Artikel top billede

Cloud er vejen frem – men pas nu på faresignalerne

Klumme: Inden vi beslutter, at alt skal i skyen, er der overvejelser, som vi bør afklare internt i virksomheden og med vores leverandører - eksempelvis hvordan vi forholder os til eksterne applikationer og især print, da vi ved, at vi vil have fysiske printere uanset hvor mange cloud-applikationer, vi har.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

Selv om vi alle ved, at cloud er vejen frem, så bør vi kraftigt overveje, hvordan vi forholder os til eksterne applikationer og især print, da vi ved, at vi vil have fysiske printere uanset hvor mange cloud-applikationer, vi har. Dilemma med land versus sky og sammensætning af den rette løsning er kompliceret og bør analyseres grundigt.

Når både ERP, intranet, CRM og andre it-systemer går over til rene cloud-versioner, er der noget om snakken. Det lyder fantastisk, at opdateringer sker automatisk og opgraderingsprojekterne bliver mindre.

Men inden vi beslutter, at alt skal i skyen, er der overvejelser, som vi bør afklare internt i virksomheden og med vores leverandører.

Nuværende applikationer

Microsoft og andre større firmaer har gjort deres applikationer cloud-egnede – men hvad med andre mindre firmaer?

Overvej også hvis man har egen-kodede løsninger, der eksempelvis integreres med ERP eller andre. Ifølge Gartner vil 80 procent af data komme fra eksterne kilder, så hvilke konsekvenser har det?

Toget kører

Omvendt kan vi jo heller ikke bare sidde og vente.

Et klassisk tegn er, at applikationer under den almindelige on-premise support udløber, og nye versioner kan kun laves som cloud. Dermed står man i større opgraderings-projekt, og jo længere tid, man venter, jo dyrere bliver det. Som eksempel kan man jo komme i store problemer, hvis eksempelvis ”lande-funktionaliteten” ændres, og har man en applikation, der ikke understøtter det, så er man ude i specialprogrammering.

Alarmer

Cloud betyder også, at output management og andre applikationer skal være mere aktive. De skal informere kunder eller andre systemer omkring status og processer. Man vil gå i en hybrid-løsning, hvor man især skal have fokus på stabilitet og performance.

Ønsket er 100 procent cloud - men virkeligheden er nok nærmere en hybrid, da ikke alle applikationer nødvendigvis er cloud-egnede. Har man produktionsanlæg/maskiner, som producerer data, så bør man sikre, at disse anlæg også kan levere data i en ny infrastruktur.

Land versus sky

Mange kunder vil altså gå fra et modificeret ERP til en standard-kerne med mange forskellige applikationer. Det stiller store krav til, at blandt andet output management kan favne bredt.

Output management bliver altså i mange tilfælde også det, som forbinder applikationer i fremtiden.

Man skal huske, at printprocessen ikke kan flyttes 100 procent i skyen. Den fysiske printer kan i sagens natur ikke flyttes i skyen. Det stiller store krav til output management, at print i fremtiden vil køre over et netværk.

Vær især opmærksom på data, og hvordan de sendes over netværket kontra skyen. Denne udfordring skal kunden tage alvorlig, da ingen har lyst til at vente på print.

Her er de vigtigste ting at huske på:

• Hvor egnet er dine egne udviklede applikationer i forhold til cloud, da der kan ligge en stor opgave og vente.

• Jo længere tid du venter med cloud, jo dyrere bliver det.

• Tjek om dine data er stabile ogkan performe op mod skyen.

• Forhold dig til output management-dokumenterne - da du stadig har brug for fysiske printere, der skal printe hurtigt og effektivt.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.