Artikel top billede

Bog: Derfor træffer vi dårlige beslutninger

I den bog Noise: A Flaw in Human Judgment går forfatterne i dybden med de variable, der giver sig udslag i, at vi undertiden træffer vildt forskellige og ofte meget ringe beslutninger.

Det kan ikke anbefales at stjæle af kassen eller pande sin nabo ned. Men gør man det alligevel – og stilles man for retten – bør man håbe at få sin sag behandlet efter frokost, hvor dommeren er mæt og veltilfreds.

Er dommeren derimod sulten og utålmodig, er der nemlig tendens til, at den usle synder får lov at ruske tremmer i længere tid.

Det er et af eksemplerne i den helt nye bog Noise: A Flaw in Human Judgment af Daniel Kahneman, Olivier Sibony og Cass R. Sunstein. Bogen udkommer 18. maj.

Bogens pointe er, hvordan bittesmå forskelle i de givne omstændigheder kan give sig udslag i meget store forskelle i de vurderinger og valg, vi træffer.

Det kan f.eks. være, at to forbrydere, som er skyldige i præcis samme straffelovsovertrædelse, får forskellige domme. At to patienter med identiske symptomer og nogenlunde ens sygdomshistorie får hver sin vidt forskellige diagnose.

Eller at HR-direktøren ansætter en inkompetent tåbe i stedet for en knalddygtig specialist.

Årsagerne til denne støj er mange: Lige fra rene tilfældigheder til udtalte forskelle i personligheder og i de fordomme og holdninger, vi hver især bærer rundt på som mennesker.

Konsekvensen er, at der hele tiden træffes dårlige beslutninger på et mangelfuldt grundlag. Både af privatpersoner og af ledere indenfor både politik, jura, lægevidenskab og alle mulige andre steder, hvilket har store omkostninger for samfund, virksomheder og enkeltpersoner.

I Noise forklarer forfatterne, hvordan mekanismen virker og hvordan vi aktivt kan bruge denne viden til at imødegå indbyggede defekter i de mekanismer, der får os til at træffe beslutninger.

Også når maven knurrer og uanset om den person, vi har med at gøre i præcis dette øjeblik, er sympatisk og attraktiv – eller mut og udstyret med en usædvanligt stor, behåret vorte midt på næsen.

For øvrigt har den ene af bogens forfattere, nobelprismodtageren Daniel Kahneman, været med til at skrive denne meget grundige artikel i Harvard Business Review, som går i dybden med nogle af mekanismerne bag støjen.

Savner man et mere tilgængeligt sammendrag, kan man i stedet høre forfatterne forklare nogle af bogens hovedpointer i denne korte video.

Titel: Noise: A Flaw in Human Judgment / Forfattere: Daniel Kahneman, Olivier Sibony og Cass R. Sunstein / Udkommer 18. maj