Artikel top billede

Desværre, CFO'er og CEO'er: Kunstig intelligens kan ikke løse alle jeres problemer

Klumme: Er det nu, at robotstyrkerne vil overtage vidensarbejdernes opgaver, eller bidrager de kun med et strejf af science fiction? CFO'er og deres rådgivere stiller i stigende grad dette spørgsmål.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

Så skal vi frygte robotterne, glæde os til at de frelser os fra trivielle opgaver, eller er det ren og skær marketingsbulder?

Lad os begynde de med mest kedelige fakta, og så kan vi efterfølgende overveje science fictions- og fremtidsscenarier.

De teoretiske fordele ved robotter er indlysende: I stedet for at tilbringe dagen med gentagne opgaver, kan en lang række personalegrupper i stedet fokusere på at styrke virksomheden gennem blandt andet udviklingsarbejde og forbedret kontrol.

På fabriksgulvet har robotisering været et faktum i årtier i form af fysiske robotter, som kan løfte tonstunge produkter og arbejde uafbrudt og uden pauser.

Det nye er, at vi nu ser det ske på kontoret, i marketings-, salgs- og regnskabsafdelingen, hvor softwarerobotter kan håndtere opgaver i CRM- og ERP-systemer helt automatisk og uden menneskelige fejl.

RPA - AI i praksis for CFO'er?

RPA, robot process automation, er et af de varmeste ord for tiden.

Det er en paraplybetegnelse for teknologier, der automatiserer specifikke opgaver i et system eller i brugernes egne computere.

Kunstig intelligens og machine learning er især en vigtig komponent.

Tænk på det som en personlig assistent: Agenter, der tavst arbejder for dig med for eksempel bogføring eller gentagen tekstproduktion, mens du i stedet engagerer dig i reel værdiskabelse.

De udfører eksempelvis uafhængigt opgaver i bogføringssoftware eller forretningssystemer og klikker på de givne instruktioner.

Det lyder let. Hvem vil ikke have sin egen robothær? Spørgsmålet er imidlertid, om det er den rigtige vej for de fleste virksomheder og organisationer.

Implementeringsfasen kræver betydelige ressourcer. RPA-agenterne bygger på machine learning, og de skal derfor fodres med data og har brug for træning og kontinuerlig tilpasning, før de bliver effektive.

Men endnu vigtigere: Software er sjældent bedre end dens input.

Med andre ord: Skrald ind, skrald ud.

Fejl i data har store konsekvenser
Digitaliseringen af ​​økonomiske processer starter ikke med robotter.

Glemte eller for sent sendte fakturaer, misforståelser, forkert kalibrerede processer og dateret teknologi (tænk indscannede fakturaer) hos både dig og dine forretningspartnere skaber en række problemer, som CFO'er og finansafdelinger skal løse.

Disse uoverensstemmelser fører til ineffektivitet i form af ekstraarbejde og til, at kapitalrisikoen går tabt ved for eksempel forkert prisfastsættelse eller momsfejl.

De selv samme problemer vil også være de største udfordringer for robotter:

Det kan godt være, at RPA-robotter vil spare dig tid, men hvis de stadig fodres med den forkerte data, vil de samme fejl ske.

Hackett Group har rapporteret, at 0,017 procent af virksomhedens indtægter går tabt som et resultat af forkert håndterede fakturaer. På EU-niveau svarer det til 237 milliarder euro på trods af al verdens tilgængelige teknologi – og tabene sker også i de veldigitaliserede nordiske lande.

Derfor handler det om, at du skal løse det grundlæggende problem, frem for alene at prøve at finde den rigtige teknologi til at håndtere problemets konsekvenser. Få styr på processerne og kvaliteten af dine forretningsdata, før du drømmer om teknologi.

Få styr på data før robothæren
Mange folk i virksomhederne føler, at de har en klar idé om, hvordan forretningsdata opstår og flyder gennem organisationen. Hvordan det gemmes, dets forskellige formater, håndtering af afvigelsesprotokoller, analyse af salgs- og indkøbsdata, momsstyring, godkendelsesprocesser og ikke mindst sikkerheden bag.

Min erfaring er dog, at indsigten i disse processer er alt for lille – det gælder for både CFO'er og deres rådgivere, samt organisationernes interne it-support.

Start derfor digitaliseringsrejsen med fokus på målet: Hvad vil du virkelig opnå med dine processer? Hvad skal du vide om for eksempel dine transaktioner, leverandører og kunder?

Start derfor med at evaluere dine eksisterende processer og dataflow.

Hvordan registreres køb og salg, samt hvilke data genereres der af disse begivenheder? Visualiser strømmene, og angiv den anvendte software fra faktura- og leverandørregistre til CRM og regnskabssystemer.

Først derefter har du tilstrækkelig indsigt i kompleksiteten i din organisation - og de faktiske omkostninger. Derefter kan du også tage den rigtige teknologiske beslutning – med eller uden robotstyrker.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.