Derfor crasher lufthavne og it-systemer:Opdatering fra Crowdstrike har ramt Microsofts systemer i hele verden

Artikel top billede

(Foto: Computerworld)

Undersøgelse: Danske virksomheder vil ikke slippe egne data

En undersøgelse foretaget af IDG på vegne af Interxion viser, at europæiske virksomheder i stigende grad vælger hybridløsninger, hvor de beholder egne it-platforme i kombination med private og offentlige cloud-platforme.

Af Jakob D. Lund, Alt om Data

Denne artikel er oprindeligt bragt på Alt om Data. Computerworld overtog i november 2022 Alt om Data. Du kan læse mere om overtagelsen her.

Selvom mange virksomheder bevæger sig mod en cloud-baseret it-infrastruktur, er der stadig lang vej til et 100 pct. cloud-baseret it-landskab. Det viser en ny IDG-undersøgelse blandt 625 europæiske it-beslutningstagere foretaget for datacenterudbyderen Interxion.

Undersøgelsen viser, at færre og færre virksomheder satser på ren intern drift af deres it-infrastruktur de kommende år, hvilket oftest indebærer brug af egne datacentre. I stedet stormer hybridløsninger frem, og andelen spås at vokse fra 45 til 80 pct. blandt europæiske virksomheder fra 2014 til 2016. Samtidig vil andelen af virksomheder med 100 pct. cloud-baseret it fortsat kun udgøre 5 pct.

“Rapporten viser næsten en fordobling af antallet af virksomheder med en hybrid it-løsning, hvor virksomheden fortsat driver egne platforme, men også flytter en del af deres it i skyen i enten private eller offentlige clouds,” siger Peder Bank, Managing Director for Interxion i Norden i en pressemeddelelse.

Skiftet imod en større grad af cloud computing understøttes af trenden, hvor virksomheder fravælger egne datacentre, og i stedet placerer dele eller al deres it hos eksterne datacentre, der kan tilbyde stordriftsfordele i form af direkte adgang til cloud-udbydere og mere effektiv it-drift.

“De kunder, der kommer ind i vores datacentre, har ofte en hybridløsning, hvor de ud over deres egne servere køber en cloud-platform til dele af deres systemer hos en lokal cloud-udbyder. Ved at placere deres udstyr i et eksternt datacenter får de netop bedre tilgængelighed og netværksforbindelser til at udnytte cloud-teknologien – det har man ikke samme forudsætninger for i et internt datacenter,” siger Peder Bank.

Sikkerhed afgørende for hver anden virksomhed

Når mange af de europæiske virksomheder holder igen med at flytte it til skyen, skyldes det bekymringer om sikkerheden: Over halvdelen af deltagerne (53 pct.) i undersøgelsen siger, at de holder deres data internt af hensyn til informationssikkerheden. Samtidig svarer 47 pct., at de er bekymrede over netværksperformance. I undersøgelsen svarer 41 pct. af virksomhederne, at de omgår eller vil omgå internettet til fordel for andre løsninger, når de skal forbinde deres datacentre til skyen. 23 pct. peger på en direkte forbindelse til offentlige clouds som AWS Direct Connect eller Google Cloud Interconnect, mens de resterende 18 pct. vælger en WAN-tilgang.

“På trods af at de direkte forbindelser til store offentlige clouds er en relativt ny ting i Europa, så er det på flere større virksomheders to-do-liste, når de skal flytte applikationer til skyen. De vælger den løsning for at opnå lav responstid og større stabilitet i deres it, end de kan få med en normal tilkobling via internettet. Men vi ser ingen tegn på, at alle applikationer er på vej ud på offentlige platforme – det vil fortsat i høj grad være lokale cloud-udbydere, systemintegratører eller managed service providers, der står tættest på de danske enterprise-virksomheder,” siger Peder Bank.

Danske virksomheder er særligt glade for egne datacentre
Hvor halvdelen af de deltagende europæiske virksomheder i dag har adopteret en privat cloud-løsning, er det tilsvarende tal i Danmark kun 23. pct. Og hvor man i Europa i 2016 forventer, at hele 80 pct. af virksomhederne er overgået til en hybrid cloud-løsning, er forventningen noget mindre i Danmark med 66 pct. I undersøgelsen fremgår det også, at tre ud af 10 (29 pct.) danske virksomheder forventer at fastholde deres data i egne datacentre, hvilket er dobbelt så mange som på europæisk plan, hvor andelen blot er på 15 pct.