Artikel top billede

(Foto: JumpStory)

Den offentlige sektor blokerer effektivt væksten i life science tech

Klumme: Potentialet for en international dansk førerposition inden for udvikling af fremtidens digitale understøttelse af life science er enormt. Men det forudsætter, at den offentlige sektor bliver en medspiller i stedet for en modspiller.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

Danskerne stoler ikke på de offentlige myndigheders evne til at håndtere deres personlige data.

Det er der sådan set ingen grund til at fortænke dem i. Men den manglende tillid har flere alvorlige afledte effekter. Både for sundhed og mulighederne for dansk life science tech.

Digitaliseringsstyrelsen har offentliggjort en status på danskernes tillid til den digitale offentlige sektor.

De udlægger det selv som om, der er stor tillid: ”Et flertal” har således ifølge styrelsen tillid til det offentliges evne til at håndtere deres personlige data.

Det er selvfølgelig ikke direkte forkert, men når det kun med nød og næppe er over halvdelen, bør man måske skrue lidt ned for begejstringen.

Ingen adgang

I begyndelsen af november blev der afholdt en offentlig høring om brug af sundhedsdata hos DI på Rådhuspladsen.

De inviterede var repræsentanter fra både den offentlige sektor, forskere og private aktører inden for life science.

Anledning til høringen var en utilfredshed med både mulighederne for at få tilladelse og de praktiske forhindringer, der konstant spænder ben for, at forskellige aktører kan få adgang til sundhedsdata. Enten til brug i forskning eller udvikling af produkter.

Der blev delt mange interessante perspektiver på den åbne høring.

Desværre var der dog et, der gik igen, og det understreger, at vi har et problem i Danmark, som skal håndteres.

Digital udvikling bremses

Regeringen præsenterede i år et udspil til fremme af eksporten af life science-produkter.

Jeg har tidligere andetsteds være ud med riven omkring udspillet, da det har en helt åbenlys blind vinkel, når det kommer til det digitale.

Man satser på de medicinske produkter, der ellers klarer sig glimrende på egen hånd, og forbigår fuldstændig det enorme vækstlag inden for life science tech, som kunne levere produkter til eksport til hele verden.

Det vidner om den manglende forståelse af, hvad der konstituerer et life science-produkt.

Og det forklarer måske, hvorfor der ikke bliver investeret tilstrækkeligt i at give denne industri bedre vilkår.

Det bringer os tilbage til den manglende tillid, og hvad den kan betyde.

Den korte version er, at danskernes skepsis er velbegrundet, og der er noget fundamentalt galt med det offentlige Danmarks håndtering af it-sikkerhed.

Men vi bliver også nødt til at adresserer, at det offentlige helt overordnet ikke har en samlet struktureret strategi for håndtering og ikke mindst deling af persondata, herunder sundhedsdata.

At skrive at det sejler, er måske for meget, men det generelle indtryk er, at siloer, manglende koordinering, manglende viden og bureaukrati uden bund i faktiske behov eller logik er den gældende norm.

De onde kommercielle aktører

Konsekvensen af dette er - sammen med en udpræget utilbøjelighed til at ville have noget som helst med private og dermed kommercielle aktører at gøre - at der mere eller mindre er lukket af for adgang til brug af sundhedsdata.

En repræsentant fra en virksomhed, der udvikler digitale løsninger til overvågning af bivirkninger, kunne på den offentlige høring fortælle, at de i deres arbejde med ML og AI måtte gå til udlandet for at finde data til træningen.

Dette blev også adresseret af en repræsentant for en stor dansk medicokoncern. De vil meget gerne anvende dansk data, men tilgang og kvalitet er ikke til stede.

Det burde få alle alarmklokker til at ringe.

Potentialet for en international dansk førerposition inden for udvikling af fremtidens digitale understøttelse af life science er enormt.

Men det forudsætter, at den offentlige sektor bliver en medspiller i stedet for en modspiller.

Det indbefatter både, at man går væk fra den indgroede idé om, at private kommercielle leverandører skal ekskluderes, men i høj grad også at der bliver strammet gevaldigt op på sikkerheden, så danskerne med tillid overlader deres sundhedsdata i forvisning om, at de bliver håndteret korrekt.

Vi har muligheden for at gøre en forskel i mange menneskers hverdag med udvikling af nye behandlingsformer, medicin mv., og koblet sammen med, at det allerede i dag er en branche med enormt kommerciel succes, så det er bare at komme i gang.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.