Artikel top billede

(Foto: Dan Jensen)

Otte nødvendige skridt på vejen til at blive en datadreven virksomhed

Klumme: Her kommer en guide, som kan anvendes, når I skal omdanne jeres data til en strategisk ressource.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

Mangler I inspiration til at omdanne data til en strategisk ressource? Så vil vi gerne guide jer igennem otte uundværlige steps, der skaber værdi i form af nye tjenester, ny viden og mere effektiv styring af drift ved aktivt at bruge data.

Langt de fleste virksomheder, store som små, besidder data, der i mange tilfælde udgør et unikt forretningspotentiale, men mange er ikke klar over værdien af deres data, og hvad de skal stille op med dem.

I Redpill Linpro har vi siden 2008 hjulpet virksomheder og institutioner i hele Norden med deres digitale transformationer gennem API-services, it-automation, cloudtjenester m.m.

I den tid er vi stødt på de fleste faldgruber, hvad angår omlægningen fra et ikke datadrevet forretningsgrundlag til et datadrevet.

Her kommer vores guide til, hvordan I omdanner jeres data til en strategisk ressource.

Læg en strategi

Sørg for at have en vision for, hvad dine data skal bruges til. Her er en veldefineret strategi en stor hjælp, fordi den er med til at sikre allokering af ressourcer og prioriteringer.

Strategien bør indeholde langsigtede mål, men også delmål, der kontinuerligt følges op på.

Ideelt set bør delmålene formuleres som KPI’er, der er enkle at forstå og følge. Herudover er det vigtigt at beslutte, hvem som ’ejer’ strategien.

Desuden har ægte engagement og støtte fra topledelsen afgørende betydning for, hvorvidt projektet lykkes.

Sæt dit team

Beslut dig for, hvordan projektet skal ledes.

Det inkluderer stillingtagen til, hvilke personer som skal være ansvarlige, men også hvordan selve projektet skal styres.

Projektleder bør have relevant erfaring, mens teamet naturligvis skal have viden og kompetencer inden for feltet dataanalyse og datavidenskab.

Det kan måske betyde, at der skal hyres ekstern konsulenthjælp ind i begyndelsen af projektet, da de fleste virksomheder ikke har kompetencerne in-house.

Næste skridt er at beslutte, hvordan projektets ressourcer skal organiseres, og hvilken metode der skal bruges til at følge op på fremgangen.

Planlæg driften

Det er vigtigt, at du etablerer rutiner for drift og vedligeholdelse af dine data og dit datamiljø så tidlig som mulig i processen. Formuler retningslinjer og iværksæt rutiner for overvågning, alarmer og fejlhåndtering.

Du vil snart erfare, at ledelsen vil se på datamiljøet som så vigtig, at det kræver overvågning 24/7.

Få styr på lovgivningen

Vær altid sikker på, at juraen er på plads, når du bruger data til analyseformål. Sørg for at have ordentligt styr på både brugere og administrationen af password.

Husk at sikre tilkoblinger af system-til-system kommunikation.

Overvej kryptering, og sørg for at skabe overblik og kontrol over de forskellige versioner af systemer, der bliver anvendt i virksomheden.

Listen er lang, men sigt altid mod, at hele din virksomhed forstår vigtigheden af at overholde gældende lovgivning inden for databehandling til analyseformål såvel som altid at behandle dine data med stor sikkerhed.

Indsamling og organisering af data

Står valget mellem at lade dine data være, hvor de allerede befinder sig eller samle dem central i en datasø?

Her er tommelfingerreglen at data, der skal bruges ofte, med fordel kan samles i en datasø i skyen.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.