Artikel top billede

(Foto: JumpStory)

Den hybride arbejdsplads kan belaste det psykiske arbejdsmiljø

Klumme: Det måske vigtigste element i forhold til at skabe trivsel og være en moderne og attraktiv arbejdsplads er at udvise ægte tillid til, at medarbejderne er mere produktive og motiverede, når de arbejder i en hybrid model.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

I de seneste år har arbejdspladsens forandring, og hvad det har haft af betydning for vores arbejdsgange, været et omdiskuteret emne.

Til trods for at det flittigt har været debatteret, og det efterhånden kan synes udtømt, er det i høj grad stadig relevant at tale om, da den digitale arbejdsplads langt fra er færdig med at udfolde sig.

Vi har forsøgt at omfavne den hybride arbejdsplads, som har udbredt sig i slipstrømmen på pandemien. Hybridarbejde er utvivlsomt en gevinst for vores balance mellem arbejdsliv og privatliv, fordi det giver os mulighed for at effektivisere vores arbejdsgange og være fleksible i en grad, der giver mening for den enkelte.

Samtidig er vi også bevidste om, at vi til stadighed kan blive bedre til at høste fordelene af det digitale kontors muligheder, og at den fremtidige hybride arbejdsplads stadig er under udvikling.

For selvom der er meget godt at sige om hybridarbejde, skal vi være opmærksomme på de mulige udfordringer. Det er vigtigt, at virksomheder tænker over, at der stadig hersker en god arbejdskultur både på hjemmekontoret og på den reelle arbejdsplads.

En god kultur består af mange ting, men særligt vigtig er medarbejdernes trivsel og udvikling.

Den gode arbejdskultur påhviler virksomhederne

På hjemmekontoret kan den gode arbejdskultur komme til udtryk ved, at virksomheden stiller de rette teknologiske løsninger til rådighed og stadig husker at være opmærksomme på arbejdspladsens kultur.

Derudover er det vigtigt, at virksomhederne er med til at cementere et godt psykisk arbejdsmiljø, også selvom medarbejderne ikke er fysisk til stede.

Det kan eksempelvis være udtalte regler for brugen af mails, mentorordninger og respekt for tidszoner. Samtidig kunne medarbejdere opfordres til fysisk aktivitet og til at bruge tid væk fra skærmen.

Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvad der giver bedst mening, så virksomhedskulturen dyrkes på hjemmekontoret og på arbejdspladsen.

Det måske vigtigste element i forhold til at skabe trivsel og være en moderne og attraktiv arbejdsplads er at udvise ægte tillid til, at medarbejderne er mere produktive og motiverede, når de arbejder i en hybrid model.

Fleksibiliteten og muligheden for at tilrettelægge sin egen dagligdag er i høj kurs hos vores medarbejdere. Denne fleksibilitet og frihed under ansvar er en central del af kulturen hos os, og vi har set den positive effekt af denne måde at arbejde på gennem mange år.

Men selvom medarbejderne ikke i samme omfang gør brug af virksomhedernes fysiske lokaler, har virksomhederne stadig et ansvar for det gode arbejdsmiljø.

Arbejdspladsen er i disse tider i rivende udvikling, og det påhviler den enkelte virksomhed at sikre, at trivslen kan følge trop.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.