Artikel top billede

(Foto: JumpStory)

Fem gode råd i den digitale transformation

Klumme: Datadrevne beslutninger leder typisk til bedre beslutninger. Ledere vil enten omfavne dette faktum eller blive erstattet af andre, der gør. I sektor efter sektor vil virksomheder, der finder ud af at kombinere domæneekspertise med dataindsigt, trække fra deres konkurrenter.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

De gode råd er gratis.

Hvis virksomhederne skal høste det fulde udbytte af at anvende (big) data, er der efter vores erfaring fem hovedområder, der særligt bør fokuseres på:

1. Mindset og virksomhedskultur

Det første spørgsmål, som en datadrevet organisation skal stille sig selv, er ikke "Hvad tror vi?" men "Hvad ved vi?"

Dette kræver derfor et skridt væk fra at handle udelukkende på fornemmelser og erfaring. Det kræver at være åben overfor nye måder at tænke på, inspireret af nye typer data.

Alt for ofte ser vi ledere, der krydrer deres rapporter/analyser med masser af udvalgte data, der netop understøtter beslutninger, som de traf, fordi de er den højest betalte person - en Hippo-tilgang ("highest paid person's opinion").

En sådan udvælgelse kan være bevidst eller ubevidst og risikerer nemt at forringe beslutningsprocessen.

2. Lederskab

Når virksomheder lykkes med big data, er det ikke blot fordi, de har flere eller bedre data, men fordi de har ledelsesteams, der sætter klare mål og definerer, hvad der kræves for at blive succesfuld.

De tør stille de kritiske spørgsmål.

Det er derfor vigtigt, at man har en strategisk forankring omkring indsamling, analyse, deling og proaktiv anvendelse af data.

Big data alene kan ikke erstatte behovet for en vision eller kritisk indsigt.

Tværtimod kræver det stadig, at virksomhedsledere får øje på og udvælger den rigtige mulighed for organisation, forstår hvordan et marked udvikler sig, tænker anderledes og er i synk med kundernes præferencer.

Med en sådan kombination kan der formuleres en overbevisende vision, der skaber nye og relevante tilbud/services, motiverer medarbejdere, partnere, aktionærer til at omfavne denne vision og arbejde hårdere for at realisere denne samt - og ikke mindst - skabe værdi for både virksomhed og kunderne,

De succesrige organisationer i det næste årti vil være dem, hvis ledere kan gøre alt dette og samtidig kan ændre den måde, deres organisationer træffer mange beslutninger på baseret på en erkendelse af, at verden ikke er, som de selv ser den, men hele tiden udvikler sig og er i hastig forandring.

3. Talentledelse

Efterhånden som data bliver billigere og lettere tilgængelig, bliver behovet for at kunne anvende data til gensidig værdiskabelse markant øget.

Der er mangel på ”dataforskere” og andre fagfolk, der er dygtige til at arbejde med store mængder information.

Derfor er der brug en ”demokratisering” af adgang til data.

Nye kompetencer i udformningen af eksperimenter/test kan hjælpe med at krydse kløften mellem korrelation og årsagssammenhæng.

De datascientists, som sidder i interaktionsværdikæden mellem kunde og virksomheder, skal kunne foretage analyser og forudse adfærd, som giver en rettesnor til, hvordan projekter skal/bør prioriteres i forhold til de begrænsede ressourcer, som firmaer har.

4. Teknologi

De værktøjer, der er tilgængelige til at håndtere volumen, hastighed mv., er forbedret betydeligt i de senere år.

Generelt er disse teknologier ikke uoverkommeligt dyre, og meget af softwaren er open source. For eksempel er Hadoop ofte anvendt, og her kombineres standardløsninger med open source-software

Disse teknologier kræver dog ofte nye analytiske færdigheder. Der skal ofte arbejdes intenst med at få integreret relevante interne og eksterne datakilder og få dem formidlet for eksempel via dashboards.

Derved flyttes viden og beslutninger ud i organisationen.

Men husk, den digitale transformation starter ikke med et teknologifokus. Teknologi skal understøtte mindset, virksomhedskulturen samt lederskabet.

Teknologien kan, anvendt rigtigt, medvirke til at demokratisere data og indsigt i hele organisation og dermed være et vigtigt værktøj til at øge virkningsgraden af interaktionen i værdikæden med virksomhedens kunder og andre interessenter.

En anden udfordring er, at et nyt mindset, strategi og forretningsmodel mod kunder og marked kan udfordre eksisterende teknologi og set up.

Hvis der arbejdes med ”beskidt” data, så kommer datascientister til at anvende 80 procent af deres tid på at finde, rense og tilpasse data til analyse, og kun 20 procent på analyser.

Er governance baseret på monolitter eller containere? Hvad er mest optimal i forhold til ny forretnings-model/kunderejse?

Husk igen, at det ikke er et it-projekt til at starte med! Den digitale transformation starter med mindset og ledelse.

5. Beslutningstagning

En effektiv organisation placerer samt deler oplysninger og de relevante beslutningsrettigheder på samme sted.

Data og kundeindsigt skal/bør ”demokratiseres” i langt de fleste organisationer, ellers mistes handlekraft og agilitet i forhold til kunder og marked.

Den fremsynede leder vil skabe en organisation, der er fleksibel nok til at minimere "ikke opfundet her"-syndromet og maksimere det tværfunktionelle samarbejde.

Folk, der forstår problemerne, skal bringes sammen med de rigtige data på tværs af organisationen. Dette skaber en tværfaglig tilgang, der sikrer optimale løsninger og bidrager til en digital transformation.

Konklusionen er klar:

Datadrevne beslutninger leder typisk til bedre beslutninger. Ledere vil enten omfavne dette faktum eller blive erstattet af andre, der gør.

I sektor efter sektor vil virksomheder, der finder ud af at kombinere domæneekspertise med dataindsigt, trække fra deres konkurrenter.

En udfordring er dog, at man nogle gange som leder vil fornægte data – fordi man ikke ser verden, som den reelt er, men som man selv er.

Så hvis data ikke flugter med ens egen oplevelse, kan det give nogle bump på vejen - så det hele starter inde i ens hoved – med ens mindset.

Er dit mindset synkront med dine kollegaers og virksomheden. Er I enige om:

  • Vigtigheden af data og ny teknologi i det daglige arbejde?

  • Hvor moden virksomheden er? Er I klar til den digitale transformation?

  • Hvad de største barrierer er i virksomheden?

  • Hvilke organisatoriske mekanismer, sikrer bedst strategisk brug af (Big) Data?

  • Hvordan I oplever anvendelse (Big) Data i din organisation?

Sidst men absolut ikke mindst – Er jeres mindset synkront med kundernes?

God arbejdslyst med den digitale transformation.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.