Artikel top billede

(Foto: Dan Jensen)

Hvorfor fejler så mange ERP-projekter? Fem alternative råd til at opnå succes

Klumme : Efter mange års erfaring og læring må der da være udviklet og indlejret tilstrækkelig viden til at kunne gennemføre selv de mest komplekse ERP-projekter inden for de forudsatte rammer?

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter

Langt de fleste ERP-projekter får ikke den forventede succes. Det kan ende med at true en virksomhed på livet, og det er der flere eksempler på.

Men det er ikke forsvarligt at gamble med virksomheders overlevelse, blot fordi incitamentet til at lykkedes er for småt.

Vi mener, at dynamikken på markedet bør ændres, så kundernes rådgivere er uvildige og kun arbejder ud fra forudsætningen om at få projektet til at lykkes for virksomhederne.

Vi håber, at vi med denne klumme kan få repræsentanter for såvel virksomheder som konsulenthuse til at reflektere over de konklusioner, som vi har draget, samt bidrage til en debat om, hvorledes vi opnår mere effektive projekter, hvor der opnås et kunde/leverandør-forhold, hvor man holder, hvad man lover angående den egentlige leverance.

Hvorledes sikrer vi i fællesskab, at det bliver reglen snarere end undtagelsen at ERP-projekter kommer i mål indenfor de aftalte rammer?

ERP-branchen må gå foran

Vi, som repræsenterer ERP-branchen, må gå foran. Det skylder vi virksomhederne, og måske begynder det med, at vi som branche ændrer indstilling og påtager os det påkrævede lederskab i forbindelse med ERP-implementeringer og krav til vores egne leverancer.

Digitaliseringsdagsordenen de seneste år og specielt corona-krisen været med til at forstærke behovet for god ERP-understøttelse, hvorfor mange virksomheder står på spring til at initiere et risikofyldt projekt for at blive klar til fremtiden.

Men hvordan kan det være, at man på trods af en moden ERP-branche gang på gang accepterer, at det, der stilles i udsigt, viser sig at være et luftkastel, der sjældent nås?

Det logiske argument er, at ERP-projekter er noget af det sværeste at gennemføre. At det er umuligt at søsætte et projekt, hvor risiko holdes på et lavt niveau, og omkostningerne er kendte upfront.

Andre vil plædere, at den altoverskyggende faktor for at opnå succes i ERP-projekter er, at virksomheder selv tager ansvar for projektet, men ikke får det gjort i tilstrækkelig grad.

At de ikke ansætter deres egen organisation til at orkestrere ændringen og i stedet giver sig i kast med at købe sig til et succesfuldt projekt.

Succes garanteres ikke af placering hos virksomheden

Vores erfaring er, at succes ikke følger af, at ejerskab for et projekt placeres hos virksomheden selv.

Konsekvensen af denne strategi vil ofte være, at man samtidig fjerner ansvaret fra de konsulenter, der i givet fald er engageret ind i projektet… og hvorfor og hvorledes skulle en virksomhed have alle de nødvendige kompetencer, til at kunne tage et sådant ansvar?

… men måske er det netop her, at årsagen til dårligdommene alligevel skal findes.

Tilfældet er, at man har at gøre med en branche, der også tjener penge på projekter, der ikke lykkedes.

På trods af elendig historik, fortsætter virksomheder med at kaste sig hovedkulds ud i ERP projekter uden egentligt at vide, hvorledes man griber dem an på den mest optimale måde … og hvad er deres reelle alternativ?

Systemhuse tilbyder virksomheder løsninger, som viser, at vejen frem er at tilrette deres forretningsmodel og- processer til konsulenthusenes respektive standard løsninger.

Konsekvensen kan være for hurtige valg af systemer og ultimativt dyre tilretninger, som i mange tilfælde resulterer i en ikke helt så optimal understøttelse af virksomheden som tiltænkt, og i de værste tilfælde en lukning af projektet.

Principielt arbejdes der i et paradigme, hvor de personer, der skal hjælpe med at gennemføre ERP-projekter også får en god fortjeneste, hvis udgangspunktet for projektet ændrer sig undervejs.

Systemhuse tilbyder masser af best-practice modeller og styringsredskaber, når et projekt sælges ind, men når det egentlige projekt påbegyndes, viser det sig ofte, at forventningen til styringsværktøjer og redskaber ikke helt løste de problematikker, man løber ind i igennem et projekt, hvorfor man alligevel ender med at navigere på kort sigt.

Men hvad er løsningen?

Alle veje fører til Rom, men ikke alle veje fører til et vellykket ERP-projekt. Dermed ikke sagt at der findes en rigtig model for at håndtere et projekt på den rigtige måde.

Ved blot at gennemsøge nettet for Best Practices for ERP-projekter vil man finde en enorm mængde af one-liners, der skal bringe dig sikkert frem. Historikken afslører dog, at dette har været til begrænset hjælp.

1) Man lærer ikke at cykle ved at læse om det
Du har brug for konkret erfaring fra ledelse af ERP-projekter, hvis du skal planlægge og gennemføre et ERP-projekt succesfuldt.

I markedet i dag findes der flere uvildige rådgivere, der vil være i stand til at guide dig på rette vej, så du får etableret det rette ERP SWAT-team for dit projekt.

Med den rette erfaring kan du som virksomhed også selv initiere etableringen af det rigtige hold til dit ERP-projekt.

2: De sidst opdagede fejl er de dyreste
Det kan virke utroligt fristende at komme hurtigt ud over stepperne i et ERP-projekt.

I de første måneder vil man let kunne befinde sig foran den kommunikerede plan… men man skal ikke lade sig forblænde.

Det er markant billigere at benytte viskelæder end bulldozere til at rette fejl. Den gode forberedelse er en dyd, der med garanti vil kunne spare dig både masser af tid og penge.

3: Der er brug for ”ild i øjnene”
At gennemføre et ERP-projekt er ikke en venstrehåndsopgave. Man vil hele tiden blive truet på sin berettigelse og eksistens.

Der vil være brug for folk, der brænder for, at projektet bliver en succes. Om disse er internt forankret eller konsulenter er ret beset underordnet, men der skal være en følelse af af, at projektsucces er det eneste mål for øje.

4: Kom ud af laboratoriet
En af de største risici, som et projekt er underkastet, er helt og holdent, at det opnår en eksistens for sig selv. At det opbygger en abstrakt version af en virkelighed, som aldrig vil kunne overleve, når den først bliver sluppet fri.

Dette grundet manglende forventningsafstemning eller reel misforståelse af virksomhedens forretningsmodel.

For at opnå succes, er det bydende nødvendigt, at der findes en vej til konsekvent at forventningsafstemme og kvalitetssikre den løsning, der arbejdes på. Som eksempel er fly-industrien lykkes med at komme tæt på virkeligheden ved at bruge flysimulatorer.

5: Skab rum til at tænke langsigtet
Du vil i et ERP-projekt have så mange ad-hoc beslutninger, at du vil have rigeligt med blot at holde dig til planen.

I denne jagt på kortsigtet succes vil du risikere at overse de tiltag, der skulle søsættes for at igangsætte fremtidige aktiviteter.

Om det er et skift fra udvikling til test, forberedelse af master data eller forberedelse til en fase to, så skal der skabes plads i et projekt til, at projektledelse og nøgleressourcer kan fokusere på aktiviteter af taktisk karakter.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.