Derfor crasher lufthavne og it-systemer:Opdatering fra Crowdstrike har ramt Microsofts systemer i hele verden

Artikel top billede

Biden løfter sløret for USA's nye krypto-strategi

USA’s præsident er kommet med en ny bekendtgørelse, som omhandler krypto. Se, hvad det betyder her.

Den amerikanske præsident har afsløret en ny plan for USA’s håndtering af kryptovaluta-området i fremtiden.

Det skriver ZDNet.

Bekendtgørelsen om ”ansvarlig udvikling af digitale aktiver” har været ventet i noget tid nu. Planen kommer til at samle forskellige statslige agenturer i USA for at evaluere, hvilke politikker og værktøjer landet kan tage i brug for at minimere risiciene samt udvikle mulighederne for kryptovalutaer.

"Stigningen i digitale aktiver skaber en mulighed for at styrke amerikansk lederskab i det globale finansielle system og ved den teknologiske grænse, men har også væsentlige konsekvenser for forbrugerbeskyttelse, finansiel stabilitet, national sikkerhed og klimarisiko," fremgår det i en meddelelse sendt ud af Det Hvide Hus.

Det fremgår af ZDNet, at cirka 40 millioner amerikanere har investeret i kryptovaluta.

"USA skal fastholde teknologisk lederskab i dette hastigt voksende område, støtte innovation og samtidig mindske risici for forbrugere, virksomheder, det bredere finansielle system og klimaet. Og det skal spille en førende rolle i internationalt engagement og global styring af digitale aktiver i overensstemmelse med demokratiske værdier og USA's globale konkurrenceevne," fremgår det endvidere af meddelelsen fra Det Hvide Hus.

En række tiltag

Bekendtgørelse opfordrer til:

  • At beskytte amerikanske forbrugere, investorer og virksomheder ved at finansministeriet og andre agenturer pålægges at udvikle politiske anbefalinger for at imødegå konsekvenserne af den voksende krypto-sektor for digitale aktiver og ændringer på de finansielle markeder. Bekendtgørelsen opfordrer også tilsynsmyndigheder til at sikre tilstrækkeligt tilsyn og beskyttelse mod de systematiske og finansielle risici krypto udgør.
  • At beskytte amerikansk og global finansiel stabilitet og afbøde systemiske risici ved at få Financial Stability Oversight Council til at identificere økonomiske risici, som kryptovaluta udgør, og at udvikle passende politiske anbefalinger til at regulere området.
  • At afbøde de ulovlige sikkerhedsrisici, som ulovlig brug af digitale aktiver udgør ved at rette et hidtil uset fokus på koordineret indsats på tværs af alle amerikanske regeringsorganer. bekendtgørelsen pålægger også agenturer at arbejde med allierede og partnere for at sikre, at internationale partnerskaber er tilpasset og reagerer på den givne risiko.
  • At fremme amerikansk lederskab inden for teknologi og økonomisk konkurrenceevne ved at instruere handelsministeriet til at arbejde på tværs af den amerikanske regering med at fremme amerikansk konkurrenceevne og lederskab inden for digitale aktivteknologier.
  • At fremme lige adgang til sikre finansielle tjenester til rimelige priser ved at anerkende det kritiske behov for sikre, overkommelige og tilgængelige finansielle tjenester som en amerikansk national interesse. Finansministeren i USA vil, i samarbejde med alle relevante agenturer, udarbejde en rapport om fremtiden for penge.
  • At støtte teknologiske fremskridt og sikre ansvarlig udvikling og brug af digitale aktiver ved at undersøge, hvordan den amerikanske regering kan udvikle området samtidig med at klimapåvirkning og mulige sikkerhedsbrister holdes på et minimum.
  • At udforske US Central Bank Digital Currency (CBDC) ved at fokusere på forskning og udvikling af en potentiel amerikansk CBDC, hvis udstedelse anses for at være i national interesse. Bekendtgørelsen pålægger den amerikanske regering at vurdere den teknologiske infrastruktur og kapacitetsbehov for et potentielt amerikansk CBDC på en måde, der beskytter amerikanernes interesser. Ordren opfordrer også Federal Reserve til at fortsætte sin forsknings-, udviklings- og vurderingsindsats inden for kypto-området.