Artikel top billede

(Foto: JumpStory)

Virksomheder har store datadrømme, men forankringen i topledelsen mangler alt for tit

Klumme: Det er sjældent tekniske udfordringer, der står i vejen for virksomheders drømme om at blive mere datadrevne. Oftest handler det om mangel på ledelsesforankring og manglende grundlæggende indsigt i, hvilke data man indsamler, hvem i forretningen der ejer data, og til hvad og hvem man egentlig indsamler data.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

De seneste år har mantraet om den datadrevede organisation runget på ledelsesgangene i både danske og internationale virksomheder.

Idealet er naturligvis, at de mange data, der i dag strømmer ind fra et hav af touch points, digitale enheder, systemer, marketingmekanismer med videre kan blive den forjættende kilde til effektivitetsgevinster, resoursebesparelser og på sigt øget automatisering via kunstig intelligens, machine learning med videre.

Det lyder både smart og rigtigt at drive organisationen med afsæt i data, men hvad kendetegner egentlig en datadrevet virksomhed?

Helt kort og simplificeret er en datadrevet virksomhed en, der ikke alene anerkender værdien i at høste rå data i stor stil, men rent faktisk også forstår og evner at omsætte de rå data til indsigt i velfunderede forretningsbeslutninger.

En datadrevet organisation formår altså, effektivt og konsistent, at udnytte data i forretningsbeslutninger på tværs af alle niveauer og dele af organisationen for derigennem at drive forandringer, udvikle produkter, begejstre kunderne og løfte produktiviteten for medarbejderne.

Undervurderer egen modenhed

Der skal ikke herske tvivl om, at virksomheders ambitioner både er store og forståelige.

For når det kommer til at træffe både større og mindre forretningsbeslutninger med afsæt i dataindsigter har danske virksomheder et stort potentiale.

Men når datadrømmene møder virkeligheden i mange virksomheder, hviler de desværre tit på et lidt spinkelt fundament. En undersøgelse fra Forrester Consulting afslører nogle af de barrierer, mange slås med.

Eksempelvis, at mange faktisk mener, at de er datadrevne, men alligevel ikke formår at udnytte data på tværs af organisationen.

Hertil kommer, at virksomheder stadig høster enorme datamængder, alt imens de allerede har langt flere data, end de formår at håndtere og udnytte.

Konklusionen er, at data nok er virksomheders vigtigste aktiv, men at manglende klassificering og styring står i vejen for, at man kan drage fordel af data og blive egentlig datadrevne.

Tiden med corona har også for mange virksomheder sat spot på de udfordringer, der er.

Med ét slag afslørede nedlukningen af fysiske kontorer og overgangen til en hverdag online, at kontrollen med data haltede mange steder.

I takt med, at pandemien satte fart på onlinesalg, opdagede virksomheder for eksempel, at de havde problemer med at udvikle nye, kundevendte løsninger til deres eksisterende onlinekanal.

Ofte fordi man ikke havde nok styr på data til at kunne målrette og automatisere kundedialog og salg.

Data kommer før teknologi

Det kunne lyde som et teknisk problem.

Men i virkeligheden er det sjældent tekniske udfordringer, der står i vejen for virksomheders drømme om at blive mere datadrevne.

Oftest handler det om mangel på ledelsesforankring og manglende grundlæggende indsigt i, hvilke data man indsamler, hvem i forretningen der ejer data og til hvad og hvem man egentlig indsamler data.

Derfor starter vejen frem ikke på teknologidelen.

Det er i stedet en øvelse, der starter med, at man får sine datadefinitioner på plads og skaber klarhed over, hvad data er, hvor de er samlet, hvor og af hvem de bliver brugt, hvem der ejer data og hvor præcise og troværdige de reelt er.

Første konkrete skridt er at udvikle organisation og medarbejdere til at kunne udnytte data og definere de processer, man arbejder ud fra. Kort sagt, at demokratisere data via tilgængelighed for alle og skabe et fælles sprog om data.

Dernæst følger definitionen af klare datapolitikker og standarder som en vej til at vælge og implementere teknologier og løsninger, der helt præcist understøtter den tilgang til dataudnyttelse, som virksomheden har valgt.

En tilgang, der ofte kan være vidt forskellige fra organisation til organisation.

Toplederfokus er altafgørende

Én ting går dog igen, når vi ser på de virksomheder, der har succes med at drive forretningen med afsæt i dataindsigter.

Det er et strategisk fokus i topledelsen, som den centrale drivkraft bag de forandringer, der skal til for at gå fra dataindsamler til datadrevet.

Derfor er data governance i dag en strategisk opgave, der hører hjemme på topledelsesniveau - ikke en teknologiøvelse i it-afdelingen.

Netop derfor ser vi også, at topledelser i stigende grad engagerer sig i arbejdet med at få styr på data.

I både store og mindre danske virksomheder er der en voksende erkendelse af, at den digitale transformation af virksomheden begynder i forretningen og med afsæt i det ocean af data, det er så afgørende at få overblik over, kontrol med og omdannet til viden, man kan eksekvere klogt på.

Det er en vigtig erkendelse, der afliver myten om, at rejsen mod den datadrevede virksomhed starter med smart, ny teknologi.

Men endnu vigtigere, så er det en erkendelse, der i de kommende år vil accelerere skiftet mod en datadrevet, digital og mere konkurrencedygtig forretning hos rigtig mange virksomheder herhjemme.

Sådan griber du det an

Her er fem skridt på vejen mod den datadrevede organisation:

  1. Det er ikke teknologi, det handler om: Start med at erkende, at det at træffe forretningsbeslutninger med afsæt i dataindsigt handler om strategisk ledelsesfokus og datagovernance.

  2. Skab overblik og kortlæg data: Få klarhed over, hvad data er, hvor de er samlet, hvor og af hvem de bliver brugt, hvem der ejer data samt hvor præcise og troværdige data reelt er.

  3. Demokratiser data: Sørg for, at organisationen og processer er på plads til at udnytte og blive understøttet af data i hverdagen - at der er ét fælles datasprog på tværs af hele organisationen.

  4. One size doesn’t fit all: Definer jeres egne datapolitikker og standarder som fundament for at kunne investere klogt i de værktøjer og teknologier, der hjælper lige præcis jeres organisation.

  5. Ryd op i data og teknologer, der ikke understøtter organisationens datatilgang og fokuser 100 procent på de teknologier, der gør.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.