Artikel top billede

It-branchen har brug for flere kreative hoveder ... men er vi gode nok til at få fat i de rigtige?

Klumme: Den danske it-branche mangler hænder, og vi har særligt brug for kreative kompetencer, hvis Danmark fortsat skal kunne udklække nye virksomheder og skabe digitale løsninger, der ændrer verden. Men gør vi nok for at tiltrække de nødvendige profiler?

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

Danmark mangler it-arbejdskraft, og et kærkomment spørgsmål er i den forbindelse: Rekrutterer vi de rette kompetencer - og hvilke har vi brug for for at skabe et stærkt team?

Som leder af et stort udviklerteam for Zendesk i Danmark burde den klassiske it-udvikler-profil stå øverst på min ønskeliste. Men det gør den faktisk ikke.

For selvom vi - og andre tech-virksomheder - altid er på udkig efter dygtige udviklere, så oplever jeg i stigende grad et behov for medarbejdere, der har pakket deres faglige rygsæk med kompetencer fra for eksempel humaniora-, erhvervsuddannelserne eller fra de mere kreative uddannelser, og som kan komme ind fra højre med ny og mangfoldig viden.

Misforstå mig ikke: Udviklere er altafgørende for tech-virksomheder. Men i de senere år har vi set et stigende behov for brede profiler, der kan gå ind og supplere med andre perspektiver og tilgange.

Diversitet skaber bedre virksomheder

Jeg oplever, at der opstår nogle gode dynamikker og synergier, når teams består af medarbejdere, der kommer fra forskellige kulturelle og faglige baggrunde.

Det sikrer et bedre samarbejde, og produkter og løsninger bliver ofte bedre, når de udvikles gennem et mangfoldigt samarbejde snarere end i siloer.

At forskellighed er en styrke på arbejdspladsen, afspejles også i forskningen. En rapport fra McKinsey viser, at virksomheder med større diversitet i deres teams har 35 procent større sandsynlighed for at have en bedre bundlinje end gennemsnittet for deres branche.

Samtidig viser en rapport fra LinkedIn Research, at 91 procent af virksomheder ser såkaldte ‘soft skills’ (som for eksempel kreativitet) som noget, der i stigende grad er vigtigt.

Der har i tech-branchen i de sidste mange år været en idé om, at store mængder af data er dét, der skal sikre virksomheders vækst.

Tænk bare på udtryk som ‘data is king’ eller hvad med ‘data er den nye olie’.

Og jo, data er absolut vigtig for virksomheder, men information alene tilføjer ingen værdi. Det er måden, vi formår at udnytte det og innovere på det, der skaber værdi.

Kreativitet kommer i mange former og indgår i alle stadier - fra tidlig skitseplan over produktudvikling til produktlancering.

Samtidig er det også en måde at vise, at man som virksomhed har ambitioner om at ændre verden. At man tør tage springet, løbe chancen og kaste sig over ideer og projekter, der ikke er ligetil.

Derfor er det vigtigt lige nu

Der er flere årsager til, at vi netop nu ser et større behov for flere tværfaglige og kreative kompetencer i it-branchen. Her er nogle af dem:

1) Et digitalt vippepunkt (a digital tipping point)

Alle virksomheder er blevet digitale og anvender it som en drivkraft til at skalere deres forretning på tværs af interne og eksterne kanaler og platforme.

Og med alle disse digitale snitflader er der opstået et stort behov for kompetencer, der kan sikre, at det digitale kan understøtte alle elementer i forretningen, samtidig med at der skabes en sammenhængende og brugervenlig oplevelse.

2) Kodning kan ikke stå alene

At kunne forstå kodning er en fordel, men ikke et krav, hvis man vil arbejde med it.

Det er derimod vigtigt at have en forståelse for, hvad man kan - og ikke kan - med kode, så man kan være med til at udtænke og udvikle produkter og digitale brugerrejser samt forstå, hvordan brugerne anvender dem.

3) Automatisering frigiver ressourcer

Vi ser i disse år, hvordan nye intelligente teknologier er i stand til at varetage opgaver og processer, som tidligere skulle håndteres af it-medarbejderne.

Det har frigivet ressourcer, og tiden kan nu bruges på udvikling af idéer og innovation af produkter i stedet for tidskrævende driftsopgaver. Kompetencer, der understøtter dette, er mere kærkomne end blot ren it-udvikling.

Talentjagt

Når jeg skal finde de bedste kandidater til mine teams, så ser jeg også i stigende grad på de personlige færdigheder frem for de tekniske.

Vores kunder er diverse, så med et diverst team kan vi også bygge produkter, der passer til alle.

Det kan for eksempel være, hvis vi udleverer en test i forbindelse med ansættelsesforløbet, som skal løses ved at skrive kode.

Her vil vi i højere grad se på, hvordan kandidaten griber opgaven an, tackler stress, ræsonnerer, og om vedkommende er kreativ i sin tænkning - alt det, der faktisk ligger uden om selve kodningen.

Danmark mangler it-arbejdskraft, og vi skal som branche favne en bredere profiltype, end vi hidtil har gjort.

Det er altafgørende, hvis vi skal udklække nye, værdifulde digitale løsninger og unicorns, at vi inviterer forskellighed ind.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.