Artikel top billede

Teleselskaberne ånder lettet op: Nu ændres de omstridte logningsregler

I telebranchen er der tilfredshed med, at Justitsministeriet planlægger at ændre i den helt nye logningslov.

En EU-dom får nu Justitsministeriet til at ændre på den blot to måneder gamle logningslov.

Ændringerne bliver ifølge Berlingske modtaget positivt af den danske telebranche, der tidligere har udtrykt frustrationer over skulle bruge ressourcer på at navigere i de skiftende love og regler på området.

“Vi synes, at det er godt, hvad man gør nu. Vi står et bedre sted nu, end vi har gjort før,” siger Jakob Willer, direktør for interesseorganisationen Teleindustrien i Danmark, til Berlingske.

Nye regler efter sommerferien
De nye regler vil ifølge Jakob Willer præcisere, at såkaldt generel og udifferentieret logning kun må bruges, når det er spørgsmål om national sikkerhed.

Justitsministeriet vil derfor efter sommerferien fremsætte et lovforslag at ændre retsplejelovens regler således, at de kommer til at være i overensstemmelse med EU-retten.

Indti da, meddeler Justitsministeriet ifølge Berlingske, vil reglerne blive fortolket og anvendt i overensstemmelse med EU-retten.