Artikel top billede

Manglende ansvar kuldsejler it-projekter

Klumme: Alle ved, at det har kolossal betydning for den endelige it-løsning at forstå kundens behov. Alligevel har jeg efter mange år i it-branchen erfaret, at dette langt fra er en indlejret del af alle it-projekter. Tværtimod.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

Mislykkede it-projekter giver ikke mening for nogen. Hverken for kunden, medarbejderen eller leverandøren.

Enorme ressourcer og visioner risikerer at blive skyllet væk, hvis et it-projekt stadfæstes, og af den ene alle anden grund ikke kommer i mål.

Men hvornår er et it-projekt succesfuldt i mål? Er der highfives til fri uddeling, når produktet er leveret? Eller må hændernes holdes i bero indtil løsningen rent faktisk fungerer i virksomheden, og medarbejderne implementerer den i hverdagen, og produktet løser et reelt behov?

Kuldsejlede IT-projekter

De fleste er nok i bund og grund enige om, at løsningen selvfølgelig først er succesfuld, når den løser et behov. Men én ting er teori, en anden er praksis.

Ofte ser man nemlig, at det ikke afspejles i den projekttilgang, som it-leverandører arbejder efter.

Når produktet opfylder de umiddelbare krav og er leveret, afsluttes processen. Ellers koster det ekstra for kunden.

Og økonomisk eskalering kan have konsekvenser for projektet: Måske bliver løsningen aldrig til fulde implementeret i virksomheden. Måske afbrydes samarbejdet. Måske skifter kunden leverandør, der så skal starte forfra.

Og hvem har ansvaret? Er det udelukkende kunden, der har ansvar for at forstå og formidle sine behov til it-leverandøren fra projektets start, hvis ikke det skal koste i kroner og øre?

Brud med kunde-leverandør-paradigmet

Jeg mener, at man som it-leverandør bærer ansvaret for at forstå og for alvor sætte sig ind i kundens behov. Og det bør afspejles i projekttilgangen.

At projekttilgangen placerer kunden som den ansvarlige, kan blive akilleshæl for samarbejdet og for it-projektet som helhed.

For mange kuldsejlede it-projekter skyldes netop misforståelser, dårlig kommunikation og manglende fodfæste, fordi der er et for stort et skel mellem kunder og leverandører.

Den bedste grobund for et succesfuldt it-projekt, dannes hvis man bryder med dette paradigme, så kunder og leverandører snarere er samarbejdspartnere med en fælles mission om at komme succesfuldt i mål med projektet.

Og det kan man kun, hvis man revolutionerer tilgangen til it-projekter.

Behov er ikke statiske, men dynamiske

Som virksomhed, skal man have lov til at blive klogere på sine behov.

Det må og skal kunne lade sig gøre, at ændre retning undervejs - uden at projektet eskalerer økonomisk.

Som kunde må man forvente, at it-leverandøren er eksperten, som man har forventninger til og stiller krav til.

Det er problematisk, hvis processen omkring it-projekter betragtes som en snorlige proces, hvor behov præsenteres, løsninger udvikles og implementeres.

Hvis processen afviger fra dette, skal kunden betale. De fleste af os, der arbejder med it-projekter ved godt, at et it-projekt sjældent går den lige vej, og det bør afspejles i processen fra start.

Succesfulde it-projekter

Min erfaring har lært mig, at de bedste resultater affødes af en agil proces, hvor der på forhånd er taget højde for, at en kunde ændrer mening og behov, som en naturlig del af projekttilgangen. Og hvor der er en klar forståelse mellem alle parter.

Klar kommunikation og direkte italesættelse af, at man som leverandør er klar over, at projektet ikke går fra A til B.

Hvis det ses som en naturlig del af processen fra start, skal det heller ikke koste kunden flere penge end først antaget.

Når en eventuel løsning, passer til kunden, er det naturligvis også lettere at implementere den som en del af virksomhedens kultur og af medarbejdernes faste mønster. Og hermed er der en langt stærkere grobund for et succesfuldt it-projekt.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.