Artikel top billede

(Foto: (c)2015 - Helloquence.com)

Den digitale transformation er præget af dårlig ledelse i massivt omfang: For den handler jo slet ikke om teknologi

Klumme: Erfaringerne siger, at den digitale transformation giver store ledelsesudfordringer.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

I 2019 blev der forventet en samlet investering på 1.300 milliarder USD i digitale transformationsinitiativer baseret på en undersøgelse foretaget blandt 825 virksomheder globalt.

Formålet var at anvende investeringen til digitaliseringen for at forbedre effektiviteten, øge kundeværdien og skabe nye indtjeningsmuligheder. Men sådan blev det ikke helt.

Bedrøveligt nok viste forskningen nemlig, at hele 7 ud af 10 projekter ikke opnåede deres erklærede mål.

Det svarer til mere end 900 milliarder USD af investeringen, som ikke opnåede det forventede resultat.

Det tyder på dårlig ledelse i et massivt omfang.

Spørgsmålet er så - hvorfor gør lederne ikke det rigtige?

Digital transformation handler om mennesker.

Ledere har en enorm udfordring foran sig.

Peter Drucker formulerede denne udfordring ganske godt, da han sagde noget i retning af:

"Det vigtigste og faktisk det helt unikke bidrag fra ledelsen i det 20. århundrede var den halvtreds gange stigning i produktiviteten hos den manuelle arbejdstager i fremstillingsindustrien

Det vigtigste bidrag, ledelsen skal yde i det 21. århundrede, er på samme måde at øge produktiviteten af vidensarbejde og vidensarbejdere.

For at tage denne udfordring op skal vi genoverveje, hvordan vores teams arbejder sammen på tværs af virksomheden og anvender nye systemer og modeller, der benytter de optimale (digitale) værktøjer.

Det kræver ligeledes, at man har en fælles strategisk orientering (ledelses-mindset) mod markedet, og vel at mærke én, der svarer til den, kunderne og markedet forventer.

Først da kan vi beslutte, hvorvidt og hvorledes vi skal investere i digitale transformationer og derved undgå at risikere, at over 70 procent fejlinvesteres.

Så kan vi endelig gøre det muligt for vores digitale teams at fokusere på det, vi rent faktisk hyrede dem til at gøre, nemlig at drømme, skabe og innovere og få en profitabel vækst.

Vi har inspireret af ovennævnte undersøgelse gennemført en analyse af 90 danske virksomheder i forhold til deres opfattelse af:

- Vigtigheden af data og ny teknologi i det daglige arbejde.

- Virksomhedens modenhed ift. digital transformation.

- Virksomhedens vigtigste barriere.

- Ledernes mindset-gab.

- Hvilke organisatoriske mekanismer, der bedst sikrer strategisk brug af (big) data?

- Hvordan oplever du (big) data i din organisation?

I denne undersøgelse har vi således taget temperaturen på de mange og store ledelsesudfordringer, der opstår i forbindelse med den digitale transformation, hvorvidt den er ønskværdig og ikke mindst den store potentielle fejlrate, virksomheder oplever, når de går i gang med denne.

Hvor skal vi hen med digitaliseringen?

Fra Lewis Carroll (Alice in Wonderland mv.) har vi en rammende beskrivelse af udfordringerne:

“If you do not know where you are going, any road will get you there.”

Tilsvarende, hvis du ikke kan definere den digital transformation i virksomheden, vil enhver transformation tage dig et eller andet sted hen – men jo ikke nødvendigvis det rigtige sted.

Det er og bliver ledelsens ansvar at sørge for at gøre det rigtige rigtigt.

For at få succes kræves det rette mindset i samspillet mellem medarbejderne, lederne organisationen og kunderne/interessenterne.

Ser du verden, som den reelt er, eller ser du verden, som du er?

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.