskellen.

Hvis du ligesom jeg står med ansvaret for en række medarbejdere og deres fremtid – både økonomisk og sundhedsmæssigt - så var den første beslutning næppe den sværeste: Du skal sende dem hjem, så de kan arbejde hjemmefra og ikke smitte andre.

Det var derfor også den første handling, vi foretog os i min it-vækstvirksomhed JumpStory, men de efterfølgende beslutninger var noget vanskeligere, for hvad skal der ske derfra? Og hvad er vi overhovedet herrer over?

Det var i den proces, at jeg mindede mig selv om Sindsro-Bønnen og valgte at bruge den som et ledelsesværktøj for både mig selv og for organisationen som helhed.

Bønnen giver nemlig et godt udgangspunkt for at dele de forskellige aspekter af en virksomhed op i hovedet, så det giver en ro, der ellers er svær at finde i denne tid.

Skriv de ting ned du ikke kan ændre

Der er lige nu ting, som man ikke kan ændre som leder eller iværksætter, og som man derfor bør møde med den størst mulige ro i sindet:

- Dine folk skal arbejde hjemmefra. Det er dit ansvar som et ansvarligt menneske.

- Dine kunder vil – med mindre du hedder Nemlig.com – ikke være så købelystne som vanligt.

- Coronakrisen vil tage tid. Hvor længe vises ikke, men den er ikke overstået om nogle uger.

Ved at parkere disse tre fakta i en kasse for sig, så behøver du ikke at bekymre dig om, hvornår dine folk skal vende tilbage på kontoret igen.

Her må du henholde sig til de direktiver, der kommer fra de øverste myndigheder i landet.

Du behøver heller ikke at bekymre dig om, hvorvidt krisen er overstået i løbet af marts måned, for det er den ikke, så du skal agere lidt mere langsigtet end vanligt.

Og du kan ligeså godt forberede dig på, at pengene ikke sidder så løst hos dine kunder som vanligt.

Det modsatte af afmagt

Ingen af disse tre forhold behøver imidlertid at give dig følelsen af afmagt. Ved at placere dem det sted i din tankegang, hvor de hører hjemme, så giver du dit sind fred for en stund. Nu har du accepteret dem.

Den frigjorte kapacitet, som det giver rent mentalt, skal i stedet bruges på at fokusere på de ting, som du rent faktisk KAN ændre, hvis du ellers har modet til det. For hvis der er noget, som store kriser kræver af os iværksættere og ledere, så er det mod.

Ingen af os er vant til situationer som denne, men vi er som selvstændige vant til modgang og kriser. Har du ikke oplevet det før, så vil jeg vove at påstå, at du ikke har været rigtig selvstændig.

NAVY Seals

Jeg hørte på et tidspunkt en tidligere kommandosoldat fra de såkaldte NAVY Seals holde et inspirerende foredrag, og her gentog ét af deres berømte mantra, der i en lettere tilpasset form lyder>

“Under pressure, you don’t rise to the occasion, you sink to the level of training.”

Sådan er det også i krisetider.

I JumpStory har vi over længere tid oplevet vækst, og det betyder, at vi er 18 mand i teamet, hvilket selvfølgelig giver et stort ansvar for os i ledelsen.

Vi skal ikke kun tænke i lavpraktiske ting som hjemmearbejde og workflows, men også på alt fra motivation til omsætning, likviditet etc.

For at kunne træffe de rigtige beslutninger her, så skal vi bruge den selvtræning, som vi har opnået igennem mange år som iværksættere. Vi skal turde handle frem for at fryse, og vi traf i ledelsen ret hurtigt den beslutning, at vi måtte lægge dele af salget fuldstændig om.

Hvor størstedelen af vores kunder typisk er fra Europa, og hvor 25 procent kommer fra oplevelses- og turismeindustrien, så er vi i en tid nødt til at lade vores marketing- og salgsfolk forstå, at de skal ændre fokus.

Hvad vi gjorde helt lavpraktisk var at kigge på diverse databaser over, hvor Coronavirussen er værst, samt studere hvordan de enkelte lande agerer på dette – ikke mindst i forhold til deres handelsklima og købelyst.

Vi brugte så denne viden til markant at ændre salgsfokus. Væk er nu de vanlige opkald til Italien, Spanien, Tyskland m.fl., og i stedet har vi lynhurtigt måttet tillære os, hvordan vi kommer i kontakt med beslutningstagere i fjernere markeder som Nigeria, Kenya, Ukraine, Rusland, Sydafrika m.fl.

Du har allerede de nødvendige værktøjer

Det er klart, at vi her har den fordel, at vi som digital virksomhed er globale af natur, men jeg vil vove at påstå, at mange andre kan foretage sig lignende omstillinger, hvis de tør. Vi har alle LinkedIn; Google Hangout; Worksome etc.

Jeg påstår ikke, at det er nemt, og det må aldrig blive en panikbeslutning.

Hos os er vi ikke i panik, for vi har valgt at placere vores paniktanker der, hvor sindsroen befinder sig, og i stedet agere på de områder, hvor vi mener, at noget rent faktisk kan ændres.

Mit bedste råd i en krisetid til andre selvstændige og iværksættere lyder derfor, at vi ikke må lade os gribe af panik, men i stedet bør bruge den handlekraft, som de fleste af os selvstændige har i overmål til at ændre de ting, vi kan. Det hele begynder og slutter med at have visdommen til at se forskellen.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.