Artikel top billede

(Foto: Iben Valery)

Regeringen vil investere tre milliarder kroner i modernisering af Forsvarets aldrende it-systemer

Regeringen vil investere tre milliarder kroner i nye it-systemer til Forsvaret, som plages af teknisk gæld og gamle systemer, som ikke kan følge med tiden.

Regeringen vil over de kommende år pumpe tre milliarder kroner til nye it-systemer ind i Forsvaret, som halter voldsomt bagud på it-siden.

Sådan lyder planen for Forsvaret i det såkaldte kasseeftersyn, som forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenterede torsdag.

De tre milliarder kroner skal pumpes ind i Forsvaret over de kommende 10 år.

Det skal ske med årlige it-investeringer på 300 millioner kroner om året fra 2024 til 2034, hvoraf de 200 millioner kroner skal investeres i håndteringen af ‘kritiske it-udfordringer,” som det hedder.

100 millioner kroner skal ‘inddække manglende provenu ved effektivisering af it-området,” hedder det.

“Det er afgørende, at Forsvaret har et solidt fundament for en digital transformation, implementering af ny teknologi og nye systemer,” lyder det i udspillet.

Pengene skal investeres i en gennemgribende modernisering af Forsvarets digitale systemer, som gennem årene som resultat af den løbende udvikling er knopskudt til højre og venstre.

Det har skabt en stor mængde teknisk gæld, ligesom de aldrende it-systemer i dag gør, at Forsvaret har svært ved at leve op til nye krav om eksempelvis cybersikkerhed.

Den tekniske gæld er opstået, fordi servere, netværksudstyr og software ifølge Forsvarsministeriet ikke er blevet vedligeholdt og moderniseret så systematisk og tilstrækkeligt, at de kan fungere på længere sigt.

Den manglende vedligeholdelse betyder, at Forsvaret ‘på sigt’ ikke kan opretholde en stabil og sikker drift, og leve op til krav om data-, cyber- og informationssikkerhed,” lyder det i eftersynet.

Hertil kommer det, som Troels Lund Poulsen kalder for “generelt stigende udgifter til drift og vedligehold’ af Forsvarets it, som blandt andet forventer, at udgifter til licenser, hardware og lignende vil stige.

“Det er en kompleks opgave, fordi it-området i Forsvarsministeriets koncern omfatter en lang række it-services, som er nødvendige for at understøtte et moderne forsvar med mere end 20.000 ansatte, herunder også sikrede kommunikationskanaler og anden operativ it,” lyder det i kasseeftersynet.

Forsvarsministeriet vil nu udarbejde en analyse af, hvordan præcist Forsvarsminsteriet i fremtiden bedst vil kunne styre og planlægge sin digitale indsats.

Skal bruge it-kyndige folk

Også på rekrutteringssiden kommer it til at spille en vigtig rolle.

Forsvarsministeriet peger således på, at at Forsvaret - som mange andre - har svært ved at rekruttere it-specialister.

Og det er et område, som man er nødt til at tage fat på.

Du finder hele regeringens såkaldte kasseeftersyn af forsvaret her.