Artikel top billede

(Foto: Computerworld)

Guide: Lav original musik med VCV Rack

Uanset om man elsker elektronisk musik eller foretrækker buldrende spektakel, er der ikke helt noget som en modulær analog synthesizer. Ideen bag dem er temmelig enkel.

Af Torben Okholm, Alt om Data

Denne artikel er oprindeligt bragt på Alt om Data. Computerworld overtog i november 2022 Alt om Data. Du kan læse mere om overtagelsen her.

Man begynder med en signalspænding, der bliver genereret af en oscillator. Send denne spænding gennem en række moduler, der hver ændrer den oprindelige bølgeform og ændrer dens lyd. Når din ændrede spænding når frem til højttalerne, har du (teoretisk) lavet den om til noget enestående, og de muligheder, der ligger i modulær syntese – input, output og en voksende struktur – betyder, at der findes en endeløs variation af mulige resultater.

VCV Rack emulerer trofast analogt synthesizerudstyr. Det er gået så vidt, at nogle producenter af virkelige moduler har lavet deres egne virtuelle ækvivalenter, der er så tæt på originalerne, at patches – konfigurationer af knapper og håndtag, der skaber en bestemt lyd – troværdigt kan blive genskabt i Rack fra den fysiske hardware.

Der er dog intet, der er 100 procent nøjagtigt med analog syntese, og intet er klippefast. Du finder måske aldrig præcis den samme lyd to gange, men rejsen undervejs er vældig underholdende. Husk blot at passe på dine højttalere, for du ved aldrig, hvilken støj du kan komme til at lave.

1 Lav noget støj

Når Rack er installeret og kører (det kan du sagtens finde ud af med et par klik), kan du se et tomt rack. Lad os begynde med at fylde det op. Højreklik på et tomt område, og vælg “Core > Audio Interface” for at tilføje et outputmodul. Brug rullemenuen under “Audio Device” til at vælge dit lydkort, og højreklik igen på et tomt område for at tilføje “Fundamental > VCO-1.” VCO er en spændingskontrolleret oscillator, i realiteten en lydgenerator.

Skru ned for lydstyrken, og klik og træk fra VCO’ens “SQR”-port til et af de nummererede output [Billede A] på audio-interfacet. Du hører en tone fra en af højttalerne, og det er et tegn på succes. Hvis du drejer på “Freq”-knappen, bør lyden ændre sig.

Billede A

2 Juster niveauerne

Træk ledningen ud for at stoppe støjen, og tilføj så nogle flere moduler. Begynd med at tilføje VC Mixer (en simple mixer) og VCA (en spændingsstyret forstærker). Du finder dem begge i sektionen “Fundamentals”.

Slut et par af dine VCO-output til separate kanaler på mixeren, slut de øverste outputkanaler til den øverste sektion på VCA’en, og forbind så kanalerne 1 og 2 fra dit audiointerface til outputtet [Billede B] fra VCA’en. Ved hjælp af mixerens knapper kan du afbalancere de to kanaler og styre signalets generelle lydstyrke.

Billede B

3 Indstil lyden

Med Scope (“Fundamentals > Scope”) kan du få noget visuel feedback på det signal, du genererer. Tilføj blot rn, og knyt dens “X in”-stik til VCA-outputtet, idet du justerer X-skalaen, indtil bølgeformen har en fornuftig højde. Hvis du scoper en firkantet bølge ud eller bruger en kombination, der omfatter sådan en, vil du sandsynligvis bemærke nogle ujævne kanter.

Dem kan et filter som “Fundamentals > VCF” være med til at glatte ud. Tilføj et, placer endnu en VC Mixer ved siden af det, knyt outputtet fra din oprindelige mixer til VCF-inputtet, knyt så HPF- og LPF-outputtene fra filteret til de individuelle kanaler på den nye mixer.

