Artikel top billede

(Foto: Computerworld)

Lav dit eget slideshow til Flickr

Sådan laver du et slideshow med dine foretrukne skærmbilleder ved hjælp af JavaScript og lidt PHP.

Af Redaktionen, Alt om Data

Denne artikel er oprindeligt bragt på Alt om Data. Computerworld overtog i november 2022 Alt om Data. Du kan læse mere om overtagelsen her.

Hvad enten du bruger Flickr til at uploade billeder, se billeder eller begge dele, er her en glimrende metode, når det gælder om at præsentere photostreams. Med en stump PHP til at få adgang til Flickrs RSS-feeds og en lille smule JavaScript til a trække fotos ind og lade dem afløse hinanden kan vi nemt lave slideshows, der ser professionelle ud.

Vi valgte at lade være med at bruge Flickrs API, der kræver, at man lader sig registrere hos tjeneste og skaffer en API-nøgle. I stedet tager vi den langt enklere vej, der består i at skrive et program, der viser fotos fra en photostream-RSS-feed. Det betyder, at vi kun skal skrive kode til at hente et feed og parse de elementer fra det, som vi skal bruge.

I dette tilfælde skal vi kun bruge fotografiernes url’er, og det gør koden meget enkel.Hent et Flickr-feedEnhver Flickr-bruger har sin egen photostream. Hvis man besøger Flickrs hjemmeside (www.flickr.com) eller går til www.flickr.com/photos, kan man klikke på ethvert brugernavn for at se den tilsvarende stream.

Somme tider bliver brugernavnet brugt i url’en til at identificere stream’en, andre gange bliver en id-streng som for eksempel ”42555660@N00” brugt. Når du skal bruge det program, vi laver i denne guide, skal du bruge en af disse to strenge. Vi går ud fra, at du kalder programmet ”flickr.php”, og syntaksen ser sådan ud:

www.server.com/fl ickr.php?u=username. I denne kommando er ”www.server.com” navnet på din webserver (hvis der er tale om en lokal udviklingsserver, kan du bruge ”http://127.0.0.1/”) og ”username” identificerer den pågældende photostream. Det med ”u=” beder PHP-programmet videresende strengnavnet til GET-variablen ”u”.Vi skal bruge nogle få linjer PHP-kode for at komme i gang:

$u=stripslashes($_GET[u]);
$url=”http://flickr.com/photos”;
$rss=file_get_contents(“$url/$u/”);
$rss=strstr($rss,”rss+xml”);
$rss=strstr($rss,”http://”);
$rss=substr($rss,0,strpos($rss,’”’));
$xml=file_get_contents($rss);
$sxml=simplexml_load_string($xml);

Hvis vi ser på koden linje for linje, er det første, der sker, at indholdet af GET-variablen ”u” bliver anbragt i PHP-variablen ”$u” med alle backslash’er fjernet. Backslash’er fremkommer i strengen, hvis der er blevet skrevet en apostrof, og backslash’en står foran den. Da vi ikke vil have backslash’er, bliver de fjernet af scriptet.

Dernæst bliver der skabt en url-streng, der skal til den identificerede photostream i formatet ”http://flickr.com/photos/identifier/”. Nu bliver photostream-websiden hentet ved hjælp af funktionen ”file_get_contents()”, før den bliver parset med det formål at finde den indlejrede RSS-url. Når man ser nærmere på photostream-websider, er der en ”

Den indeholder feed’ens url. AF den grund kalder vi funktionen ”strstr()” og sætter den til at lede efter strengen ”rss+xml”. Den returnerer hele strengen, der begynder ved dette punkt. For kun at udlede url’en kalder vi funktionen igen, men beder den om at finde den næste forekomst af ”http://”, nemlig begyndelsen på RSS-url’en. Så snart vi har den, kalder vi funktionen ”substr()” for at returnere det hele op til url’ens afsluttende markeringer.

Nu, da vi har den ønskede RSS-feed’ens url i hænde, kalder vi igen file_get_contents() for at hente den og gemme dens indhold i ”$xml”. Til sidst bliver $xml parset af ”simplexml_load_string()” ind i variablen ”$sxml”, hvorfra vi kan hente de dele, vi vil.
Nu, da vi har alle vore data gemt og klar til brug, leverer den følgende kode programmets grundlæggende HTML.

Echo <<<_END
<html><head><title>Flickr Slideshow: $u</title><head>
<body bgcolor=black style=”margin:0px;”><font colour=white>
<table border=0 width=100% height=100%><tr><td><center>
<table border=1 width=810 height=610><tr><td valign=top>
<img id=p1 style=”position:absolute” width=800 height=600>
<img id=p2 style=”position:absolute” width=800 height=600>
</td></tr></table></td></tr></table>
<script>
_END;

Kommandoen “echo” bruges i denne form, hvor alt mellem de to ”_END”-tags bliver sendt til browseren. Det bliver brugt frem for simpelt hen at droppe ud af PHP og ind i HTML, så streamens titel kan blive vist rigtigt ved hjælp af variablen $u. Dernæst bliver browserens baggrundsfarve sat til sort, uden nogen margen. For at gøre det muligt at se tekst bliver skriftens farve sat til hvid. Derefter bliver der oprettet to tabeller. Den ene inden i den anden.

Den ydre tabel overtager hele det synlige område, så den indre kan blive centreret. Den indre tabel er der, for at man kan anbringe en ramme omkring slideshow-billederne.

$numpics=0;
foreach($sxml->entry as $item) {
for ($j=0 ; $j < sizeof($item->link); ++$j) {
if (strstr($item->link[$j] [type],”image”)) {
$t=str_replace(‘_m’,’’,$item->link[$j] [href]);
$t=str_replace(‘_t’,’’,$t);
$pics[$numpics++]=$t; } } }

Den første linje indstiller variablen “$numpics” til nul. Det er en tæller, der bliver brugt til at rumme antallet af fotos, der bliver fundet i RSS-feed’en.