Artikel top billede

Kombit-plan: Disse KMD-priser skulle sammenlignes

Se de KMD-priser, som kommunerne diskret ville udveksle med Kombit op til planlagte forhandlinger, der dog aldrig rigtigt blev til noget.

Læs også:

Kommuner dropper forhandlinger om milliard-systemer

Brevet: KL-boss om 14 monopol-systemer fra KMD

I løbet af i år er planen, at Udbetaling Danmark skal overtage en stribe opgaver fra kommunerne, således at fem supercentre rundt om i landet, skal stå for udbetaling af 180 milliarder kroner om året.

I den forbindelse skal kommunerne dele 14 af de 17 monopol-systemer, som man har fra KMD.

Derfor var planen oprindeligt, at kommunerne skulle igang med en ny forhandling med KMD.

Således har KL-formand Jan Trøjborg i et brev direkte anbefalet kommunerne at lade Kombit varetage den opgave.

Det kan du læse mere om her. Det viser sig dog, at forhandlingerne aldrig rigtigt blev til noget, oplyser Kombit.

Priser skal udveksles

Det selvom Kombits egen direktør i april 2011 også sendte et brev rundt til kommunerne omkring en kommende forhandling.

Kombit er ejet af kommunerne selv.

Og virksomheden sørger blandt andet for, at den ved salget af KMD indgåede transitionsaftale, der skulle regulere KMDs priser på monopol-området, overholdes.

I brevet til kommunerne beder Kombits direktør, Hans Berthelsen, kommunerne om at underskrive en fortrolighedserklæring, der gør det muligt at udveksle oplysninger om KMDs priser.

Oplysninger der skal anvendes i de planlagte forhandlinger.

Du kan læse hele brevet og fortrolighedserklæringen fra Kombit-direktøren herunder.

Brevet fra Kombit-direktøren

4. april 2011

Kære kommunaldirektør,

Reformen vedrørende Objektiv Sagsbehandling medfører, at kommunerne og ATP/Udbetaling Danmark skal deles om langt hovedparten af de 17 kritiske it-løsninger i nogle år, indtil der skabes konkurrence via udbud.

ATP/Udbetaling Danmark skal indgå en kontrakt med KMD for de opgaver, som ATP/Udbetaling Danmark overtager i form af myndighedsopgaven, som er vedtaget i "Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, L57".

Lovgivningen indebærer som bekendt, at Udbetaling Danmarks omkostninger til varetagelse af den objektive sagsbehandling, herunder betaling for rettigheder til de nødvendige it-systemer, skal afholdes af kommunerne. Det følger endvidere af lovgivningen, at omlægningerne ikke må medføre en stigning i de samlede omkostninger til it-systemer. Selvom det nu er aftalt, at de eksisterende kontrakter mellem KMD og den enkelte kommune fortsætter uændret, indtil der er skabt nye løsninger, kan overblikket over de samlede betalinger ikke skabes i den enkelte kommune og må derfor nødvendigvis skabes samlet. KL anbefaler derfor i brev af 30. marts 2011 alle kommuner at overlade forhandlingen med KMD i forbindelse med implementering af Udbetaling Danmark til KOMBIT.

KOMBIT har indsigten i Transitionsaftalen med KMD. ATP/Udbetaling Danmark har derfor også anmodet KOMBIT om at lede forhandlingen af deres kontrakt for overgangsperioden.

Der pågår pt. drøftelser om, hvordan disse ændringer implementeres mest hensigtsmæssigt. For at skabe et samlet overblik over kommunernes betalinger til henholdsvis KMD og ATP/Udbetaling Danmark etableres der i en midlertidig periode en overvågningsenhed i KOMBIT. Enheden skal søge at sikre, at Transitionsaftalen overholdes, og at kommunernes samlede it-udgifter til KMD ikke stiger som følge af omlægningen vedrørende Udbetaling Danmark. Derfor skal KOMBIT også tilvejebringe en oversigt over, hvad kommunerne betaler for opgaven i dag.

Der føres i øjeblikket drøftelser med KMD om datagrundlaget for denne overvågning. Det forventes, at langt hovedparten af datamaterialet kan modtages fra KMD, men der kan også blive tale om at anmode kommunerne om yderligere materiale.

KOMBIT varetager alene opgaven omkring prisovervågningen for de berørte it-kritiske systemer, mens alle øvrige it-opgaver i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark varetages af ATP og KL.

Bistanden fra KOMBIT til kommunerne i forbindelse med de it-kritiske løsninger vil være at betragte som rådgivning og uden afgivelse af formel kompetence, idet den enkelte kommune fortsat vil være kontraktholder i forhold til KMD.

Med henblik på at løse denne opgave anmoder KOMBIT om, at hver kommune afgiver tilsagn om følgende:

* at KOMBIT på kommunens vegne kan modtage oplysninger fra KMD vedrørende kommunens betalingsaftaler, kontraktforhold, fakturaer mm.

* at kommunen overlader forhandlinger med KMD vedrørende håndtering af de kritiske løsninger i tilknytning til Udbetaling Danmark til KOMBIT. Er der forhold, som nødvendiggør ændringer i kommunens kontrakter, skal disse dog fortsat godkendes af den enkelte kommune.

Vi vil senere vende tilbage, såfremt der bliver behov for yderligere oplysninger og materiale.

KOMBIT anmoder derfor om, at kommunen tilslutter sig ovenstående og vil opfordre til, at kommunen underskriver vedlagte aftale (bilag 1) og returnerer det til KOMBIT inden den 2. maj 2011.

Med venlig hilsen

Hans Berthelsen
Adm. Direktør

./. Bilag 1: Aftale til underskrift.

