Artikel top billede

Alternativ logning er nu trådt i kraft: Teleudbydere forpligtes til at foretage vis form for målrettet geografisk logning

Efter EU-dom i april umuliggjorde nye danske logningsregler, har Rigspolitiet 28. juni 2022 pålagt teleudbydere at foretage ny form for målrettet logning. Disse trafikdata skal opbevares i et år fra registreringstidspunktet.

Siden begyndelsen af april har det danske politi haft begrænset adgang til loggede data fra teleselskaberne.

Det skyldes en EU-dom fra 5. april, som fik store konsekvenser for de ellers spritnye danske logningsregler, som på det tidspunkt havde været gældende i mindre end en uge.

Men Justitsministeriet har justeret i logningsreglerne, og nu er alternativ model, der gerne skulle leve op til EU-reglerne, trådt i kraft i går 28. juni.

Med det nye sæt regler forpligtes teleudbydere til fortsat at foretage en vis målrettet geografisk logning af trafikdata.

Teleudbydere skal nemlig foretage målrettet geografisk logning af områder, hvor der er et højt antal anmeldelser af grov kriminalitet samt visse – men ikke alle – sikringskritiske områder, lyder det.

Udbyderne skal opbevare disse data i ét år fra registreringstidspunktet.

"Teledata er et vigtigt værktøj for politiet og anklagemyndigheden. Derfor er det et vigtigt skridt, at telebyderne nu forpligtes til at foretage en vis målrettet logning for at bekæmpe grov kriminalitet," lyder det fra Justitsminister Mattias Tesfaye (S) i en meddelelse.

"EU-dommen af 5. april 2022 har desværre haft betydning for politiets og anklagemyndighedens mulighed for at efterforske og strafforfølge grov kriminalitet. Men med de tiltag, vi har taget nu, har vi forsøgt at afbøde konsekvenserne mest muligt."

Arbejder videre på at indføre mere logning

Justitsministeriet havde med de nye danske logningsregler lagt op til en langt bredere logning af danskerne - såkaldt generelt og udifferentieret logning af store dele af Danmark af hensyn til nationale sikkerhed.

Det slog EU-dommen dog fast ikke var forenelig med EU-retten.

Trods et nederlag til de danske regler, hæfte Justitsministeriet sig dog ved, at politiet i de områder, som ikke omfattes af den nye målrettede geografiske logning, vil kunne indhente teledata, som udbyderne råder over på andet grundlag end en logningspligt.

Justitsministeriet arbejder desuden sammen med myndighederne og teleudbyderne på at få afklaret mulighederne for at iværksætte yderligere dele af den målrettede logning hurtigst muligt.