Artikel top billede

(Foto: Computerworld)

Danske virksomheder er i en digital blindgyde

Hvad er forskellen på en digital strategi og en it-strategi? Hvis du ved det, så ved du noget, som danske erhvervsledere ikke ved. Årets ”IT i praksis” afslører stor uvidenhed i de danske virksomheder.

Af Henrik Malmgreen, Alt om Data

Denne artikel er oprindeligt bragt på Alt om Data. Computerworld overtog i november 2022 Alt om Data. Du kan læse mere om overtagelsen her.

I en tid, hvor vi i Danmark praler af at være et af de mest digitaliserede samfund i verden, må det virke stærkt bekymrende, at anven-delsen af digitale strategier – eller måske snarere manglen på samme – skaber uenighed mellem topcheferne og it-cheferne i de danske virksomheder.

I hvert fald hvis man skal tro den seneste udgave af undersøgelsen ”IT i praksis”, der traditionen tro udgives i samarbejde mellem DANSK IT og Rambøll Management Consulting. Denne analyse af digitaliseringsprocessen i dansk erhvervsliv viser nemlig, at ikke mindre end 44 pct. af de danske virksomheder stadig træder deres digitale barnesko og er i de tidlige faser af digitalisering.

På den ene side kan det virke bekymrende, at så mange virksomheder på den måde stadig famler rundt, men det er trods alt endnu mere bekymrende, at 48 pct., altså næsten halvdelen af de danske topledere, mener, at den digitale strategi er fuldt integreret i forretningsstrategien inden for tre år, mens kun 22 pct., altså ca. hver femte, af it-cheferne er enig i dette.

En række it-chefer mener endda, at mange topledere slet ikke har en digital strategi og i øvrigt forveksler den med it-strategi. Samtidigt angiver 22 pct. af it-cheferne, at den digitale strategi ikke er på plads endnu, mens færre end hver tiende topleder har samme opfattelse.

Det har virksomhederne i værktøjskassen

Det kan godt være, der er blevet talt og skrevet meget om en teknologi som blockchain i Danmark, men det er ganske få virksomheder og offentlige organisationer, der rent faktisk anvender den. Respondenterne i ”IT i praksis” er blandt andet blevet spurgt, hvilke teknologier de anvender i dag.

Til det spørgsmål svarer kun 1,8 pct., at blockchain benyttes i dag, men anvendelsen ventes dog at være steget til 21,7 pct. over en 3-årig periode. Den forventede udvikling bunder formentlig i, at det allerede i dag er 29,8 pct. af virksomhederne, der er i gang med at undersøge mulighederne med blockchain.

Teknologier som virtual reality og augmented reality anvendes i dag kun i 13,6 pct. af virksomhederne, mens tallet om 3 år ventes at være steget til 54,4 pct. Internet of Things og kunstig intelligens samt machine learning er nogle af de teknologier, der ligeledes ventes at boome hen over de kommende tre år.

Hvor anvendelsen af disse to teknologiområder i dag ligger på henholdsvis 33,2 pct. og 26,3 pct., forventer deltagerne i undersøgelsen, at 85,1 pct. anvender Internet of Things om tre år, mens AI- og ML-løsninger til den tid vil blive anvendt i 63,8 pct. af virksomhederne.

De mest anvendte teknologier i dag er teknologier til data- og procesautomatisering, som anvendes i 75,6 pct. af virksomhederne, og cloudteknologier til datalagring og/eller applika-tionsudvikling, som anvendes i 60,8 pct. af virksomhederne. Respondenterne tilkendegiver, at de forventer, at det om tre år vil være cloudteknologier, der anvendes mest (97,9 pct.) efterfulgt af teknologier data- og procesautomatisering (95,7 pct).

Forstår ikke kompleksiteten

”Der er bred enighed om, at det globale kapløb om at udnytte mulighederne i digitaliseringsprocessen for længst er skudt i gang. Mange danske virksomheder oplever da også de negative sider af digitaliseringen, når følgevirkningerne rammer dem i form af konkurrence på prisen, ændrede kundekrav og øget konkurrence i ind- og udland fra virksomheder, der for alvor har evnet at digitalisere deres forretning.

