Artikel top billede

(Foto: Dan Jensen)

Software-leverandørerne skal meget tættere på kunderne

Klumme: I fremtiden bliver hele procesflowet automatiseret. Indkøb af komponenter og materialer til specifikke projekter vil ske automatisk og endda i forhold til udsving i råvarepriserne.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribenternes synspunkter

Vi er vant til, at forretningsprocesser er relativt statiske. At ny teknologi fører til gradvise forbedringer, der reducerer tidsforbruget eller øger produktiviteten. Og at softwareleverandøren sammen med kunden identificerer de processer, der skal forbedres.

Nu viser analyser fra McKinsey, at digital transformation kræver væsentlig mere end det.

De tre McKinsey-partnere Chris Bradley, Martin Hirt og Sven Smit beskriver i bogen Strategy: Beyond the Hockeystick en ny type digitale ledere, der er i stand til at gennemføre store transformationer hurtigt og godt.

I en nylig artikel - som du finder her - sætter de fokus på graden af transformation, der skal til for at distrupte et marked.

Det er ikke så lidt.

Hvis en virksomhed vil rykke på innovation ved for eksempel at bruge AI i produkter og services, skal det gøres så målrettet og godt, at profitforbedringerne ligger 25 procent over markedsgennemsnittet.

Vi skal tættere på - meget tættere på kunden

Det hastige tempo stiller nye krav til softwareleverandørerne.

De skal ikke blot hjælpe kunderne med at løse aktuelle udfordringer, men anskue kundens mulige behov i hele den årrække, kunden skal anvende leverandørens forretningssoftware.

Det kræver en meget tættere relation og centrering omkring kunden, end vi er vant til. Det er ikke nok at indhente feedback fra kunden undervejs i et lineært leveranceforløb.

Softwareleverandøren skal forstå ikke blot den aktuelle forretning, men også de fremtidige scenarier og processer, der kan transformere forretningen og skabe ny værdi for kunden.

Produktchefens nye rolle

For at være en dygtig med- og modspiller til kunden i denne proces er det nødvendigt, at leverandørens product management, product marketing og product development arbejder tættere sammen end tilfældet er mange steder i dag.

Ofte ser vi en siloopdeling, og især product management og product development kan sidde i hver sit elfenbenstårn afsondret fra kundens virkelighed.

Netop disse to funktioner skal samarbejde intenst. Holder vi fast i de eksisterende strukturer, høster hverken kunderne eller transformationsprojekterne det optimale udbytte af ny teknologi. For eksempel ligger fejlraten på IoT-projekter i dag på 76 procent.

Vigtigheden af produktchefens rolle kan ikke understreges nok.

Produktchefens kompetencer og viden skal spænde vidt.

Rollen er allerede i dag mere teknisk end før. Den kræver en person, der både forstår teknologien til bunds og samtidig er så skarp på det forretningsmæssige, at han eller hun er i stand til at afkode, hvordan forretningssoftwaren skal spille ind i kundens dynamiske behov på den lange bane.

Det er ikke nogen let opgave, og den kræver meget mere end at forstå brugercasen indhente feedback fra kunden. Begrænser produktchefen sig til det, kan han eller hun kun hjælpe kunden med at replikkere deres tidligere erfaringer.

Kundens nye rolle

Også kunden får en ny rolle - en mindre rolle, fordi teknologien kan overtage mere og mere, og fordi ressourcerne i stigende grad vil fokuseres på forretningsudvikling. RPA (robotic process automation) og AI (artificial intelligence) kan automatisere og strømline mange processer, der skaber værdi af en helt anden kaliber end for eksempel en gradvis nedbringelse af tidsforbruget i et flow, hvilket er det traditionelle udbytte af en forretningssoftware.

AI og RPA er allerede i brug i forretningssoftware som eksempelvis ERP, men målrettet specifikke processer. Det kan være en lagerstyringsalgoritme, der bruger predictive modelling til at bestemme, hvornår en reservedel skal genbestilles.

I fremtiden bliver hele procesflowet automatiseret. Indkøb af komponenter og materialer til specifikke projekter vil ske automatisk og endda i forhold til udsving i råvarepriserne. Det er klart, at de teknologiske landevindinger får betydning for kundens organisering. Også her har softwareleverandøren en rolle at spille.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.