Artikel top billede

Danmark vil pumpe 300 millioner kroner i ‘digital demokrati’ i udlandet

Danmark vil bruge 300 millioner kroner på at fremme ‘digital demokrati’ i andre lande.

Den danske stat vil over de kommende år bruge 300 millioner kroner på at fremme ‘digital demokrati’ i udlandet.

Pengene skal frem til 2026 gå til det, som Udenrigsministeriet kalder for “fokuseret støtte til det digitale demokrati især i udviklingslande præget af autoritære tendenser.”

De 300 millioner kroner skal dog ikke bruges på en gang.

I første omgang vil ministeriet i år spendere 50 millioner kroner. De skal ifølge planen følges af yderligere en kvart milliard kroner samlet set i 2024, 2025 og 2026.

Målet for pengene er det såkaldte ‘Det Digitale Demokrati-Initiativ,’ der ifølge ministeriet er et ‘flagskibs-program’ for den danske udviklingsstøtte til demokrati og menneskerettigheder.

Central i programmet er de fire organisationer Civicus, Globalt Fokus, Digital Defenders Partnership og Access Now.

Ifølge Udenrigsministeriet skal de 300 millioner kroner anvendes til at støtte lokale i at anvende digitale teknologier samt til at ‘beskytte og forsvare lokale fra autoritære kræfters antidemokratiske misbrug af digitale teknologier.’

“Programmet vil have et særligt tværgående fokus på støtte til civilsamfundets råderum, herunder også forkæmpere, særligt kvinder og unge, som kæmper for demokrati og menneskerettigheder samt miljø og klima,” lyder det fra Udenrigsministeriet.