Artikel top billede

(Foto: www.peopleimages.com / Yuri Arcurs)

Her er 10 spændende projekt-leder job, som du kan søge nu

Er du på jagt efter nyt job som projektleder, så har vi fundet ti spændende job, som du kan søge netop nu.

I denne uge har vi fokus på projektledelse.

Du kan nedenfor se et bredt udvalg af stillinger hos spændende arbejdspladser som TV2, Danmarks Lærerforening og Danmarks Meteorologiske Institut.

Hver uge vil du i disse spalter kunne se friske stillinger, med forskellige temaer, eksempelvis branche, beliggenhed eller noget helt tredje.

Vi håber, du finder noget, der frister.

Trafikstyrelsen søger to projektledere, København

Vi har brug for dig med det gode overblik og sans for at styre projekter sikkert i mål, når vi sætter dig i spidsen for implementeringen af nye løsninger i styrelsen.

Så vi håber ikke du har højdeskræk. For hos Trafikstyrelsen har vi både højt til loftet og højt humør.

Som projektleder i kontoret for It og Digitalisering er det vigtigt, at du kan sætte dig ind i faglige og tekniske problemstillinger og sikre, at de færdige løsninger understøtter og forankres i det faglige område og teknisk følger god praksis.

Digitalisering af sagsbehandlingsprocesserne og udarbejdelse af selvbetjeningsløsninger er et strategisk fokusområde for styrelsen, og du skal, sammen med dine kollegaer, være med til at understøtte fagkontorerne i dette arbejde.

Dine arbejdsopgaver vil bestå af projektledelse af større eller/og mindre projekter varierende fra udvikling af en ny løsning af et område, hvor der ikke findes it-understøttelse i dag, modernisering/re-udvikling af systemer med teknisk gæld eller udvikling af løsninger, som skal arbejde op imod centrale EU-systemer.

Læs hele annoncen her.

Danmarks Lærerforening søger erfaren it-pro­jekt­le­der/konsulent, København

Har du erfaring med at gennemføre større it-projekter med en høj brugerinvolvering? Forstår du vigtigheden af dialog og samarbejde?

Kan du skabe effektive processer og omsætte organisatoriske behov til konkrete digitale løsninger? Hvis ja – så skal du læse videre!

Danmarks Lærerforening står foran en større modernisering af flere centrale it-løsninger, hvoraf flere vil blive cloudbaseret (Dynamics 365).

Vi søger derfor en erfaren it-projektleder/konsulent, som kan sikre at projekterne bliver gennemført succesfuldt - med tæt inddragelse af brugerne og eksterne samarbejdspartnere.

Du bliver en del af en enhed, der består af en faglig leder og 11 engagerede medarbejdere.

Enhedens samlede ansvar spænder over udviklingsprojekter, medlemsløsninger, systemdrift og support, leverandørstyring samt sikkerhedsrelaterede opgaver. Vi arbejder med flere nye Microsoft-baserede teknologier inden for blandt andet Dynamics, Power BI samt M365.

Læs hele annoncen her.

Statens IT søger it-pro­jekt­le­de­re, Ballerup, Sønderborg eller Aarhus

Vil du bidrage til at Statens It lever op til sit strategiske pejlemærke ”Pålidelige projekter”?

Statens It søger projektledere, der kan planlægge og styre forskellige typer it-projekter til aftalt tid, økonomi og kvalitet i samarbejde med kunder, leverandører og organisationen.

Stillingen er placeret i området ”Serviceudvikling & Projekter”, hvor du som projektleder indgår i et stort team med områdets øvrige projektledere. Området er et kompetencecenter i Statens It, der udlåner arkitekter og projektledere til projekter i Statens It.

Området bidrager sammen med den øvrige organisation til at understøtte det strategiske pejlemærke ”Pålidelige projekter”.

Som projektleder i Statens It skal du planlægge og styre infrastruktur-projekter i tæt samarbejde med kunder, leverandører, projektdeltagere og øvrig organisation.

Læs hele annoncen her.

Banedanmark søger junior pro­jekt­le­der til Elek­tri­fi­ce­rings­pro­gram­met, København

Banedanmark er ved at gennemføre elektrificering af jernbanestrækninger over hele Danmark. Hvis du vil være en vigtig del af et af Danmarks største grønne infrastrukturprojekter, så har vi en spændende stilling til dig.

