Artikel top billede

Bog: Sådan gør gode ledere alle klogere

”Multipliers” undersøger, hvad der karakteriserer virkeligt dygtige chefer og hvordan de styrker medarbejdere og samarbejde. Men også hvordan vi håndterer dem – og de sider af os selv – der holder organisationen tilbage.

Når vi taler job med hinanden, falder snakken sædvanligvis hurtigt på, om chefen er god eller ej. Det handler imidlertid langtfra kun om, hvorvidt vedkommende er flink, fagligt kompetent eller har styr på organisationen.

Men i lige så høj grad om, hvorvidt vedkommende med sin personlighed og stil støtter op om sine medarbejdere ved at gøre dem mere indsigtsfulde og produktive – eller det modsatte.

Multipliers – Hvordan de bedste ledere gør alle klogere af Liz Wiseman undersøger, hvad der egentlig gør gode chefer gode, hvordan de bringer organisationen videre og om, hvordan vi fremelske de sider af sig selv og vore kolleger, som gør gavn.

Kort sagt: Hvordan man fremmer den organisation og kultur, der med bogens terminologi styrker de såkaldte multipliers.

Den handler også om, hvordan man håndterer personer, kaldet ”formindskere”, som gennem deres blotte tilstedeværelse eller adfærd hæmmer fremdrift og samarbejde. Eksempelvis gennem micromanagement eller ved at nedgøre medarbejdere og kolleger. Hvilket for øvrigt ikke engang behøver at være noget, de selv er opmærksomme på eller gør med overlæg.

Bogen lægger ud med at diskutere, hvad der kendetegner henholdsvis en multiplier og en formindsker. Men den går også i dybden med, hvad der kendetegner forskellige ledertyper.

Hvad er det eksempelvis, der får nogle ledere til at tiltrække talentfulde mennesker, mens andre støder dem bort? Hvordan giver man medarbejderne frihed uden samtidig at slippe tøjlerne helt og risikere, at alt får lov at sejle? Hvordan udfordrer man sine medarbejdere uden at de føler, at man taler dem ned? Og hvordan skal man debattere et emne, så alle synspunkter høres, men samtidig sikre at man kommer videre og faktisk får truffet en beslutning?

Det er nogle af emnerne i Multipliers – Hvordan de bedste ledere gør alle klogere. Bogens danske udgave er baseret på den reviderede engelske udgave, der udkom i 2017 og har forord af bl.a. ledelsesrådgiver og forfatter Christian Ørsted.

Se Liz Wiseman holde oplæg for Google-ansatte om multipliers her.