Artikel top billede

(Foto: Computerworld)

Stortest: 7 super nas'er

Nas har øget fleksibiliteten i vores hjemlige netværk. De fordele, som centraliseret datalagring med backup og streaming-funktion fører med sig, er ikke negligerbare. Samtidig er prisen blevet overkommelig, og det er derfor blevet tid til at få afgjort, hvilken nas der er den bedste lige nu.

Af Carsten Sørensen, Alt om Data

Denne artikel er oprindeligt bragt på Alt om Data. Computerworld overtog i november 2022 Alt om Data. Du kan læse mere om overtagelsen her.

Alt om DATA har denne gang kigget på syv forskellige 2-bays nas-enheder. Førnævnte akronym står for network attached storage, hvilket overordnet beskriver enhedernes funktion meget godt, om end ikke tilbundsgående.

Nas’er har nemlig potentiale til at være meget mere end harddiske i et chassis, der er koblet til netværket. Det varierer selvfølgelig fra nas til nas, men der er righoldige muligheder selv i de 2-bays nas’er, denne test omhandler.

Udgangspunktet for denne test er nas-enheder i det private. Men der deltager også enheder, der fra producentens side er tiltænkt anvendelse i mindre og mellemstore virksomheder.

Nu udelukker det ene ikke det andet, virksomhedsfunktioner går som regel i spænd med de funktioner, vi private higer efter. Prisniveauet vil forventeligt afspejle funktionaliteten.

Priserne svinger en del her, men der er også tale om mange variabler i denne test. Ikke mindst harddiskbestykningen.

Nas, de drevne spørgsmål

Vores 2-bays nas’er adskiller sig desuden indbyrdes på mindst et andet område. Nogle nas kommer nemlig helt uden monterede og medfølgende harddiske, to af nas-enhederne kommer med en monteret harddisk, og endelig kommer to af deltagerne færdigmonteret med to installerede harddiske.

Den umiddelbart letteste opsætning er, hvor der er monteret to drev, og alle konfigurationsmuligheder kan benyttes fra start. Kommer nas-enheden uden drev, vil den indledningsvis være billigere i indkøb, og man kan selv bestemme, hvilke drev der skal i den.

Det gør, at man kan udvælge drev efter temperament. Her vil det som nybegynder oftest være en fordel at skele til, om producenten af nas-enheden anbefaler bestemte drev.

Det kan være fristende at sætte virkelig hurtige harddiske i den nyindkøbte nas. Men det kan i yderste situation medføre overophedning eller markant øget blæserstøj som følge af, at meget hurtige drev ofte udvikler meget mere varme end mere energirigtige drev. Ved nas-modeller, hvor der blot er installeret et drev, er det bedst som minimum at købe et drev med samme kapacitet som den medfølgende.

Gør man ikke det, vil man, hvis man vælger opsætning i raid 1, opdage, at den resulterende drevkapacitet blot vil være samme som det mindste drev i raidopsætningen.

Ergo vil et 500GB drev kombineret med et 1TB drev i raid 1 medføre en samlet kapacitet på 500GB. Har man to drev i sin nas, er næste spørgsmål, om man vil anvende dem som to enkeltdrev, jbod eller raid 0 eller 1.

Den største forskel ligger mellem raid 0 og 1. Ved den første bevares den totale kapacitet, to 1TB drev giver altså 2TB lagringsplads. Ved raid 1 halveres kapaciteten, idet indholdet spejles indholdet fra det ene drev over på det andet drev. Det gives større datasikkerhed, men koster kapacitetsmæssigt og er potentielt ikke så hurtigt som raid 0.

Stil krav, ellers gør det nas

Selvom valget er faldet på den pladsmæssige og delvist prisvenlige 2-bays nas-løsning som her i testen, er der stadig mange overvejelser, man kan gøre sig. En 2-bays nas kan som sagt købes med et, to eller helt uden monterede drev.

Nogle modeller fås endog i alle tre udgaver. Det er lidt af et temperamentsspørgsmål. Men hvis man køber en nas med et drev, vil raidopsætning ikke være mulig, inden et ekstradrev anskaffes.

Hvis man skal anvende sin nas til virksomhedsformål i et domænekontrolleret miljø, skal man også sikre sig, at nas-enheden understøtter dette. Alle nas kan i princippet tilgås via en browser fra tilsluttede computerklienter uanset operativsystem.

