Artikel top billede

Danmarks digitale strategier: Lad os nu komme i gang

Klumme: Vi har ikke nogen fælles strategi for Danmarks digitalisering indeholdende de mål og de ambitioner, vi som samfund skal sætte for at sikre den fortsatte digitalisering og dermed udvikling i Danmark. Men de digitale ambitioner vil være det middel, der får nye og endnu bedre digitale løsninger til at se dagens lys. Det er forudsætningen for vores velfærd, vores konkurrenceevne og meget mere.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

20.1.21 udtaler statsminister Mette Frederiksen (S) på Børsen Impact: ”I forhold til digitalisering er jeg en af de nyligt omvendte” og vurderer, at en af grundene til, at Danmark i dag er et af de lande, der har vaccineret allerflest mod corona, er digitalisering.

“Vi har NemID, e-boks, centrale registre, og også folk, der er oppe i årene, kan benytte sig af de redskaber. Og så er en af grundene til, at dansk eksport er mindre ramt af coronaen, end vi frygtede sidste forår, at de store virksomheder er gennemdigitaliserede og foran deres konkurrenter. Digitalisering er så vigtigt,” siger Mette Frederiksen.

Tak.

En kæmpestor tak skal lyde til alle de enkeltpersoner, virksomheder og myndigheder, der enten som kunder eller it-leverandører har skabt det digitale fundament, der gør os bedre i stand til at håndtere en krise som vi har i dag.

Det er en indsats, der i årevis har givet Danmark en global digital førerposition og mange anerkendelser for vores digitale niveau – både hos virksomheder og i det offentlige.

Dr.dk kunne for nyligt berette, at eksempelvis Holland ikke har et nationalt vaccinationsregister, som vi har i Danmark, og at Tyskland sender fax med prøvesvar i stedet for at bruge en digital postkasse, som vi har haft i årevis.

Alle de digitale byggesten som tilsammen udgør vores digitale fundament og giver os en international førerplads, er udviklet gennem årtiers utrættelig indsats og i et tæt samarbejde mellem it-leverandører, kunder, lovgivere og meningsdannere.

Holdninger og tanker bag

Derfor er vi ikke kun foran med udbredelse af gode it-løsninger hos offentlige myndigheder og private virksomheder, vi har også holdninger til, hvordan og hvorfor it skal anvendes.

Vores virksomheder bruger ikke digitale løsninger uden kritisk at tage stilling til, om det giver forbedringer i konkurrenceevne eller kvalitet for deres kunder. Og vi har generelt høj tillid til de offentlige digitale løsninger, på grund af en ansvarlig omgang med data.

Med andre ord: Vi tænker os om, og vi er grundige. At vi er der, hvor vi er i dag, er i mine øjne et resultat af primært to ting:

1. Vi designer og udvikler digitale løsninger i et tæt samarbejde mellem kunde og leverandør.

2. Vi har prioriteret investeringer i digitalisering tidligt.

Hvis alle digitale løsninger var udviklet af leverandørerne alene og bag lukkede døre, ville brugbarheden og relevansen slet ikke være på det niveau, som vi kender.

Resultat af tæt samarbejde

Uden kundernes og brugernes krav og ønsker, uden korrekt forståelse for lovgivning og samfundets opfattelse af eksempelvis etik i anvendelse af data, ville vi slet ikke være der, hvor vi er i dag.

Derfor er det fortsat nødvendigt, at kunder og leverandører arbejder tæt sammen og supplerer hinanden – ingen kan undvære den anden part.

Det er samarbejdet, der skaber de gode løsninger, når vi respekterer og bruger hinandens kompetencer på den bedst tænkelige måde.

Vi er der, hvor vi er i dag, på grund af massive investeringer i digitalisering, og det nyder vi godt af nu. Lige fra CPR-registeret i 1960’erne til digitale bølgeplaner i 00’erne.

Når vi fremover fortsat også ønsker at være på forkant med digitalisering, og fortsat skal nye godt af de muligheder, smo det giver os, kræver det, at vi fortsat prioriterer investeringer i udvikling af digitale løsninger

Som nyligt omvendt håber jeg derfor også, at Mette Frederiksen vil rette noget af sin fokus på den fortsatte digitalisering af Danmark.

For eksempel at vi får samlet de nationale digitale strategier med store ambitioner. Ligesom vi eksempelvis har nationale strategier for forskning i arbejdsmiljø, strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer samt en strategi for esport. Ja selv en national strategi for rummet har vi i Danmark.

Brug for ambitiøs digital strategi

Vi har brug for en ambitiøs digital strategi, der har forpligtende flerårige målsætninger. Vi har for eksempel brug for en datastrategi, der sætter målsætninger for det offentliges anvendelse af data og borgernes adgang til og kontrol med egne data.

Vi har også brug for en digital klimastrategi, der sætter mål for, hvordan vi udnytter de digitale løsninger til at understøtte de grønne mål.

I Danmark har vi i dag en strategi for digital vækst, en strategi for kunstig intelligens samt den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (som i parentes bemærket er udløbet i 2020 uden en afløser klar).

Vi har ikke nogen fælles strategi for Danmarks digitalisering indeholdende de mål og de ambitioner, vi som samfund skal sætte for at sikre den fortsatte digitalisering og dermed udvikling i Danmark.

Vores ambitioner for fortsat at være førende, når det gælder gode digitale løsninger, skal være i top.

Danmarks digitale ambitioner i årene, der kommer, vil være det middel, der får nye og endnu bedre digitale løsninger til at se dagens lys. Det er forudsætningen for vores velfærd, vores konkurrenceevne og meget mere.

Kort fortalt: Danmarks digitale ambitioner er afgørende for, hvordan vi kommer til at fungere som samfund om 5, 10, 20 år og i årene derefter.

Jeg vil derfor lægge mig i selen for at sikre de høje ambitioner og derigennem skabe endnu flere gode digitale løsninger for Danmark i mange år fremover. Meget gerne også sammen med statsministeren og mange andre gode kræfter.

Det er ikke strategier for strategiernes skyld. Det er strategier, der leder til konkrete projekter og initiativer, som vi får glæde af i mange år.

Det fortjener Danmark.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.