Artikel top billede

(Foto: Dan Jensen)

Vi skal rette op på den skæve kønsbalance i tech-industrien

Klumme: Kun cirka hver fjerde medarbejder i it-sektoren kvinde, og på it-uddannelserne udgør kvinderne kun omkring 20 procent. Vi skal gøre endnu mere for at tiltrække flere kvinder til jobs i it-branchen. Det er afgørende for fortsat at skabe innovation i en industri, der har en umættelig efterspørgsel på nye talenter og ideer.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter

8. marts var det kvindernes internationale kampdag. Udover at være en vigtig mærkedag for kvinders rettigheder på verdensplan, er det en oplagt anledning til at tage temperaturen på, hvordan det står til med ligestillingen i it-branchen herhjemme.

Først og fremmest synes jeg, at det er på sin plads at sende en tak til alle dem, der på den ene eller anden måde var med til at markere dagen og sætte fokus på ligestillingsdagsordenen i Danmark.

I en corona-tid med delvis nedlukning var de fleste arrangementer i sagens natur digitale i år, og for mit eget vedkommende var det inspirerende at se, hvordan der på trods af restriktioner blev afholdt en myriade af live-events, diskussioner og sågar afterpartys online.

Det bekræftede mig i, hvor afgørende teknologien har været det seneste år for at bringe mennesker sammen om vigtige sager, selvom det ikke har været muligt at mødes fysisk.

De mange digitale events fik mig dog også til at ærgre mig lidt over, vi ikke er kommet længere med ligestillingen i it-branchen.

For selv om vi i it-branchen er uhyre innovative i forhold til at levere nye løsninger og hjælpe andre virksomheder med at omstille sig til den nye virkelighed, så er vi ikke i helt samme grad med i front, når det kommer til at skabe en bedre kønsfordeling mellem kvinder og mænd.

I dag - næsten præcis 30 år efter, at sir Tim Berners-Lee udgav verdens første browser som grundlaget for det moderne internet - er kun cirka hver fjerde medarbejder i it-sektoren kvinde, og på it-uddannelserne udgør kvinderne kun omkring 20 procent.

Dette skyldes givetvis en blanding af blandt andet sociale og strukturelle forhold. Ikke desto mindre skal vi gøre endnu mere for at tiltrække flere kvinder til jobs i it-branchen. Det er nemlig afgørende for at kunne tiltrække arbejdskraft og skabe fortsat innovation i en industri, der har en umættelig efterspørgsel på nye talenter og ideer.

Ligestilling og diversitet kan måles på bundlinjen

Fokus på ligestilling og diversitet i virksomheder giver pote både internt og eksternt samt på bundlinjen. Det har flere undersøgelser konkluderet.

Konsulentvirksomheden Accenture har undersøgt fordelene ved at skabe en virksomhedskultur med stor ligestilling og lige muligheder for alle. Her konkluderer de, at lysten og evnerne til at være innovative stiger, når medarbejderne føler, at arbejdspladsen har en høj grad af ligestilling.

Også Harvard Business Review har kigget nærmere på temaet diversitet. Med en undersøgelse af mere end 1.700 virksomheder på tværs af otte lande har de set på, om diversitet også kan medføre øget profit.

Også de konkluderer, at virksomheder med en høj grad af diversitet (målt på forskellighed i blandt andet køn, alder, uddannelse osv.) har op til ni procentpoint højere ebit-margin end virksomheder med lavere diversitet.

I Salesforce har vi også undersøgt temaet “etisk lederskab og forretning”. Her har vi spurgt over 2.400 forbrugere om deres holdninger til blandt andet ligestilling, og hvad det betyder for deres købsbeslutninger, at virksomheder tager ansvar for og stilling til sådanne temaer.

Rapporten viser tydeligt, at forbrugere belønner og er mere loyale overfor de virksomheder, de har tillid til. Og den viser, at forbrugere i stadig større grad forventer, at virksomheder tager et aktivt ansvar for det samfund, de er en del af.

Man kan derfor som virksomhed ikke blot passe sin egen forretning. Man skal tage stilling til temaerne, der er oppe i tiden i samfundet – også selvom det ikke nødvendigvis har noget at gøre med ens kerneforretning.

Hvad med os selv?

I Salesforce er ligestilling en kerneværdi og noget, vi altid forsøger at integrere i vores daglige arbejde.

I den danske organisation har vi en målsætning om, at halvdelen af vores country leadership team skal bestå af kvinder, hvilket vi har opnået – og mere til.

Tilsvarende har vi i hovedsædet i USA en lang række konkrete målsætninger på området, som løbende bliver fulgt med opgørelser på vores hjemmeside.

På den anden site af Atlanten er målsætningen for eksempel, at halvdelen af vores medarbejdere i 2023 skal bestå af underrepræsenterede grupper (kvinder, veteraner, sorte osv.). I øjeblikket er det tal på 47,4 procent, så vi er godt på vej, men ikke i mål.

På den måde forsøger vi hele tiden at leve op til vores egen klare holdning til, at virksomheder er den bedste platform for at skabe positive forandringer i samfundet – dette skal vi drage fordel af. Netop derfor er det vigtigt at sætte fokus på kvinderne i it-branchen, så vi får skabt endnu mere ligestilling i vores branche.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.