Artikel top billede

Her er grunden til at det er så svært at forene forretning og it: Men det kan lade sig gøre

Klumme: Sandheden er, at forretningen og it-afdelingen er dybt afhængige af hinanden, men alligevel er det indbyrdes forhold ofte præget af mistro og fordomme. Dette forståelsesgab kan kun overvindes på én måde.

Et citat uden ejermand har et stykke tid cirkuleret på sociale medier: "There is no it strategy, there is only business strategy".

Undersøgelser og erfaringer fortæller, at forretningsledere og it-chefer ofte går skævt af hinanden, og det betyder, at virksomheder ikke får realiseret deres potentiale og håndteret udfordringerne.

Men det er afgørende i dag, at it og forretningen kan tale sammen, for der er ingen forretning uden it - og der er intet formål med it uden forretningen.

Gartner udgav i oktober en liste over de 10 ting, CIO'er elsker og hader mest.

Her er klart grobund for at lægge en fordom eller to i graven, hvis du også har kæmpet med bureaukrati og tunge processer i it-afdelingen.

Hadelisten

Der er stor forskel på it-afdelinger, så bær over med generaliseringerne nu, men mon ikke vi alle i større eller mindre grad har været i nærheden af netop den stereotyp, som hadelisten beskriver?:

Tungt bureaukrati, politikker for alting, regler, administration, stramme budgetter og modvilligt samarbejde.

Der er rigtigt mange it-afdelinger i især store virksomheder, der fungerer på denne måde - og det er sjældent af egen vilje.

Hele hadelisten er nærmest vidnesbyrd om, at dette ikke er noget, it-chefen har pålagt sig selv, og enhver, som kender en udvikler eller en administrator, vil vide, at det bestemt heller ikke er ønsker, der stammer fra medarbejderne i it-afdelingen.

Kærlighedslisten

På kærlighedssiden er der én ting, som bedre end noget andet beskriver it-faget i dag. Teknologi kommer kun ind på en 10. plads.

Alle andre punkter handler om at være med, skabe forandring og finde løsninger på udfordringer.

Når jeg kigger rundt i rummet omkring mig, er det også netop det, jeg ser: En samling mennesker med skaber-OCD.

De elsker at arbejde med teknologi og elsker er lære om nye teknologier.

Men grundlæggende er det for de fleste for den forandring, nye teknologier kan skabe, som det handler om.

Det store gab

Denne forandringslyst er også i høj grad til stede i forretningen - i hvert fald i de virksomheder, som gerne vil overleve i fremtiden.

Men hvis både forretning og it ønsker forandring og udvikling, hvorfor er det så så svært at forene interesserne?

En forklaring kan ligge i denne statistik:

54 procent af forretningsledere inkluderer it i planlægning og udrulning af processer, men kun 45 procent af it-cheferne tror, at forretningslederne har viden nok om it til at forbedre driften og skabe konkurrencefordele (CIO Insight).

Sat lidt på spidsen kunne man måske sige, at kun omkring halvdelen af forretningslederne tænker, at it-afdelingen skal have en rolle - og kun knapt halvdelen af it-cheferne føler, de kan få et konstruktivt samarbejde med forretningen.

Der er et enormt forståelsesgab her, hvor mange tilsyneladende ikke erkender, at styrken ligger i at forene begge parters viden, ikke i at gøre tingene selv.

Forretningsudvikling er ikke en udveksling af aktiver på Glienicke-broen som under den kolde krig. Aktivet er samarbejdet i sig selv og tilhører fællesskabet.

Hvem har ansvaret?

It skal udvikles efter forretningsbehov. Det, vil jeg hævde, betyder, at det er forretningen, som har ret.

Dermed sagt er det naturligvis it-afdelingens rolle at styre processen og sikre, at løsninger fungerer både på kort og lang sigt.

Sagt på en anden måde, så er det it-chefens rolle at forstå, hvad forretningen skal bruge.

It-chefen må gå grundigt og ihærdigt til værks og må ikke lade dialogen med forretningen høre op, før man er kommet helt ind til sagens kerne.

Hold fast og bliv ved med at spørge, indtil der er skabt et fælles sprog for behov, ønsker og problematikker.

Pointen er at blive ved med at grave dybere, så man undgår at strande i formodninger om en fælles forståelse.

Ofte er det jo her, det går galt, når vi formoder, at vi selv kan udfylde resten, men i virkeligheden slet ikke har samme forståelsesgrundlag.

Hans Erik Sørensen har skrevet en glimrende klumme om dette og andre kommunikationsproblemer her på Computerworld tilbage i april.

Forstå forandringen

Forståelsesgabet handler for mig også om den forandring, man vil skabe.

Målsætninger som automatisering, effektivisering og stabilisering handler i bund og grund om det eksisterende, hvor innovation, udvikling og forandring handler om at skabe noget nyt.

Som jeg ser det, er det it-afdelingens rolle at udfordre det eksisterende og være drivkraft - eller endda katalysator - for udvikling af nyt.

Blind accept af krav hører ikke til i fremtidens it-organisation. En CIO skal være proaktiv og ikke blot acceptere at blive inddraget på et senere tidspunkt.

Med de forandringer, der er sket inden for it de seneste år, kan man ikke stille sig tilfreds med at automatisere uden at have undersøgt muligheden for at innovere.

Man kan ikke bare effektivisere uden at se på udvikling eller stabilisere en gammel løsning og måske forpasse muligheden for at forandre forretningen.

Det er nødvendigt, at man altid spørger sig selv, om det kan gøres nyt, bedre, anderledes. Eller rettere sagt: det er nødvendigt, at forretningen og it altid spørger hinanden, om det kan gøres bedre.

Gartners hype cycles

Lad os slutte af med et andet eksempel hentet fra Gartner: Hype cycles.

Ser man disse i lyset af forretning kontra it-snakken, giver det meget god mening.

At noget kan laves, betyder først for alvor noget i det øjeblik, nogen kan lave forretning ud af det, og her er et par stopklodser.

Kan vi bruge det? Tør vi bruge det? Hvem kan i det hele taget lave det? Og vigtigst: hvad skal vi lave af det, som vi kan tjene penge på?

Ofte er det, der stopper udviklingen i mange virksomheder, at it og forretning endnu ikke har sat sig ned og fundet ud af, hvordan de kan bruge hinanden til at skabe økonomisk bæredygtige produkter eller business cases ud af det, de hver især ved og kan.

Se på de produkter og virksomheder, som virkelig har formået at rykke markederne. Meget få af dem anvender ny teknologi.

Det er derimod den rette anvendelse af teknologien, der revolutionerer.

Innovation handler ikke altid om at være først med det nyeste, men derimod om at være bedst til at forene ideer og teknologi. Det vil sige bedst til at samarbejde.

Det er lige præcis her, vi oplever en kolossal efterspørgsel i markedet, og det er lige præcis her, fårene vil blive skilt fra bukkene i fremtiden.

Så fang straks din modpart, sæt jer i et lokale sammen og snak, til I forstår hinanden - ellers bliver i overhalet indenom.