./. Bilag 2: Underskrevet envejsfortrolighedserklæring

Aftale om udveksling af KMD-priser

AFTALE (BILAG 1)

KOMBITs overvågning af kommunale it-betalinger i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark

Med henblik på at KOMBIT kan tilvejebringe et overblik over kommunernes samlede it-betalinger på de områder, der er omfattet af implementeringen af Udbetaling Danmark,
giver vi hermed mulighed for:
 
* at KOMBIT på kommunens vegne kan modtage oplysninger hos KMD vedrørende kommunens betalingsaftaler, kontraktforhold, fakturaer mm.

* at kommunen overlader forhandlinger med KMD vedrørende håndtering af de kritiske løsninger i tilknytning til Udbetaling Danmark til KOMBIT. Der sker ikke afgivelse af formel kompetence, og kommunen er selv kontraktholder. KOMBITs opgave udføres som rådgivning, og der vil ikke være betaling, da opgaven udføres som led i arbejdet omkring Transitionsaftalen.

De kritiske it-løsninger berørt af loven om Udbetaling Danmark er:

Centrale kritiske it-løsninger - Kopiregistre -Infrastrukturer

KMD Boligstøtte (inkl. boliglån) - P-data - KSP
 
KMD Børnefamilieydelse (Børnetilskud
mv.) - ESR - LOS
 
Dagpengesystemet (syge- og
barselsdagpenge) - KMD e-Indkomst - KMD Sag
 
KMD Social Pension (førtids- og
folkepension) - V-data - KMD On-demand (DOC2Archive)

KMD Underholdsbidrag (børne - og ægtefællebidrag) - - KMD Udbetaling

- - KMD Arkivering

* at KOMBIT, hvis det er nødvendigt, kan indhente supplerende oplysninger hos kommunen eller KMD vedrørende kommunens kontraktforhold mm.

Modtaget materiale, information mv. behandles fortroligt og vil i den forbindelse alene blive anvendt til det ovenfor angivne formål. KOMBIT har derfor vedlagt en fortrolighedserklæring
i underskrevet stand, jf. bilag 2.

Dato:

På vegne af [kommune]
Underskrift

På vegne af KOMBIT A/S
Underskrift

Hans Berthelsen

Fortrolighedserklæring

FORTROLIGHEDSERKLÆRING (BILAG 2)

4. april 2011

KOMBIT A/S
Halfdansgade 8
2300 København S
("KOMBIT")

påtager sig denne fortrolighedserklæring over for kommunen vedrørende de fortrolige oplysninger, som KOMBIT modtager vedrørende kommunens aftaler og kontrakter fra KMD til brug for håndteringen af konsekvenserne af implementering
af Udbetaling Danmark.

1. Fortrolige oplysninger

Fortrolige oplysninger vedrørende kommunens betalingsaftale, kontraktgrundlag og betalingsforhold i øvrigt for de kritiske it-løsninger, som efter deres natur, aftale eller lov er fortrolige.

2. KOMBITs benyttelse af de fortrolige oplysninger

KOMBIT forpligter sig til at behandle de udleverede oplysninger fortroligt og utilgængeligt for tredjemand og må hverken helt eller delvist videregive fortrolige oplysninger til tredjemand
uden kommunens tilladelse.

3. Undtagelse fra fortrolighed

Begrænsningerne vedrørende brug af fortrolige oplysninger finder ikke anvendelse på oplysninger og materiale, som

* kan kræves udleveret ifølge lov eller gyldig domstols- eller myndighedsbeslutning.

4. Varighed

KOMBITs fortrolighedsforpligtelser efter denne fortrolighedserklæring skal gælde i 5 år efter modtagelsen af de fortrolige oplysninger.

København, den 4. april 2011

Underskrevet af Hans Berthelsen
Brancheguiden
Brancheguide logo
Opdateres dagligt:
Den største og
mest komplette
oversigt
over danske
it-virksomheder
Hvad kan de? Hvor store er de? Hvor bor de?
Tieto Denmark A/S
Udvikler, sælger og implementerer software til ESDH, CRM og portaler. Fokus på detailhandel, bygge- og anlæg, energi og finans.

Nøgletal og mere info om virksomheden
Skal din virksomhed med i Guiden? Klik her

Kommende events
Computerworld Summit 2021

En moderne digital vindervirksomhed bringer nye teknologier i spil, skaber digital innovation, udnytter data som styringsværktøj og ser verden som én stor markedsplads. Men succes kræver, at du ved, hvor den dyre teknologi kan gøre den største forskel i forretningen. Den kræver, at du ved i hvilken retning den øgede politiske regulering af teknologi og data bevæger sig hen. Og den succes kræver, at du kan udnytte teknologien til at automatisere og skalere til gavn for bundlinjen og budgettet.

26. oktober 2021 | Læs mere


CIO Trends 2021: Sådan ser teknologiradaren ud hos Danmarks bedste CIOs

Teknologien i virksomheder spiller i den grad en større og større rolle, hvor vi er nødt til at stille endnu større krav til, hvordan vi udnytter den, og hvilke muligheder den giver. Spørgsmålet er dog, hvordan man formår at lede en virksomhed, der konstant skal forholde sig til teknologiens forandringer.

16. november 2021 | Læs mere


How to Sikkerhed: Awareness, email fraud og phishing

Man kan aldrig vide sig sikker, for uanset hvor godt man sikrer sig mod hackerangreb og anden svindel, vil hacker næsten altid være et skridt foran. De går efter organisationernes svageste led i håbet om at kunne snyde sig til data, penge eller andet værdifuldt. Få derfor konkrete bud på, hvordan du kan gribe opgaven an og understøtte et effektivt awareness-niveau i din organisation med enkel, men velfungerende, teknologi.

17. november 2021 | Læs mere