Artikel top billede

Vækst og digitalisering hænger sammen – sådan har vi gjort i EL:CON

Klumme Der er store gevinster at hente for små- og mellemstore virksomheder, hvis de klæder deres medarbejdere ordenligt på til den digitale transformation.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

Digitaliseringen og den digitale transformation brager afsted som et højhastighedstog i disse år. Der sættes strøm til stadigt flere virksomheder og organisationer, der gennemgår store transformationer og med en envejsbillet vinker farvel til den analoge verden.

Med andre ord er udviklingen kommet for at blive, og det medfører nye processer og arbejdsformer, der stiller store krav til både ledere og medarbejdere.

Dette gælder især i de små- og mellemstore virksomheder, der ifølge undersøgelser desværre halter alvorligt efter vores nordiske naboer Sverige, Norge og Finland.

Især inden for bygge- og anlægsbranchen ligger vi lavt herhjemme sammenlignet med resten af EU.

I Danmark har otte procent af virksomhederne høj eller meget høj digitaliseringsgrad, mens det i EU er 14 procent.

Vil gerne effektivisere arbejdsgangene

Det er en skam, for der er rigtig meget at hente, hvad angår effektivitet og styrket konkurrenceevne, hvis man lykkes med få omstillet sin forretning til den digitale virkelighed.

Faktisk vil jeg påstå, at de virksomheder, der ikke stiger ombord på toget, vil få det mere end svært i fremtiden – fra enten deres nuværende konkurrenter (dem de allerede kender) eller fra nye konkurrenter (dem der kan komme ind fra højre).

Mit indtryk er imidlertid, at de små- og mellemstore virksomheder rigtig gerne vil effektivisere arbejdsgangene.

I Dansk Industris analyse fra sidste år svarede knap hver tredje virksomhed herhjemme, at de forventede at investere mere i 2018, end de gjorde i 2017.

EL:CON er en af de virksomheder, og vi er i fuld sving med at rydde op i dårlig datakvalitet, fjerne uhensigtsmæssigheder i vores systemer og sikre uddannelse og guides til vores medarbejdere, så alle kommer med på toget, og vi derved kan høste de gevinster, jeg er overbevist om vil følge med.

Jeg vil ikke bilde jer ind, at vi har svaret på, hvordan man lykkes med at omstille sin virksomhed. Mit håb er til gengæld, at vi ved at fortælle om vores transformation kan give et indblik i, hvordan vi bærer os ad.

Mennesker og it spiller sammen

Det er min overbevisning, at det først og fremmest er alfa omega at mennesker, forretning og it spiller sammen. Dernæst er det en forudsætning at råde over kompetente medarbejdere med indsigt og viden om digital transformation, der kan drive udviklingen i virksomheden frem.

De skal være frontløbere og få resten af medarbejderstaben med og få dem til at forstå, hvorfor det også er så vigtigt, at de understøtter det, der er sat i gang af en it-chef eller den øverste leder.

Faktisk står medarbejderne helt centralt for at en transformation kan lykkes, hvilket også er fastslået i en rapport fra 2018 udarbejdet af SIRI-kommissionen.

Lad mig give et eksempel på hvorfor fra min egen arbejdsplads. Vi er en landsdækkende aktør med mere end 800 medarbejdere fordelt i afdelinger rundt om i landet.

Når vores elteniske montører udfører deres job i lokalafdelingerne, skal de også være klædt på til at forstå værdien i de nye, digitaliserede arbejdsprocesser. For dem kan det måske virke mere simpelt at køre ned og handle nye materialer hos den nærliggende leverandør – som de altid har gjort – fremfor at gøre brug af vores nyimplementerede indkøbsstyringssystem.

Typisk vil medarbejderen spørge sig selv ’What's in it for me?’

Det er helt afgørende at kunne besvare det spørgsmål.

Hos EL:CON har vi nedsat en række superbrugerkorps, der fungerer som talerør i de lokale afdelinger rundt om i landet. De får sat ord på fordelene ved de digitale metoder og kender systemerne lidt bedre end deres kollegaer. Via vores nye indkøbsstyringssystem kan de blant andet indhente data, som vi så kan bruge i en forhandlingssituation med leverandørerne.

Ofte betyder det jo, at vi kan købe den præcis samme vare, men bare fem, 10 eller 15 procent billigere.

Den nye teknologi giver også mulighed for, at vi kan planlægge vores tid bedre.

I vores organisation benytter medarbejderne et planlægningsværktøj, der betyder, at medarbejderen ikke behøver at komme forbi kontoret om morgen, men i stedet kan køre direkte ud til en kunde. Og har man en time eller to til overs, giver planlægningsværktøjet overblik, så man kan eksempelvis kan give en presset kollega en hjælpende hånd.

Det er vigtigt at sige, at en digital transformation ikke sker fra den ene dag til den anden. Det kræver tålmodighed fra ledelse såvel som medarbejdere, der skal vænne sig til nye arbejdsgange og teknologier.

Derfor er det så meget desto vigtigere, at medarbejderne bliver klædt på, så de ikke får en oplevelse af, at teknologier og it-systemer skaber dårligere og usmidige rammer for deres hverdag.

På den lidt længere bane skal transformationen jo sikre det modsatte – og skabe værdi for både medarbejdere, virksomhed og i sidste ende kunderne.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.