Der er tale om de høje og lave filtre, og de udglatter i realiteten lydens højeste og nederste ender. Forbind din mixers output til inputtet på din originale VCA [Billede C], og justér knapperne for at afprøve den nye lyd.

Billede C

4 Tilføj dynamik

Hidtil har vi arbejdet med en flad tone, men der er ingen grund til at holde sig til en enkelttone-generator. Lad os tilføje endnu en og gøre den til en LFO-1, en lavfrekvens-oscillator. En LFO bliver sjældent brugt som et instrument i sig selv, fordi hovedparten af dens rækkevidde ikke kan registreres som lyd.

I stedet bliver en LFO brugt som trigger for andre ting. I dette tilfælde sluttes dens sinusbølge-output [Billede D] til drev-inputtet fra VCF. Mens LFO’en pulserer (og du kan kontrollere dens hastighed med dens “Freq”-knap), tilføjer den en smule periodisk knas til din tone. Prøv det samme output i alle VCF’ets inputs for at se, hvordan det påvirker lyden, idet du skruer op på VCA, når det er nødvendigt.

Billede D

Midi-instrumenter

Hvis du har et MIDI-klaviatur, bør du føje MIDI til CV. Så kan du bruge noder fra klaviaturets taster (1V/Oct), deres hastighed og (hvis dit klaviatur understøtter det) anslagsfølsomhed plus modulationsknapperne til at kontrollere alt, hvad der har et input.

Det kan være så enkelt som at forbinde klaviaturets 1V/Oct-output til en VCO’s V/Oct, eller det kan være langt mere komplekst – modulære synthesizere kræver mængder af udforskning og eksperimenter, og det er helt op til dig selv at finde en lyd, du vil elske. Hvis du ikke har et MIDI-klaviatur, kan du alligevel blive lidt mere interaktiv med dine instrumenter.

Download og installer Virtual MIDI Piano Keyboard og MIDI OX og MIDI Yoke, og sæt VMKB’s output til MIDI Yoke. Føj et MIDI-til-CV-modul til din synthesizer, indstil dets interface til det relevante input, forbind dets 1V/Oct-port til noget interessant, og brug tasterne på dit computertastatur til at spille.

Husk, at de andre MIDI-output er ubrugelige, hvis du spiller på denne måde, fordi dit virtuelle klaviatur er begrænset til rene on/off-spændinger.

5 Puls på puls

LFO giver din lyd karakter, men en sequencer omdanner din synthesizer fra at være en drone til at blive en rytmisk maskine. Føj “Fundamentals > SEQ-3” til dit rack, og prøv ikke at blive for intimideret – det er en ret enkel tingest. Hver outputrække sender et signal, bestemt af rækken af knapper, når strømmen (repræsenteret af de blinkende grønne lamper forneden) går igennem.

Forbind “Row 1”-outputtet til “Exp”-inputtet på VCA’en, og slut dernæst det firkantede bølge-output fra dit LFO til det eksterne input på sequenceren. Skru nu helt op på knapperne 1, 3, 5 og 7 – du kan høre din tone pulsere til og fra.

Tilføj endnu en sequencer, slut port-outputtet fra den originale til det eksterne input på den nye, så de bliver synkroniseret, og send så dens række 1 ind i V/Oct-inputtet [Billede E] på det første VCO-1-instrument, vi tilføjede. Nu kan du bruge knapperne til at kontrollere den tone, der bliver spillet ved hvert taktslag.

Billede E

6 Valgmuligheder

Flere rækker betyder, at vi kan bruge sekvenser, der er længere end blot otte takter. Tilføj en Sequential Switch 2, og slut hvert rækkeoutput fra din anden sequencer til et separat et af dets input. Slut sequencerens sidste port-output til switchens clock-input, og indstil “2:3:4”-switchen til 3.

Nu bør du kunne se det grønne lys gå imellem hvert af dine tre input. Forbind nu den sekventielle switchs output til din VCO’s V/Oct-input [Billede F], og glæd dig over et nodeudvalg på tre rækker.

Billede F