Artikel top billede

(Foto: Dan Jensen)

Danmark har én teknologisk fordel: Danskerne!   

Klumme: AI og robotter har kurs mod at ændre vores jobfunktioner, organisationer og værdiskabelse. Alle globale konsulenthuse er meget enige om, at forandringerne kommer blæsende. Derfor advarer de også mod de kulturelle konflikter, som følger i slipstrømmen. Men jeg tror, at Danmark har særlige gode kort på hånden lige netop på det område. 

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

”Cultural anxiety” skriver Gartner Group om i et aktuelt white paper om AI som business case.

Synspunktet, som Gartner Group ikke står alene med, er, at AI som business case kræver fundamental kulturel forandring.

Selve mentalitetsændringen kan føre til kulturel ængstelse, fordi den påvirker adfærd og tænkemåder i en organisation.

Samfundsmæssigt taler vi også om, at ”robotterne kommer”, og at dette teknologiske højhastighedstog måske stjæler arbejde fra nogen og potentielt marginaliserer større befolkningsgrupper.

McKinsey og hele holdet af internationale konsulenthuse har lignende synspunkter, og dybt ind i it-verdenen har vi set løftede pegefingre fra både Bill Gates og Elon Musk.

Det er måske slet ikke urimeligt at fortolke Trumps succes mere eller mindre som en protest mod en udvikling væk fra industri og over mod digitale forretningsmodeller.

Danmark har sin egen – langt mindre – kløft mellem land og by. Men lige præcis i forhold til teknologi har vi slet ikke de store spændinger, som man finder andre steder i verden.

Dansk parathed

Hvis vi ellers er nogenlunde enige om, at den avancerede software, robotterne og den kunstige intelligens har en mulighed for at give os et bedre liv, så har Danmark i sin arbejdsstyrke og samfundsmodel en stor styrke.

Vi er vant til gratis uddannelse, og uddannelse er under alle omstændigheder svaret på at håndtere forandringerne.

Vi har en fagbevægelse, som er helt med på vognen, og vi har nogle danskere, som helt overvejende er positive og optimistiske i forhold til den teknologiske udvikling.

Højt uddannelsesniveau og hurtighed til at omfavne nye teknologier går hånd i hånd med en samfundsmodel med et socialt sikkerhedsnet og derfor ledelsesmæssig fleksibilitet for virksomhederne.

Her og nu

Det er vel at mærke ikke fjern fremtid at diskutere denne teknologiske udvikling. Tværtimod.

Vi ser jo, at den intelligente automation af processer antager flere former.

Software, som ekspederer sager fejlfrit 24 timer i døgnet syv dage om ugen, skaber hurtig integration mellem it-systemer.

Løsningerne udfører en bestemt opgave automatisk, og den kan ikke andet. Mange virksomheder har dem allerede.

En kende mere avancerede er de digitale assistenter og chatbots, som giver et nyt intelligent interface virksomhed og mennesker.

De er også i klar fremgang. Kun den tungere AI og machine learning med en mere generel evne til at samle data og agere på den baggrund har lidt længere udsigter, selv om vi også ser helt konkrete danske use-cases i funktion.

I Danmark har vi en teknologiparat befolkning, men vi er ikke de store teknologiproducenter i dette felt.

Vi har heller ikke skala som andre og større lande. Vi skal med andre ord konkurrere på vores kvalitet og kreativitet, og vi skal naturligvis gå forrest med løsninger, som både respekterer privatlivsbeskyttelse og dataetik, på en måde som er langsigtet bæredygtig.

Det betyder, at en række CIO’s, CDO’s eller CTO’s mere eller mindre skal finde deres egen vej.

AI-projektets kendetegn

Gartner peger på, at AI-projekter skiller sig ud på en række parametre.

Den mere avancerede AI-løsning har typisk en lang investeringshorisont og en dårlig ROI på kort sigt. Det modsatte er tilfældet for mere simpel proces-automation.

AI vil også kræve talent, og der bliver kamp om specialisterne, og derfor anbefaler Gartner at udvikle kompetencen hos eksisterende medarbejdere. Selve projektet vil i helt overvejende grad handle om kvalitet og kvantitet i data, som algoritmerne får lov at ”øve sig på”.

Og satsningen på AI-området må hvile på en beslutning om at udvikle selv, købe ude i byen eller outsource.

Ifølge Gartner er projektets kompleksitet, tidsfølsomhed, budget og vigtighed de afgørende kriterier, man skal kigge på.

Min anbefaling er at gå i gang med flere elementer af proces-automation på samme tid.

Der er hurtige succeser og høj ROI at hente med visse softwarerobotter, og der er enormt perspektiv i at bruge avanceret analyse og AI til at tage beslutninger baseret på store datamængder.

Organisationens erfaringsopsamling er nøglen til en fremtid, hvor menneskers jobindhold forandres i stadig højere fart. Vi er nødt til at prøve os frem.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.