Artikel top billede

Geopolitik: Covid-19 og Ukraine var bare en optakt – nu kommer stormen

I sin nye bog The End of the World is Just the Beginning: Mapping the Collapse of Globalization skitserer den geopolitiske ekspert Peter Zeihan en fremtid, hvor globale forsyningskæder bryder sammen og hver nation er sig selv nærmest.

I et halvt århundrede har vi været vant til internationalt samarbejde samt bundsolide og stadig mere komplekse forsyningskæder, hvor det kunne svare sig at producere ressourcer på den anden side af kloden.

Samtidig havde vi udsigt til en overvejende fredsommelig fremtid. For over det hele vågede Uncle Sam og var klar til at slå ned med hård hånd, når krigsglade statsledere alligevel ikke helt kunne holde sig i skindet.

Globaliseringen var en fin drøm, men den varede ikke ved, og 2019 var det sidste virkelig gode år. Nu skal vi vænne os til, at lande i højere grad er sig selv nærmest. Det vil blive noget rod og udfordre statsledere på et niveau, der næsten forekommer dystopisk.

Det er den verden, den geopolitiske analytiker Peter Zeihan beskriver i sin nye bog The End of the World is Just the Beginning: Mapping the Collapse of Globalization.

Han forudser, at nationer i fremtiden må prioritere selv at producere tilstrækkeligt med mad til holde deres befolkninger mætte – samtidig med, at de skal arbejde hårdt for at sikre tilstrækkeligt med energi og essentielle ressourcer til produktion.

Det er en simpel nødvendighed, når man ikke længere kan regne ubetinget med det komplekse globale forsyningsnetværk og hvor USA får stadig mindre lyst til at spille rollen som global politibetjent.

Bogen udkom midt i juni, og det er svært at komme uden om, at Zeihans timing er ganske god. For netop som verden så småt var ved at komme sig over Covid-19, invaderede Rusland nabolandet Ukraine og kastede på ny grus i både den globale forsyning af energi og fødevarer.

Invasionen gav også det endelige nådestød til forestillingen om, at vi med øget samhandel bevægede sig mod en stadig mere fredelig fremtid, hvor to nationer med McDonald’s aldrig røg i totterne på hinanden.

Oven i det hele kommer, fremhæver Zeihan, at stadig flere lande skal håndtere et stagnerende eller ligefrem faldende indbyggerantal. Det gør ganske vist, at de skal producere mindre mad, og det er jo fint nok. Men samtidig vil færre hænder gøre det svært at bevare den vækst i økonomi og velfærd, vi har vænnet os til.

Man kan ikke beskylde Peter Zeihan for at være jubeloptimist. Men han er værd at lytte til, hvis man vil have en idé om, hvad vi måske kan vente os af de kommende år. Det er nok klogt at spænde sikkerhedsselen.

Peter Zeihan uddyber også sine pointer i dette rigtig udmærkede interview.

Titel: The End of the World is Just the Beginning: Mapping the Collapse of Globalization / Forfatter: Peter Zeihan