Artikel top billede

(Foto: (c)2015 - Helloquence.com)

Er dit ERP-system på den grønne gren?

Klumme: Med det kontante fokus på ESG er det klart, at virksomheden skal kunne dokumentere, hvordan den styrer driften i forhold til bæredygtighed.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

2022 - et nyt år står for døren, og for mange også en intens arbejdsperiode.

For så snart den sidste nytårsraket er skudt af, banker årsrapporterne på døren. Årets første måneder er sæson for talgymnastik i de fleste virksomheder.

Den øgede klimabevidsthed, som har medført mange nødvendige tiltag, har også indflydelse på virksomhedsrapporteringen.

Flere undersøgelser dokumenterer, at pengestrømme i voksende omfang dirigeres af den grønne agenda, både når professionelle og private investerer, og når banker låner penge ud til erhvervskunder.

ESG (environmental, social & governance) - eller på dansk bæredygtighed - er således et vigtigt målepunkt, ikke kun i forhold til den bløde kapital som det at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere og kunder, men også i forhold økonomisk likviditet.

Ifølge Morningstar er der alene fra 2019-2020 sket en fordobling i ESG-investeringer fra 21 milliarder USD til 51,1 milliarder USD.

ESG går hånd i hånd med ERP

Med det kontante fokus på ESG er det klart, at virksomheden skal kunne dokumentere, hvordan den styrer driften i forhold til bæredygtighed.

Det rækker ikke blot at beskrive, hvad man gør for at reducere den negative påvirkning på miljø og samfund. Der skal tal på, præcis som der sættes tal på den økonomiske performance.

Ligesom ERP-systemet spiller en fundamental rolle i den traditionelle årsrapportering, så er det også den naturlige krumtap i ESG-rapporteringen.

Der foregår allerede en del systemtilpasninger i forhold til også at kunne håndtere ESG-målinger, men der er især tre ting, jeg mener, man skal fokusere på i ERP-systemet for at være godt klædt på til opgaven:

1. Kunstig intelligens

Det bliver meget hurtigt en uoverskuelig opgave for den menneskelige hjerne at styre både omkostninger, indtægter og miljøpåvirkning på produkt-, service- og driftsniveau.

Her kan kunstig intelligens (AI) træde til og fx sikre, at teknikere kører på kundebesøg efter en ruteplan, der er optimeret i forhold til kørte kilometer eller brændstofforbrug.

2. Cirkularitet

ERP-systemet bør understøtte et cirkulært mindset.

Det vil sige, at produkters miljøaftryk opgøres for hele livscyklussen og ikke blot omfatter produktionsdata.

Hvert produkt skal følges til dørs, og der skal beregnes og opsamles data om både de miljømæssige og økonomiske omkostninger ved henholdsvis genbrug, genindvinding, genfremstilling og skrot.

3. En 360-graders-løsning

Mange virksomheder anvender fortsat kun finansmodulet i deres ERP-system.

Det kan man ikke nøjes med, når man også skal rapportere på bæredygtighed. ESG kræver, at hele virksomheden er omfattet af systemet, herunder også forsyningskæder og dermed integration til eksterne leverandører, som skal kunne levere revidérbare data til ERP-systemet.

Sikring af kvalitetsdata

Det er en vedvarende læringsproces at arbejde med ESG-mål, men der er især to områder, der giver udfordringer i dataindsamlingsprocessen:

  1. Det kan være meget svært at navigere i de mange forskellige ESG-målemetoder, guides, protokoller, ranglister, registre, standarder mv., som er afkoblet fra selve rapporteringsprocessen.

    For mange vil det være en stejl læringskurve. Heldigvis findes der godkendte rapporteringsrammeværker, som kan være til at sikre, at data er korrekte og pålidelige.

  2. Der er ingen standarder. Hele ESG-rapporteringsområdet er stadig fragmenteret, og det er svært at finde en enkelt kilde til sandheden, som kan kobles til flere områder i ESG-datasystemet.

    Derfor er det vigtigt at anvende forretningssoftware, der kan integrere med mange forskellige og ofte uforenelige datakilder.

Derudover bør man overveje, hvilke andre teknologier og eksterne datakilder virksomheden med fordel kan anvende sammen med ERP-systemet for at komme i mål med ESG.

Det er for eksempel en fordel, hvis ERP-systemet kan dele data og styre processer med produktionsudstyr ved hjælp af IoT.

Det er ikke til diskussion, at vi står over for en ny æra, hvor det at måle ESG-performance bliver lige så naturligt som at måle og veje hver eneste krone og øre, som bidrager til forretningen.

Det vil medføre nye udfordringer og øget kompleksitet, som stiller krav til både organisationen og ERP-systemet. Det er en spændende opgave, som jeg glæder mig til at skrive mere om i 2022.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.