Men der kan være diverse hjælpeprogrammer eller værktøjer, der blot fungerer under bestemte operativsystemer. Hvad er vægtningen mellem behovet for lagring, backupfunktion, features, fleksibilitet med videre?

Det er vigtigt at stille krav til, hvad den pågældende nas-enhed som minimum skal kunne. På den anden side kan det være en fordel med en forholdsvis simpel nas, hvis man ikke er så meget til det tekniske.

Brugervenligheden kan delvist hænge sammen med dette. Flere funktioner kan mindske overskueligheden. Når det er sagt, kan brugerinterfacet og hjælpeprogrammer gøre en stor forskel på, hvorledes den samlede brugeroplevelse føles.

Design kan også spille en rolle, men alt efter placering er det nok snarere støjudvikling og potentiel varmeudvikling, der betyder en del for denne type enheder.

Hastigheden betyder selvfølgelig også meget. Den er kraftigt afhængig af mange eksterne faktorer, hvilket skal tages med i overvejelserne. Vi vægter energiforbruget højt, ikke mindst fordi det er enheder, der altid står tændt.

En vigtig detalje er at holde øje med firmwareopdateringer. De kan forbedre eksisterende features eller tilføje helt nye.

Testgrundlag

Spørgsmålet, der rejste sig, var, hvorledes ydelsen skulle tes-tes mest retfærdigt med producenternes forskellige drevbestykninger in mente. Valget af harddiske samt deres opsætning har en stor indvirkning på nas-enhedernes ydelse, ud over den indbyggede processor, rammene, raidcontrollere og andre hardwaremæssige tiltag.

Det gav lidt overvejelser, selvom ydelsen med 15 procent var underlagt brugervenlighed, features og lavt energiforbrug i betydning. Optimalt skulle alle nas performancetestes med samme harddiske for at kunne isolere, hvorledes enheden egenhændigt påvirkede ydelsen.

De to nas-enheder, som kom med komplet drevbestykning, syntes vi ikke, der skulle skiftes drev på, da de betegnede producentens endegyldige bud på, hvorledes disse nas skulle være.

Der var heller ikke samme harddiskmodeller i de to nas med to installerede harddiske. Det blev derfor besluttet at anvende to til rådighed stående 500GB Samsung HD502HJ-harddiske i de nas-enheder, der kom uden monterede harddiske.

Tre nas-enheder kom med et drev installeret fra fabrikken, de ville for så vidt kunne testes for ydelse med dette ene drev monteret. Da alle de andre nas-enheder blev testet med to monterede drev fortrinsvis i raid 1, blev det valgt, at disse tre ligeledes blev det.

To af dem blev testet med det oprindelige drev suppleret med et tilsvarende, lånt fra en anden af fabrikantens nas-enheder, vi havde inde til en anden test. Den sidste var det ikke muligt at benytte samme metode til, derfor skiftedes det oprindelige drev fra fabrikkens side ud med de to Samsung HD502HJ-harddiske.

Sådan testede vi

Vi koblede vores test-nas til en Sitecom WL-350GB-router. Til målingerne anvendtes en MSI FX700-bærbar, der til dette formål ligeledes var koblet til samme router via 1Gbit/s ethernetforbindelse.

Hastighedsmålingerne blev dels foretaget med CrystalDiskMark 3.0, dels via kopiering af filer i forskellige størrelser og mængder såvel til og fra nas-enheden.

Desuden blev der foretaget en backup af 2,34GB data fra FX700 til netværksenhederne, og tidsforbruget blev målt.

Energiforbruget blev målt og støjniveauet noteret sammen med de generelle fysiske egenskaber for nas-enheden.

Det blev noteret, hvor mange features de forskellige enheder rådede over, samt hvilke typer det var. Alle features kunne ikke afprøves inden for testens tidsramme, men det blev afprøvet, hvorledes enkelte features var at håndtere. Heriblandt kan nævnes streaming af diverse videoer og musik fra netværksdrevet.

Der blev ligeledes lagt stor vægt på, hvor brugervenlige de forskellige brugerinterfaces og hjælpeprogrammer var.

Læs testene i boksen til højre.

[themepacific_accordion]
[themepacific_accordion_section title="Fakta"]

Test i denne serie:

[/themepacific_accordion_section]
[themepacific_accordion_section title="Fakta"]

Læs konklusionen her:

[/themepacific_accordion_section]
[/themepacific_accordion]