Artikel top billede

(Foto: Dan Jensen)

Virksomheder sidder på oceaner af digitalt guld: Her er fem it-trends, der kan grave det frem

Klumme: Virksomheder skal have ekstra styr på it for at udnytte potentialet i deres data. Og der er både muligheder og udfordringer, man skal holde sig for øje.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

Udviklingen inden for teknologier som cloud, sikkerhed, IoT og VR er accelereret markant de seneste år.

Det betyder, at virksomheder skal have ekstra styr på it for at udnytte potentialet i deres data. Og der er både muligheder og udfordringer, man skal holde sig for øje.

Bæredygtighed og grøn it er for alvor ved at slå igennem.

Trusselsniveauet er steget markant, og vi er i et våbenkapløb med de cyberkriminelle.

Mobilitet og adgang til data giver hovedbrud, og så er der fortsat til gode at nævne pandemien, som har udfordret den digitale infrastruktur og vendt op og ned på den måde, vi arbejder på, men også været med til at accelerere udviklingen og lært os at navigere i en ny tilværelse.

Her er fem tendenser, som jeg spår vil dominere i 2022:

1. Data fabric – adgang til data

Data – udnyttelsen af data og adgangen til data – er nøglen til at få et forspring i den digitale omstilling.

Data har aldrig været vigtigere end nu, og fokus i 2022 vil fortsat være at sikre adgang til de rette data på tværs af platforme og applikationer.

Hvis der kun er adgang til bestemte typer af data inden for afgrænsede systemer i hver sin ’silo’, kan det bremse forretningsudviklingen, og så går virksomheder glip af konkurrencefordele.

Her synes jeg, man bør skele til Gartners rapport, hvor man kan læse om Data fabric, der er en arkitektur, der optimerer adgangen til distribuerede data, så brugere altid har adgang til de data, de skal bruge, og virksomheder kan sammenstille data og udnytte dem strategisk.

Med intelligente funktioner og analyseværktøjer baseret på metadata kan en data fabric-løsning sikre hurtigere adgang til relevante data.

2. Sikkerhed: Cybersecurity mesh

Den digitale it- og forretningsstruktur i organisationer er ofte spredt ud over mange platforme, cloudløsninger og datacentre.

Sikkerhedsløsningerne kan derfor risikere at blive for fragmenterede og ikke robuste nok til at tage højde for nye trusler.

Her tilbyder cybersecurity mesh en integreret tilgang til it-sikkerhed for alle virksomhedens it-aktiver, uanset hvad de er, og hvor de er.

Cybersecurity mesh er et identitetsbaseret ‘sikkerhedsnet’, der rækker på tværs af cloud og datacentre som en operativ og skalerbar tjeneste.

Med det fuldt integrerede og tværgående framework på plads er det lettere at vælge og implementere de sikkerhedsløsninger, der skal til for at have et modsvar parat til hackernes stadigt mere avancerede former for angreb.

Derfor vil cybersecurity mesh og sikkerhed generelt være på agendaen på et mere nuanceret plan end tidligere.

3. Fremtidens cloud er hybrid

Cloudløsninger har bevist deres relevans, robusthed og evne til at transformere forretningen – selv under uforudsigelige forhold.

Vi oplever, at cloudmarkedet er blevet langt mere modent på bare få år.

Dengang talte virksomheder om deres cloud-rejse.

I dag har de pakket kufferten og er taget afsted. Mens 36 procent af danske virksomheders servere i dag er baseret på public cloud, forventes det tal at stige til 64 procent de næste tre år, ifølge Rambøll.

I dag oplever jeg, at der generelt er større forståelse for cloud-landskabet, hvad enten vi taler private cloud, public cloud eller hybrid cloud.

Det betyder blandt andet, at virksomheder og organisationer, der endnu ikke er kommet langt på cloud-rejsen i højere og højere grad ser på potentialet i en hybrid cloud-løsning.

For mange giver det god mening at rykke udvalgte applikationer i cloud og lade resten være on-premise.

Fleksibiliteten og sikkerheden ved cloud og den kontrol, compliance og pålidelighed, der ligger i en driftssikker on-premise-løsning, kan give en attraktiv handlefrihed, hvor man får det bedste af to verdener.

Denne fordomsfrie og modne tilgang vil vare ved – ikke kun i 2022.

4. Platforme bygget til skyen

Mange virksomheder har påbegyndt deres cloud-rejse baseret på en lift-and-shift-strategi, hvor eksisterende workloads populært sagt er blevet løftet og overført 1:1 til cloud.

Ifølge Gartners rapport kan denne proces – rehosting – virke som den nærliggende løsning.

Men metoden kan også give udfordringer, da det eksisterende it-miljø ikke er udviklet til cloud, og derfor kan det blive meget tungt at drive i cloud, uden at man får de lovede fordele.

En cloud-native-platform er derimod født til cloud og kan udnytte cloudens elasticitet og skalerbarhed til at levere hurtigere applikationsudvikling med automatiseret sikkerhed, automatisk rightsizing og leverandøruafhængighed.

Det er en vigtig udvikling, virksomheder skal forholde sig til. For i en fremtid, hvor mere rykker i skyen, bør man sikre sig, at man spiller med på den bane, hvor innovationen og udviklingen finder sted.

5. Grøn it og bæredygtighed

Den grønne dagsorden har indtaget stort set alle brancher - også it-verdenen.

I forhold til cloud-teknologier, så har agilitet, skalerbarhed, effektivitet og lavere omkostninger været vigtige drivere for mange virksomheder.

Men “slankere” it-drift og infrastruktur har imidlertid også en vigtig grøn og bæredygtig dimension.

For der er klimafordele at hente i cloud ved et lavere energiforbrug pr. enhed, optimeret brug af hardware, responsiv allokering af ressourcer og ægte on-demand-kapacitet.

Den digitale transformation bidrager også til at optimere forsyningskæder og performance, så digitalisering, forretningsudvikling og bæredygtighed rent faktisk kan gå hånd i hånd. Det er vigtigt - ikke kun for omverdenen, men også for medarbejdere, politikere og investorer.

Virksomheder og it-branchen skal tale sammen

I det foregående har jeg forsøgt at opridse nogle af de trends, som får størst indvirkning på danske virksomheders it og dermed deres forretning fremadrettet.

Men forudsætningen for, at virksomhederne forstår disse trends - og rent faktisk udnytter dem - afhænger dog af noget meget mere lavpraktisk; nemlig dialog. Kun med en åben og fordomsfri dialog mellem it-branchen og virksomheder, kan vi bevæge os fra strategi til handling.

Vi i it-branchen skal være endnu bedre til at forstå virksomhedernes udfordringer og begrænsninger, ligesom virksomhederne bør være mere åbne over for at involvere og inddrage de kompetencer, der skal til for at sikre fremdrift.

Med større dialog er jeg sikker på, at danske virksomheder kan komme tættere på deres digitale guld i 2022.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.