Vi søger en junior projektleder til Elektrificeringsprogrammet med en projektorienteret, analytisk tilgang til opgaverne samt forståelse for tekniske opgaver og økonomi. Du vil indgå i et tæt samarbejde med projektledelsen.

Vi forestiller os, at du har en teknisk uddannelsesbaggrund, f.eks. ingeniør eller konstruktør. Du må gerne være nyuddannet.

Det er vigtigt, at du har flair for it, og det er et krav, at du har erfaring med office-pakken. Derudover er du god til at kommunikere præcist i skrift og tale, både på dansk og engelsk. Kendskab til jernbanebranchen er en fordel, men ikke et krav.

Som person er du serviceminded og proaktiv.

Du er god til at danne nye relationer og trives godt i samarbejdet med forskellige personligheder og nationaliteter. Du er god til at koordinere din hverdag, holde overblikket og prioritere dine opgaver.

Læs hele annoncen her.

Rigsadvokaten søger it-pro­jekt­le­der, København

Rigsadvokaten er på udkig efter en it-projektleder, med et stort overblik og evnen til at styre tværorganisatoriske og komplekse projekter, der skal understøtte vores kerneforretning.

Vi arbejder for retfærdighed, hvorfor du som projektleder hos Rigsadvokaten bliver en del af en dedikeret arbejdsplads, hvor samfundet kan regne med, at vi tilstræber den højest mulige kvalitet i vores arbejde.

Vi er en It-sektion, der har ambitioner om en stærkere forretningsunderstøttelse og mere sammenhæng på tværs af it-systemer.

Da straffesagskæden går på tværs af Justitsministeriets område, hvor politiet og domstolene er de nærmeste samarbejdspartnere, er der ofte tale om et tværgående samarbejde med stor kompleksitet og mange interessenter.

Vi har behov for en dygtig kollega, der kan bidrage aktivt og som har lyst til at bidrage med den fortsatte digitalisering af anklagemyndigheden.

Læs hele annoncen her.

Danmarks Meteorologiske Institut søger skarp it-pro­jekt­le­der med godt overblik, København

DMI søger en it-projektleder, der kan hjælpe os med at styrke vores projektledelse inden for it.

Som projektleder vil du opleve at blive involveret i mange forskelligartede projekter. Projekter kan være alt fra mindre opgaver, der kan løses på en uge til projekter af flere måneders varighed.

Du kommer til at være med til at sikre succesfuld implementering af opgaver på tværs af DMI’s to it-afdelinger.

Du vil blive involveret i adskillige store transitionsprojekter som er påbegyndt.

Vi har blandt andet et stort flytteprojekt og implementering af ny supercomputer i samarbejde med tre andre lande.

Du vil blive en del af DMI’s it-sekretariat, der består af en sekretær, to studentermedhjælpere, to AC-fuldmægtige og en anden projektleder. it-sekretariatet har til opgave at servicere DMI’s to it-afdelinger: IT og Observationer og Data og Digitalisering med diverse økonomi- og koordineringsopgaver.

I det daglige vil du indgå i tæt samarbejde med medarbejdere og ledere fra begge afdelinger som består af blandt andre systemadministratorer, netværksspecialister, operatører, it-arkitekter, fuldmægtige m.fl.

Læs hele annoncen her.

Recruit IT ApS søger for MT Højgaard Holding it-pro­jekt­le­der, Søborg

Brænder du for at arbejde med projektledelse i spændingsfeltet mellem forretning og it?

Har du en agil tilgang til dine projekter? Vil du være med til at understøtte MT Højgaard Holdings forretning i de mange alsidige projekter de arbejder med?

Koncern IT hos MT Højgaard Holding søger en erfaren, alsidig og selvkørende IT-projektleder, som kan drive både klassiske store og små udviklingsprojekter. Projekterne kan være udviklingsprojekter såvel som infrastrukturprojekter.

Du bliver del af en it-afdeling med højt fagligt niveau, i en uformel organisation og hverdag, hvor der fokuseres på agile tilgange i udførelse samtidig med god styring af projekter.

Du vil få tilhørsforhold i IT-Udvikling, som består af PMO og Application Management, og referere direkte til IT-udviklingschefen.

MT Højgaard Holding søger en projektleder, som ikke er bange for at dykke ned i materien og som forstår og kan agere inden for traditionelle it-projektledelsesmetodikker.

