Artikel top billede

(Foto: Computerworld)

Digitalt opbrud med traditionel forsikring

Insurtech er et forholdsvis nyt begreb, vi ikke har hørt ret meget til i Danmark. Men det kommer vi til. Gigga er et nyt, dansk forsikringsselskab med en forretningsmodel, der bygger på Insurance Technology.

Af Henrik Malmgreen, Alt om Data

Denne artikel er oprindeligt bragt på Alt om Data. Computerworld overtog i november 2022 Alt om Data. Du kan læse mere om overtagelsen her.

Vi har allerede lært begrebet fintech at kende, der dækker over nye forretningsløsninger til bank- og finansverdenen. Et andet begreb har vi imidlertid ikke hørt så meget til, nemlig insurtech, der dækker over forretningsløsninger til forsikringsverdenen. Begrebet insurtech er en forkortelse for Insurance Technology, og ganske som med fintech er der ikke blot tale om nye forretningsløsninger, men også løsninger, der disrupter traditionel tankegang. Det sker typisk ved, at man begynder at tænke i løsninger, der meget direkte tager udgangspunkt i den enkelte forbrugers behov.

Ifølge Thomas Krogh Jensen, der er direktør i Copenhagen Fintech, er insurtech en disciplin i fintech-verdenen, som er nået meget længere i udlandet, men som altså nu også for alvor er ved at lægge fra land i Danmark. I bestræbelserne på at adskille sig fra de traditionelle forsikringsgiganter prøver man at tænke nye tanker, blandt andet ved at styrke fællesskabstanken og det fælles ansvar med henblik på at mindske forsikringssvindel. Det kan f.eks. ske ved, at forsikringstageren selv kan bestemme, hvem man ønsker at være i gruppe med, eksempelvis familie, venner eller kolleger.

Helt nye forsikringstanker

Hos et af de nye selskaber i forsikringsbranchen – Gigga – møder man en anden interessant tanke, nemlig at forsikringen skal prissættes alt efter, hvor meget man eksempelvis bruger sin bil frem for efter værdien af den. Det vil efter direktør Elena Hove-Aggerholms mening gøre forsikring både mere transparent, individuel og billigere. Hun har tidligere været ansat i Finanstilsynet samt i TopDanmark, hvilket har givet hende den fornødne ballast til at være med til at transformere en branche, der – uden at fornærme nogen – vel kan kaldes for dybt konservativ.

”Vores mål er at tilbyde kunderne forsikringer, der både er tilpasningsvenlige, forståelige og til at betale. Det gør vi ved hjælp af teknologi, for reelt er vi en teknologivirksomhed, der tilbyder kunderne fremtidens løsninger. I virkeligheden er forsikring født digital, men har været spærret inde i en analog krop.

Elena Hove-Aggerholm har tidligere været ansat både hos Finanstilsynet og i TopDanmark. Det har givet hende fundamentet for at tænke helt nye tanker og disrupte en dybt konservativ branche med Gigga.

Vi er den nye agile konkurrent, der reagerer både hurtigere og mere effektivt end de etablerede forsikringsselskaber,” siger Elena Hove-Aggerholm, der er medstifter af Gigga, som er blandt de første til at tilbyde ”on-demand” forsikring af mobiltelefon eller computer blot ved at tage et billede. Ligeledes kan man eksempelvis tegne forsikringer med en løbetid på blot 30 dage.

Målgruppen er de unge

Det er et koncept, der allerede er introduceret i mange andre lande, men som altså nu også har fundet vej til det danske marked. Det henvender sig især til den yngre generation under 30 år, som typisk ikke er forsikret, og blev lanceret, da Gigga begyndte at tegne forsikringer omkring 1. februar.

Det danske forsikringsmarked har en værdi af næsten 70 milliarder kroner, men alligevel er det de færreste mennesker, der interesserer sig for forsikring. I Gigga tror man imidlertid på, at man kan inspirere forbrugerne til at interessere sig for de muligheder, der ligger i deres individuelle forsikring.

Det er nok ikke noget helt dumt standpunkt at have. Ifølge tal fra brancheforeningen Forsikring & Pension, der baserer sig på opgørelser fra Danmarks Statistik er hver tredje unge nemlig ikke forsikret. Derfor er målgruppen for Gigga naturligvis den yngre generation, og i den sammenhæng har man prøvet at analysere sig frem til, hvorfor de så at sige har meldt sig ud af forsikringsuniverset – netop for at kunne forsikringsløsninger, der er attraktive til lige præcis den kundegruppe. Og forslag til investeringsmæssige partnerskaber er velkomne, lyder det fra firmaet.