Artikel top billede

USA vil indføre straftold mod andre lande som reaktion på beskatning af amerikanske tech-firmaer

USA vil indføre straftold på produkter fra blandt andet Storbritannien, Østrig, Italien og Spanien som reaktion på, at landene har indført særlige skatter på produkter fra amerikanske tech-firmaer.

USA vil indføre straftold mod produkter fra seks lande som en direkte reaktion på, at de pågældende lande vil indføre særlig beskatning mod amerikanske tech-firmaer.

USA meddeler dog i samme ombæring, at man vil suspendere de pågældende afgifter i seks måneder.

Det sker i håbet om, at USA kan finde en mindelig løsning med de seks lande, som er Storbritannien, Østrig, Indien, Italien, Spanien og Tyrkiet.

Til Washington Post siger Katherine Tai fra det amerikanske handelsministerium, at USA håber at kunne finde en “multilateral løsning på en vifte af områder, som er relateret til international beskatning.”

Hvor skal beskatningen ligge?

Den amerikanske ide om straftold på produkter fra de seks lande stammer helt tilbage fra Donald Trumps tid.

Katherine Tai siger til avisen, at USA nu har konkluderet, at afgifterne er rimelige og kan retfærdiggøres.

De seks lande har indført særlig beskatning på digitale services med særligt fokus på selskaber som Alphabet, Facebook og de øvrige store amerikanske selskaber.

Det er sket i en form for frustration over, at det har trukket ud med at finde en bred løsning i det internationale politiske system.

Her har flere især europæiske lande forlangt, at de store tech-selskaber betaler mere i skat i de lande, hvor de henter deres omsætning fremfor at spekulere skattemæssigt i deres internationale setup.

Ifølge Washinton Post har flere lande meddelt, at de vil suspendere deres nuværende beskatninger, hvis der findes en international løsning.