Artikel top billede

IoT rummer et enormt potentiale for bæredygtighed og minimering af energiforbrug

Klumme: Internet of Things rummer et uudnyttet potentiale for at skabe en mere bæredygtig, digital fremtid. Det handler blandt andet om udnytte data om medarbejdernes rutiner til at nedbringe virksomhedernes energiforbrug og om egenproduktion af grøn energi - men initiativerne mangler.   

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

De fleste kan formentlig blive enige om, at Internet of Things (IoT) skaber en række spændende fremtidsudsigter for borgere såvel som virksomheder.

Teknologien er i dag katalysator for at skabe vækst, øge produktivitet, reducere omkostninger og effektivisere arbejdsprocesser – for ikke at glemme de mange nye forretningsmuligheder, som er et direkte resultat af digitaliseringen. Men IoT kan meget mere end det.

Teknologien kan og bør også integreres i virksomheders strategi om at udvikle grønnere og mere bæredygtige produkter og serviceydelser, der kræver langt færre energiressourcer.

Og i en tid, hvor klimaforandringer udgør en stadig større trussel for vores klode, har miljøvenlige initiativer aldrig været vigtigere.

En ny rapport fra Wipro Digital og nonprofitorganisationen Forum of the Future viser, hvordan 250 udvalgte virksomhedsledere ser IoT bidrage positivt til en mere bæredygtig verden.

De taler om et uudnyttet potentiale og om IoT som et strategisk værktøj til at sikre en grønnere fremtid.

Det handler blandt andet om udnytte data om medarbejdernes rutiner til at nedbringe virksomhedernes energiforbrug og om egenproduktion af grøn energi.

Alt sammen fuldt ud automatiseret og et særdeles positivt resultat af en internetsammenkobling af mobiltelefoner, computere, sensorer, netværk, AI-systemer og dataanalyseprogrammer. Kort fortalt ved at udnytte mulighederne i IoT.

Høje ambitioner men manglende handling

Ifølge rapporten svarer 93 procent af de adspurgte ledere, at der er et stort bæredygtighedspotentiale i IoT.

Alligevel er der ikke mange initiativer på området.

Rapporten viser således også, at 50 procent af virksomhedslederne udelukkende bruger IoT til kortsigtede projekter med det formål at nedbringe omkostninger eller effektivisere processer. Vel at mærke helt uden skelen til, at der også kunne være et mere langsigtet og bæredygtigt sigte med projekterne.

Så hvordan sikrer vi, at flere bæredygtige initiativer ser dagens lys via IoT? Først og fremmest kræver det opmærksomhed på det forhold, at mulighederne er til stede, og at der er tale om klassiske win-win-situationer, der kommer både virksomhedernes økonomi og miljøet til gode.

Mere konkret kan det også i denne forbindelse give god mening at tænke i samarbejder og partnerskaber mellem afdelinger og virksomheder, private som offentlige.

Får vi nedbrudt barriererne og skabt de nødvendige samarbejder, gør vi noget så fornemt som at udnytte de teknologiske muligheder til ikke alene at skabe et stærkere erhvervsliv, men også en bedre planet for vores kommende generationer. Det er både en stor mulighed og et forpligtende ansvar.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.