Set i det lys er det ekstra foruroligende, at it-strategier forveksles med digitaliseringsstrategier, når digitalisering er så meget mere end det”, siger Steen Christensen, der er direktør for Rambøll Management Consulting.

Han bakkes op af Rikke Hvilshøj, der er administrerende direktør i DANSK IT. Hun understreger, at de forskellige opfattelser af, hvad en digital strategi egentlig er, viser, hvor kompleks en størrelse, der i virkeligheden er tale om.

Mens it-afdelingen ofte er en kritisk faktor for en virksomheds digitalisering, er det nemlig alt afgørende at favne langt bredere med henblik på at opnå de store potentialer, der ligger i digitalisering. Derfor mener hun også, det må vække til eftertanke, når så mange it-chefer mener, at digitalisering behandles for overfladisk og utilstrækkeligt i forretningens samlede strategi.

Det offentlige står i stampe

”Det er bydende nødvendigt, at vi får styrket vores digitale kompetencer i Danmark på specialistniveau, hvor vi mangler både it- og digitaliseringskompetencer. Men de skal også hæves på et mere generelt niveau. Digitaliseringsmulighederne skal nemlig kunne genkendes og bearbejdes på alle niveauer i de danske organisationer, ikke kun i it-afdelingen,” siger Rikke Hvilshøj og henviser til det kompetencemæssige løft, der er nødvendigt for, at hele organisationen forstår og arbejder hen imod den nødvendige digitalisering, der kan sikre en virksomheds overlevelse på lang sigt.

Data må gerne deles

Tre ud af fire danskere synes, det er i orden, at myndighederne deler data på tværs, hvis det kan minimere snyd med offentlige midler. De synes også, det er en god idé at dele data, hvis det skaber en bedre sammenhæng for dem selv, når de er i kontakt med det offentlige (73 pct.). Og 60 pct. er indforstået med, at det offentlige deler data for at kunne automatisere sagsbehandlingen.

Det er imidlertid ikke blot blandt de private virksomheder, at den er gal med it-kompetencerne. Der er nemlig også problemer i den offentlige sektor, hvor ”IT i praksis” dokumenterer, at udviklingen af de digitale kompetencer står i stampe.

For selv om de digitale ambitioner er i top i den offentlige sektor i Danmark, gør manglende digitale kompetencer det svært at realisere projekterne. Kun 17 pct. af de it-ansvarlige og forretningsansvarlige i det offentlige svarer således i undersøgelsen, at de digitale kompetencer i organisationen er tilstrækkelige i forhold til de krav, digitaliseringen stiller i dag.

Behov for national handlingsplan

I 2017 var tallet 16 pct., mens det i 2018 var 20 pct. Med andre ord er udviklingen af de digitale kompetencer gået i stå. Undersøgelsen dokumenterer nemlig, at 80 pct. af it-cheferne i det offentlige ser de manglende kompetencer som en væsentlig barriere for realiseringen af de digitale ambitioner.

Samtidig melder de, at der er et stort behov for at kompetenceudvikle såvel medarbejdere som ledere. Ambitionerne er imidlertid forsat store, idet deltagerne i undersøgelsen forventer, at man om tre år har opnået en væsentlig fremgang i kompetenceniveauet. Hele 83 pct. forventer, at kompetenceniveauet er tilstrækkeligt til den tid.

1000 virksomheder er spurgt

Steen Christensen direktør for Rambøll Management Consulting. Rikke Hvilshøj er administrerende direktør i DANSK IT.

Det er 24. år i træk, at ”IT i praksis” tager pulsen på danske private og offentlige virksomheders udbytte og udfordringer ved anvendelsen af it og digitalisering. Undersøgelsen er foretaget blandt de 1000 største private virksomheder i Danmark, samtlige kommuner og regioner samt statslige virksomheder. Desuden har mere end 1000 borgere deltaget i borgerundersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management Consulting i samarbejde med DANSK IT.

