Artikel top billede

(Foto: JumpStory)

Kvinder i tech: Vi skal selv handle for at skabe mere lighed i it-branchen

Klumme: Tech-industrien er en udpræget mandsdomineret branche og har altid været det, og når kun hver tredje ansatte i it-branchen i dag er kvinde, ja så er der stadig lang vej. Det giver en skævvridning i forhold til erhvervslivet, men især på de enkelte arbejdspladser.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

It-branchen er og bliver stadig en mandsdomineret branche – både i realiteten og i selvforståelsen.

Tager man dog andre briller på, så oplever man særlig i disse år en stor forandringsproces: I 2020 var kun hver fjerde ansat i it-industrien kvinde, hvor man ved udgangen af 2022 kunne se, at hver tredje ansat var kvinde.

Samtidig kommer flere og flere kvinder ind på it-uddannelser, så vi ser både en arbejdsstyrke og et arbejdsmarked i udvikling.

Det gør mig glad at se branchen udvikle sig, og jeg ser dagligt virksomheder igangsætte ihærdige tiltag for at blive bedre, mere inkluderende arbejdspladser, hvor kvinder ikke skal føle sig uvelkommen i et miljø gearet til en mere mandsdomineret sammensætning.

Og særligt én ting for mig til at føle, at vi tager store skridt særligt i de nordiske lande.

Vi er i særdeleshed begyndt at tænke i lighed, og det gælder ikke kun ligestilling mellem mænd og kvinder.

Hvor man før har oplevet virksomheder tænke i at skabe særlige ”kvindeområder eller tiltag, så udlever vi mere og mere tankegangen, at alle – uanset køn, alle køn, uanset nationalitet og kultur, er lige, med lige forhold.

Det er en gamechanger, men der er stadig lang vej endnu for en videns-branche, hvor der ikke er nogen synderlig grund til, at der stadig ikke er mere lighed mellem kønnene. Og i disse dage mangler branchen alle de it-specialister, vi kan få.

Fortrøstningsfuld – hvis vi tager tørnen sammen

Der er stadig lang vej i forhold til faktuelle arbejdsmarkedsvilkår, men jeg oplever i højere og højere grad, at alle mine kollegaer - uanset hvem de er - går til hinanden og opgaver med et mind-set, som har ændret sig, og dét gør mig både glad og fortrøstningsfuldt.

Vi er alle forskellige brikker, som skal finde sammen, og selvfølgelig skal virksomhederne sætte rammer for, hvordan det kan ske.

Men vi skal som ansatte og kollegaer finde fælles fodslag, og det tror jeg starter med den tankegang, at vi alle er lige, netop fordi vi byder ind med vores forskelligheder.

It-branchen er i rivende udvikling og for at møde fremtiden skal virksomheder og arbejdspladser kunne rumme mere diversitet.

Og særligt her byder kvinder ind med nye metoder og indsigter, som for alvor vil ændre de normer, som særligt vores forfædre grundlagde.

It-branchen mangler it-specialister, og flere kvinder er løsningen

Samtidig er der stor mangel på it-specialister, en mangel som flere kvindeligt ansatte i høj grad kan ændre på.

En stor barriere for denne udvikling er manglen på rådgivning og oplysning for kvinder, som arbejder eller overvejer at gøre karriere i it-branchen.

De kvinder, som allerede er i it-branchen, baner vejen for den arbejdsstyrke af kvinder, som netop nu uddanner og specialisere sig.

Derfor er dette også et opråb til mine medsøstre i branchen om at hjælpe hinanden og de nye – for det gør en forskel.

Hos os har vi et særligt mentor-program, som blev oprettet, fordi hele 40 procent af kvinder i tech-industrien nævner, at de mangler vejledning i forhold til opnå mere arbejdstilfredshed og at kunne karrierefremme deres indsats på arbejdspladserne.

En metode, som jeg kun kan anbefale andre virksomheder eller afdelinger med en stor overvægt af et bestemt køn – det gælder ikke kun for kvinder – at overveje.

Det er fantastisk, at vi internt i en global organisation kan sparre, vejlede og støtte hinanden.

Vi skandinaviske kvinder er langt foran i forhold til arbejdsmarkedsvilkår, og jeg er stolt af at være en del af front-troppen for mere lighed – for alle.

For vi kan ændre branchen, vi kan gøre den mere fair, og det starter med at en fælles tanke om lighed.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.