Artikel top billede

(Foto: Niels de Boissezon / Niels de Boissezon)

Mere end 30 millioner datapunkter behandles i sejlsportens Formel 1: Kommer til København i weekenden - så vild er sporten

Sejlsportens Formel 1 er bygget op som en datadreven sport fra bunden. I denne weekend ræser bådene om kap med mere end 90 kilometer i timen ud for Københavns Havn.

I denne weekend vil ni katamaranbåde svæve med cirka en halv meter over vandet med mere end 90 kilometer i timen ud for Københavns Havn – nok til at overhale langt de fleste speedbåde.

De flyvende fartøjer er kapsejladsportens svar på Formel 1-biler: Sail GP’s særligt udviklede F50-både, der dyster om at komme først over målstregen, mens de skærer igennem vandet med omtrent tre gange vindens hastighed.

Sejlsport kan virke som en ganske analog sportsgren, men sådan er det ikke her. For de ni hold dyster på ata-behandling fra de titusindvis af datapunkter, som bådene indsamler i realtid.

Computerworld har besøgt den ekstreme kapsejladsklasse på nært hold, dengang den i forsommeren gæstede Chicagos havn.

Dyster på data

Som i al kapsejladssport handler det om at komme først – men i Sail GP dyster besætningerne ikke blot om at udnytte vind og hav bedst muligt.

Alle bådene er ens, hvorfor det er et mix af sejl-evner og databehandling, der udgør den afgørende forskel.

”Det er et one-design på alle både, så for os er det softwaren, som vi prøver at forstå, så vi kan tweake settings og ændre på nogle ting, som giver os mere fart end de andre både har,” forklarer det danske holdkaptajn og skipper, Nicolai Sehested.

”Som sejler bruger du meget mere tid på data og debriefs, ingeniør-arbejde og udvikling. Du er meget mere nørdet i forhold til at forstå bådene, og hvordan du kan få lidt mere fart ud af dem,” siger han.

En balanceakt

En af de helt store udfordringer i Sail GP er at holde bådene flyvende og i fart.

En særlig hydrofoil-vinge holder båden svævende over vandet, mens storsejlet, som egentlig er en vinge, giver fremdrift, og endnu hydrofoil-finne under roret stabiliserer det hele og holder kursen.

Farten styres af, hvor højt oppe bådene svæver oven vande – jo højere, jo hurtigere.

Men hydrofoilen, der holder bådene flyvende, er en drilsk størrelse – jo højere den skubber båden op, jo mere ustabil bliver båden.

Drister besætningen sig til at flyve højt, dykker båden i bølgerne og alt går i stå – mens man passeres af de mindre risikovillige.

Den balanceakt krydres samtidig af alt det, som sejlsport ellers kan udfordre med: Omskiftende vind, strøm og bølger, mens de forskellige besætninger forsøger at kæmpe om de gode områder og stjæle vind fra hinanden.

Også her bliver datastyringen afgørende – eksempelvis til at optimere mellem den afgørende vekslen mellem optimal placering eller fart.

”Du kan bestemme, om du vil sejle hurtigt eller i en bedre vinkel – der bruger vi dataene til at finde svarene," forklarer Nicolai Sehested.

Databehandlingen er også afgørende i forhold til starterne, hvor meget af et løb afgøres.

”Nu i aften bruger jeg to timer på at analysere data og forhåbentlig blive lidt bedre i morgen,” noterer skipperen ovenpå dagens tre kapsejladser.

”Og bagefter er det jo nærmest hele ugen, hvor vi sidder og analyserer alt efter hvor langt tid, der er mellem Grand Prix’erne.”

”Et eksempel kunne være vores ’heel’ og vores ’ride-height’ i forhold til, hvornår vi skal have låst vores daggerboard," præciserer han.

”Vi bruger rigtig meget data på at finde ud af, om vi får det for hurtigt eller langsomt ned for at få den rigtige højde, når vi rammer låsen uden at røre bådens balance”.

Kigger konkurrenterne i kortene

Modsat de fleste sportsgrene giver Sail GP’s opbygning mulighed for at læse de andre konkurrenter i kortene ved, at alle data deles på tværs af Oracles cloud i realtid.

Ovenpå en dag, hvor den canadiske besætning gjorde en god figur, noterer skipperen:

”Noget kopierer man, fordi man kan se, at det virker, og så lader man være med at prøve at bruge tid på det, men nogle gange ser man, om det er en tredje ting, der giver fordelen, for nogle gange kan det være flere indstillinger, der giver det samme. Det kan være flere ting, de gør rigtig, og det forsøger vi at isolere med de forskellige sektioner i ræset.”

I alt indsamles hele 3.000 datapunkter ved 100 herz per båd, hvilket giver 30 til 50 millioner datapunkter i løbet af de 12 til 15 minutter, som et løb varer.

Tilbage står en kæmpeopgave i at finde ud af hvilke delsæt af data, der skal fokuseres på.

”Vi ser på det i sektioner, ’hvor taber vi meter henne?’ for i sidste ende er point over mållinjen det, der betyder noget. Så hvor er det, at vi taber point i forhold til de andre både. For eksmepel ser vi på manøvrer som et objekt og ser på boards og deres indstillinger: Hvordan de kommer ned, hvor hurtigt de kommer ned,” siger han.

”Men i dag har vi tabt meter mange forskellige steder, så der er ret meget, vi skal have set på i aften,” indrømmer skipperen ovenpå de første tre kapsejladser ud for Chicagos havn.

Dedikerede datakræfter

Til den digitale debriefing af dagens løb møder vi holdets data-scientist Peter Wibroe, som i mere end to år har bearbejdet data for det danske Sail GP hold.

En daglig debriefing ovenpå et løb kan bestå i en statistisk analyse af dagens store datasæt:

”Vi er ude i tage alle de mange kanaler og statistisk at identificere, hvor det er, at vi adskiller os mest og finde der, hvor vi afviger mest.”

Erfaringen er, at der er nogle nøgleparametre, som er afgørende for performance, forklarer han.

”Vi ved, for eksempel, at vi skal have styr på de her 12 parametre."

Meget handler om at filtrere den dårlige data fra og opdele dataafløsning i segmenter, eksempelvis der, hvor båden sejler ligeud og skal sejle hurtigst muligt og andre manøvrer, såsom ’take-offs’ hvor båden ligger i vandet og skal op og ’foile’ -altså flyve over vandet.

Ud fra den store, delte data-pool trækker Peter Wibroe rapporter ud, som holdet kan granske.

Et hurtigere og mere engagerende løb

Skipper Nicolai Sehested mener ikke, at den datadrevne tilgang fjerner noget fra sporten og magien ved sejlsport.

”Det gør jo, at vi kan sejle på et meget højt niveau derude, når vi får hjælp fra computere og data. Ellers kunne vi slet ikke sejle de her både, som vi sejler dem nu så tæt på hinanden og med så høj hastighed."

Den datadrevne tilgang bidrager samtidig til at gøre løbene langt mere tætte – med tilskuerne som vindere.

”Du ville se nogen, som er langt fremme, og så ville du se nogen, som virkelig ikke forstod, hvordan de skulle få båden sat op og komme videre. Lige nu kan alle derude vinde et ræs – og det er på grund af data."

Sail GP besøger København i weekenden 19.-20. august, hvor bådene vil dyste ud for Københavns Nordhavnskvarter.