Artikel top billede

(Foto: Dan Jensen)

Den agile metode er det naturlige skridt - men vejen byder på væsentlige faldgruber 

Klumme: De organisationer der opnår en kontinuerlig positiv effekt med agile metoder, er dem, der ikke anskuer det agile som en implementering, men som et apparat, der konstant trimmes og tilpasses den kontekst, man opererer i. Agile metoder er ganske enkelt det naturlige skridt for den moderne virksomhed.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribenternes synspunkter.

Stadig flere virksomheder tager agile metoder til sig, hvor store afdelinger og silotænkning bliver erstattet af nøje sammensatte teams, tættere brugerinvolvering og fleksible arbejdsgange.

Det er en udvikling, vi uden tvivl vil se fortsætte - for i en digital og hurtig omskiftelig verden er den agile arbejdsmetode en mere optimal vej frem, hvis man vil have succes som moderne virksomhed eller organisation. Den agile metode er såre simpelt mere effektiv end vandfaldsmodellen.

Men vejen til den agile arbejdsplads er ikke nødvendigvis lige nem for alle virksomheder.

Nogle er født ind i den, andre kan relativt hurtigt tilpasse sig, men for mange større organisationer er det en stor og fundamental omvæltning.

De væsentlige faldgruber

I 7N har vi gennemgået analyser af flere end 10.000 projekter, og her viser der sig væsentlige faldgruber, som mange nok vil kunne nikke genkendende til.

Først og fremmest skal man gøre sig det klart, at en så stor omvæltning tager tid, og at man vil opleve en umiddelbar og væsentlig nedgang i produktiviteten, når man først tager metoden til sig.

Leverancedygtigheden vil falde markant i den første tid, hvor medarbejderne skal sætte sig ind i, hvad det hele overhovedet går ud på.

Vores analyser viser faktisk et gennemsnitligt fald i performance på hele 40 procent initialt.

Men med en stejl læringskurve henover cirka 10 måneder krydser produktiviteten det tidligere niveau, og kort tid efter ser vi i et peak på gennemsnitligt indeks 124. Altså en væsentlig forøgelse i produktiviteten på 24 procent sammenlignet med tidligere.

I den indledende tranformation skal ledelsen således være mere tålmodig og forvente færre leverancer. Ellers vil man negativt stresse organisationen, uden at der kommer noget godt ud af det.

Hvad med ledelsen?

En anden faldgrube er, at ledelsen overser, at de også selv skal være en del af den agile transformation.

Den øverste forretningsledelse skal have større forståelse for deres it-landskab, ligesom CIO’en skal have indgående forståelse for forretningen.

Men det vigtigste er, at den øverste forretningsledelse skal afsætte tid til tæt samspil med de agile teams, da det er her - i forretningsledelsen - at der er kapacitet og vilje samt det fornødne kendskab til markedet og forretningen, der skal til for radikalt at ændre it-systemerne til et mere moderne og konkurrencedygtigt fundament for den fremtidige forretning.

Denne dybe forretningsindsigt finder man sjældent hos hverken den enkelte udvikler, sælger, sagsbehandler eller andre, der typisk vil indgå fast i de agile udviklingsteams.

Omend disse medarbejdere spiller en væsentlig rolle og er nødvendige på teamet, vil man sjældent se en kundeservicechef, der udtænker en digital løsning, som medfører afskedigelse af halvdelen af dennes medarbejdere. Sådanne, væsentlige tiltag kommer oftest oppefra.

Sidst, men ikke mindst skal vi huske på, at de nuværende agile metoder ikke er perfekte.

Vi mangler i høj grad en forenkling af processen. Og netop over-komplicerede metodeapparater udgør en faldgrube, hvor metoden til tider bliver målet i sig selv. Ja, det kan nærmest blive en religion, hvor dem der forstår metoden, er de indviede præster, der som de eneste forstår de hellige skrifter.

Vi skal altid holde for øje, at målet er øget produktivitet, konkurrenceevne eller lignende - ikke blot i sig selv at blive agil. Der skal stadig leveres og tjenes penge. Den agile metode er et sæt trafikregler, der er til for, at alle kører mere effektivt efter de samme regler - ikke for at en ekspert i trafikregler skal opsætte et hav af røde lys.

De organisationer der opnår en kontinuerlig positiv effekt med agile metoder, er dem, der ikke anskuer det agile som en implementering, men som et apparat, der konstant trimmes og tilpasses den kontekst, man opererer i.

Har man førnævnte faldgruber in mente, når man som organisation gennemgår den agile transformation, vil vejen dertil blive mere succesfuld.

Agile metoder er ganske enkelt det naturlige skridt for den moderne virksomhed, og vi glæder os over at se, hvordan driftige forretningsfolk hurtigt ser deres kloge forbedringer aftrykt i it-systemerne til gavn for hele organisationen.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.