Artikel top billede

(Foto: Computerworld)

Nye udbuds-regler på vej: SKI vil have indført disse syv markante ændringer i de danske udbudsregler

En række kommende ændringer i de danske udbuds-regler skal gøre det langt nemmere for både it-kunder og it-leverandører at håndtere de offentlige udbud. Se her, hvad der er på trapperne.

Det har været på vej længe, men nu skulle det være sikkert og vist:

Inden for de kommende måneder indledes slutfasen i vedtagelsen af Danmarks nye udbudsregler, som sigter mod at gøre håndteringen af de offentlige udbud langt nemmere, end det er tilfældet i dag.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) ventes nemlig inden for de kommende par måneder at fremsætte det endelige lovforslag til revidering af den nuværende udbudslov.

En helt central aktør i håndteringen af udbudsreglerne er SKI - Statens og Kommunenes Indkøbsservice - der står for at udbyde store opgaver på vegne af en lang række af de offentlige myndigheder.

Det gælder ikke mindst it-opgaver, der via SKI bliver udbudt i ofte mange millioner kroners klassen.

Syv konkrete forslag

SKI har efter samråd med flere erhvervsorganisationer nu indsendt syv konkrete forslag til Folketingets Erhvervsudvalg til forbedring af de nuværende udbudsregler.

Ifølge SKI skal de syv forslag samlet set gøre det billigere og nemmere for både leverandører og offentlige indkøbere at deltage i udbud.

“Forslagene vil ligeledes kunne styrke rammerne for, at aktører i den offentlige sektor bedre kan anskaffe omkostningseffektive og innovative løsninger fra virksomhederne,” lyder det fra SKI til Folketingets Erhvervsudvalg.

De syv forslag fra SKI er:

- Bedre adgang for mindre og mellemstore virksomheder (‘SMV’er’].

- Større mulighed for at tilpasse udbudsmaterialet i udbudsprocessen.

- Udvidet adgang til brug af fleksible udbudsformer.

- Forenkling af sortimentsudbud.

- Indkøb under tærskelværdien.

- Udvidet adgang til at ændre kontrakter i driftsfasen.

- Lettere dokumentationskrav.

Mange udbud annulleres

SKI peger blandt andet på, at hvert fjerde udbud - alt iberegnet - i dag annulleres.

Det skyldes ikke mindst, at der er ret stramme regler for hvor store ændringer, der må indføjes i udbud, som allerede er offentliggjort.

Dette problem vil kunne løses ved at fire på reglerne og gøre det nemmere at indføre ændringer i krav og lignende, uden at hele udbuddet af den grund nødvendigvis skal annulleres helt for blot at blive udbudt igen kort tid efter.

“Det vil gøre det nemmere for ordregivere at imødekomme den feedback, som virksomhederne afgiver sent i udbudsprocessen – og som kan føre til en bedre kontrakt og dermed bedre samhandel mellem den offentlige og den private sektor. I dag kan ordregivere kun i meget begrænset omfang justere udbudsmaterialet uden først at måtte annullere og genudbyde nyt materiale,” meddeler SKI.

SKI mener desuden, at det skal være nemmere at anvende de nyere dynamiske indkøbsssystemer, hvor leverandører løbende kan tages ind som leverandører under givne udbud.

Det er i dag ‘unødigt besværligt’ at anvende det dynamiske indkøbssystem, lyder det fra SKI, der peger på, at modellen ellers er god til at få mindre virksomheder med som leverandører til det offentlige.

Dansk særregel

“Desværre er der i udbudsloven indført en dansk særregel, der kan gøre indkøbet i et dynamisk indkøbssystem voldsomt ressourcekrævende for ordregiverne og dermed mindre attraktivt at benytte,” meddeler SKI.

Det sker med henvisning til, at den offentlige myndighed i dag skal give hver leverandør en konkret begrundelse for, at leverandøren er kommet med eller ej på et dynamisk udbud.

“Det bliver hurtigt en uforholdsmæssig stor opgave, hvis ordregiveren ønsker at evaluere på kvalitet, og der samtidig er rigtig mange virksomheder i spil, som det eksempelvis er tilfældet i SKI’s dynamisk indkøbssystem for software. Den danske særregel kan ændres ved at justere udbudslovens § 171,” meddeler SKI.

Du finder hele SKI’s forslag til Folketingets Erhvervsudvalg ved at klikke her.