Derigennem vil du bidrage til at sikre, at der leveres løsninger inden for den økonomiske ramme, i den rette kvalitet, og med den rette timing til brugere i hele MTH Group.

Læs hele annoncen her.

Søfartsstyrelsen søger it-ko­or­di­na­tor/pro­jekt­le­der til drift af sam­fund­skri­ti­ske- og for­ret­nings­kri­ti­ske maritime systemer, Korsør

Vi leder efter en ny kollega, der kan tage medansvar for at sikre stabil og velfungerende it-drift i nært samarbejde med vores brugere såvel som vores eksterne leverandører.

Vi står overfor at skulle gennemføre en række større driftsmæssige forandringsprojekter, hvor der blandt andet vil være fokus på at få opbygget de rigtige processer og metoder til at håndtere it-drift.

Du vil både få ansvar for egne projekter og opgaver og indgå i samarbejde med kollegaer på tværs af enheden og styrelsen for, at de forretningsmæssige behov tilgodeses samtidig med at vores it-arkitektur forbliver simpel, sund og fremtidssikret.

Dit primære ansvarsområde bliver at sikre en velfungerende og stabil drift af Søfartsstyrelsens mange samfunds- og forretningskritiske systemer. Det vil ske i meget tæt samarbejde med Statens IT, som er vores it-driftsleverandør og vores øvrige applikationsleverandører.

Læs hele annoncen her.

Sund & Bælt søger it-drifts­le­der med for­stå­el­se for drift og test, København

Sund & Bælt har fået til opgave at implementere ordningen for kilometerbaserede vejafgifter for lastbiler, som skal sættes i drift i 2025. Programmet for implementering af kilometerbaserede vejafgifter er godt i gang.

Vi søger derfor en it-driftsleder med teknisk forståelse og erfaring med håndtering af leverancer fra eksterne leverandører, herunder koordinering af testforløb. Indledningsvis vil du deltage i programmets gennemførelse. Når programmet er sat i drift, vil rollen overgå til drift, og du vil have ansvar for den fortsatte udvikling af løsningen.

Vi har brug for en kompetent og teknisk velfunderet driftsleder til verifikation og styring af eksterne leverancer, herunder koordinering og gennemførelse af testforløb for forskellige delsystemer.

Driftslederen vil også varetage tilslutning og test af løsninger fra eksterne selskaber, der skal levere opkrævningsservice, og derfor skal kobles sammen med Sund & Bælts system til vejafgiftsordningen.

Du bliver en del af driftsorganisationen, som på sigt skal håndtere driften af den færdige ordning. Du vil i implementeringsfasen indgå i et tæt samarbejde med projektorganisationen, som varetager den samlede implementering af vejafgiftsordningen.

Læs hele annoncen her.

TV2 søger product owner med passion for data og digital udvikling, Odense

Trives du med et stort ansvar, og vil du være en del af en spændende medievirksomhed, hvor data og digital udvikling er i højsædet? Søger du stor faglighed, gode kollegaer og mulighed for at berøre mange forskellige opgavetyper? Så er det måske dig, vi leder efter i TV 2.

Du bliver en del af Data Engineering-teamet, hvor du får ansvaret for at drive vores roadmap og daglige opgaveløsning relateret til dataplatformen i Azure, der understøtter hele forretningen med data til både analyse og data science.

Du står også i spidsen for at sikre, at nye opgaver og projekter bliver modnet, prioriteret og i sidste ende resulterer i en konkret løsning.

Ideelt har du en stærk baggrund inden for digital udvikling, data eller analyse, gerne som product owner eller lignende roller. Derudover skal du kunne lide at samarbejde med mange forskellige kollegaer.

I Data Engineering-teamet arbejder vi nemlig tæt sammen med andre teams og afdelinger på tværs af hele TV 2, hvor du får en central rolle.

Læs hele annoncen her.

Denne artikel er blevet til i samarbejde med Computerworld it-jobbank, og hvis ovennævnte job ikke fangede din interesse, så findes der mange andre ledige stillinger hos Computerworld it-jobbank.

Vil du i betragtning, når virksomheder søger efter it-medarbejdere?

Så kan du nemt oprette et CV på Computerworld it-jobbank, hvilket gør det let for virksomhederne at kontakte dig direkte, når de har et job, der matcher dine kompetencer.

Brug dette link til at oprette et cv eller dette link for tilmelde dig en jobagent, hvor du dagligt modtager relevante stillinger der matcher dine kompetencer.