”Vi har i en årrække talt om behovet for at løfte danskernes digitale kompetencer, men det bliver desværre i alt for høj grad ved snakken. Det rammer vores samfunds muligheder for at udnytte digitaliseringen på en intelligent måde. I DANSK IT mener vi, det nu er nødvendigt med en national handlingsplan for at løfte de digitale kompetencer, ikke mindst hos medarbejderne i den offentlige sektor.

Der er behov for konkrete målsætninger og konkrete redskaber, og vi bør forpligtige os til gøre noget ved problemet, “siger Rikke Hvilshøj. Samtidig er det dog kun 24 pct. af respondenterne i de offentlige organisationer, der mener, at de har en klar strategi for dette.

Strategi for kompetenceudvikling

”Den digitale udvikling er et område, der udvikler sig med stor hastighed, og derfor må det offentlige løbende evaluere kompetencebehovet og på den baggrund lægge en strategi for kompetenceudviklingen for at få et konkret greb om, hvilke digitale kompetencer deres medarbejdere skal have for at kunne løse deres kerneopgave fremadrettet. Det er kun med den rette strategi, at man sikrer, at de gode ambitioner om at løfte kompetencerne ikke bliver glemt i en travl og presset hverdag,” siger Asger Højen Danielsen, der er Senior Manager i Rambøll Management Consulting.

”IT i praksis” viser, at 35 pct. af de offentlige organisationer, der oplever, at kompetencerne kun i lav eller meget lav grad slår til i dag, samtidigt også er dem, der i ringeste grad har en strategisk plan for at forbedre kompetencerne. Der er altså en klar tendens til, at jo ringere kompetenceniveauet er, i jo mindre grad har man en strategi for at gøre noget ved det.

Der er således ikke nogen tvivl om, at det er nødvendigt at arbejde strategisk med kompetenceniveauet. Isæt fordi undersøgelsen desuden viser, at det nu for alvor rykker for så vidt angår anvendelsen af cloud.

Cloud skal bruges med omtanke

Selvom der er blevet talt og skrevet meget om cloud computing over de seneste mange år, er det stadig begrænset, hvor udbredt de cloudbaserede løsninger er i den offentlige sektor. Der er dog udsigt til en kraftig vækst i brugen af cloud i de kommende år.

Hvor det i dag kun er 34 pct. af de offentlige myndigheders infrastruktur, der er cloudbaseret, forventer de it-chefer, der deltager i undersøgelsen, at tallet om 3 år vil være steget til 68 pct. Undersøgelsen viser, at væksten vil ske både i form af public cloud, private cloud og hybrid cloud, men det er vigtigt at gøre sig klart, hvorfor man tager dette valg.

Manglende sammenhæng

For lidt sammenhæng. Det er den oplevelse, en del danske borgere står tilbage med, når de er i kontakt med den offentlige sektor. 21 pct. af de adspurgte havde således brug for at kommunikere med mere end en myndighed/afdeling for at få løst deres problem, sidst de var i kontakt med det offentlige. 53 pct. af dem var i kontakt med to myndigheder/afdelinger, mens 47 pct. havde brug for at kontakte 3 eller flere. Digitalisering i sig selv er altså ikke hele løsningen i bedre kommunikation med borgerne.

”Når man vælger cloud, skal det ske med udgangspunkt i de overordnede strategiske overvejelser om virksomhedens generelle behov for kontrol og ejerskab til data og de konkrete fordele og ulemper, som de forskellige leverancemodeller giver på det enkelte systemområde. Selvom en public cloudmodel kan sikre mest kapacitet til prisen, kan en privat cloudmodel omvendt sikre øget kontrol og ejerskab. I overvejelserne bør også indgå, hvilken udvikling, man forventer, at virksomheden skal gennemgå de kommende år – eksempelvis om fokus er på øget eksternt samarbejde eller mere it-udvikling internt i virksomheden,” siger Asger Højen Danielsen fra Rambøll Management Consulting.